Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Her kan linjehistorik for enhver form for bytrafik samles og diskuteres.

Redaktør: Jesper KD

Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

18 Midlertidigt omlagt 7.12.2020-(1.3?)2021 pga. vejarbejde så ej Kastrupvej-Øresundsvej i begge retninger men Wibrandtsvej>Backersvej mod Lergravsparken st. Hvis I vil se en virkelig uforståelig køreplan, så tjek planen for linje 18 mod Lergravsparken på https://productiondotstorage.blob.core. ... 131220.pdf, hvor både turene før og efter omlægningen er nævnt i én stor pærevælling (her er datoen for vejarbejdets forventede ophør 1.4.2021!)
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

I Movia, Budget 2021, 2. behandling på https://www.moviatrafik.dk/media/8176/d ... r-2020.pdf s. 30 kan man læse om planlagte ændringer i 2021 med budgetkonsekvenser:

"I budgetforslag 2021 til andenbehandling er der indarbejdet følgende trafikbestillinger:
Region Sjælland har bestilt en opgradering af linje 234, til 460R med R-net drift. Samtidig bliver den tidligere kommunale linje 460 i Slagelse kommune omdøbt til linje 907
Slagelse kommune har besluttet at hjemtage skolebuslinjerne 433, 496, 497 og 498 i forbindelse med linjernes kontraktudløb i 2021.
Rudersdal Kommune justerer fra december 2021 driften i Birkerød med styrkelse af linje 196, mens linje 197 og 198 reduceres, og linje 199 nedlægges. Der er samlet tale om en reduktion af driften.
Region Hovedstaden har med virkning fra december 2020 besluttet at reducere driften på linje 55E og en mindre reduktion af betjeningen på Gribskovbanen og Lille Nord.
I forbindelse med Nyt Bynet blev der gennemført større ændringer af busbetjeningen i oktober 2019. Pga. af Coronasituationen og den udskudte evaluering af det nye busnet har de berørte kommuner og Region Hovedstaden som udgangspunkt besluttet at afvente evalueringen i foråret 2021, før der tages stilling til eventuelle ændringer.
Dog har Gladsaxe Kommune besluttet at udvide linje 68 permanent fra oktober 2020. Fra sommeren 2021 har Københavns Kommune og Hvidovre Kommune besluttet at betjene Byvej i Hvidovre Kommune og samtidig styrke betjeningen mellem Hvidovre Hospital og Rådhuspladsen med en ny linje 11. Den nye betjening giver afledte ændringer på linje 10, 23 og 133.
For øvrige kommuner og regioner kan følgende fremhæves:
Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge deres del af linje 120. Greve, Ishøj og Høje Tåstrup kommuner har besluttet at overtage finansieringen. Region Hovedstaden har desuden besluttet reduktion af linje 380R. Gribskov og Hillerød kommuner har besluttet at overtage en delvis finansiering af linje 380R, så linjen fortsætter uændret.
Fredensborg Kommune har besluttet at opgradere linje 370 til R-linje.
Halsnæs Kommune har besluttet at oprette en ny buslinje 328 i Frederiksværk.
Helsingør Kommune har indgået nye kontrakter i forbindelse med øget flexrute-kørsel.
Frederikssund Kommune har besluttet at oprette en ny buslinje mellem Skibby og Vinge Station og indføre Plustur.
Lejre Kommune og Stevns Kommune har besluttet at indføre Plustur.
Køge Kommune har valgt at opgradere busbetjeningen af Køge Nord Station med øget drift på linje 101A i myldretiderne samt en omlægning af linje 246, så denne også betjener Køge Nord Station. Køge Kommune har også besluttet at omlægge linje 245R, så denne fra juni 2021 vil give forbindelse til Køge Station og Køge Centrum.
Slagelse Kommune har besluttet en delvis genetablering af betjeningen mellem Korsør og Slagelse. Ændringen er besluttet så sent, at den ikke er nået med i budgetforslaget, men indarbejdes ved kommende forventet regnskab. Kommunens a conto betaling for 2021 ændres svarende til bestillingen.
En række kommuner har bestilt mindre omprioriteringer af servicen, og rigtig mange kommuner har bestilt uændret busbetjening, jf. anbefalinger fra Movia om at begrænse ændringer under COVID-19.
For alle kommuner med kørsel i flexrute er budgettet opdateret med seneste udvikling i passagertal og udgifter for at give bedste bud på udgifterne i 2021. COVID regningen i flexrute er fortsat nul, men der er ændringer i budgettet på kommuneniveau.
I overslagsårene er helårseffekterne af trafikbestillingerne indarbejdet. Herunder at Faxe og Slagelse har besluttet at hjemtage driften på en række linjer i forbindelse med udløb af kontrakter. Næstved har i forbindelse med deres transportplanprojekt besluttet at omlægge en række buslinjer, der primært betjener skolebørn, til kommunebuslinjer som erstatning for den hidtidige busbetjening"

----

Region Hovedstaden besluttede i maj måned en række besparelser, hvoraf de fleste er effekturet og/eller nævnt ovenfor (fx at kommunerne har overtaget udgifterne).

Men hvad med disse besluttede reduktionerne? Sker de, hvornår og hvordan?
390R: Reduceres til timedrift uden for myldretiderne
250S: afkortning til Gladsaxe Trafikplads
350S: afkortning ved Malmparken St.
Evt. kraftig beskæring af 40E
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Frederikssund Kommunebus Køreplansændringer 10.8.2020.
Frederikssund skolebus Omlagt 10.8.2020 så (?ej Orebjerg Allé til Orebjerg Allé/Orebjergvej?) men (?Orebjerg Allé-Orebjergvej-Landerslev-Landerslevvej-Lyngerup-Lyngerupvej-Skibbyvej el. Storgårdsvej-Dalby-Solbakkevej-Dysagervej-Lyngerupvej-Skibbyvej el. Storgårdsvej-Dalby-Solbakkevej-Østergaardsvej-Skibbyvej?) til Onsved Huse og forkortet så ej Selsøvej-Hovedgaden-Skibby-Skuldelevvej-Sølvkærvej-Østergade-Fjordlandsskolen afd. Skuldelev men til Fjordlandsskolen afd. Skibby.

Find køreplaner på https://www.frederikssund.dk/Borger/Nat ... fik/busser

Flextur Plustur reduceret 2/12.2020 så ej Vallensbæk Kommune.
Thomas de Laine
Indlæg: 123
Tilmeldt: 25. jul 2010, 22:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas de Laine »

Jesper KD skrev: 20. dec 2020, 21:09 Region Hovedstaden besluttede i maj måned en række besparelser, hvoraf de fleste er effekturet og/eller nævnt ovenfor (fx at kommunerne har overtaget udgifterne).

Men hvad med disse besluttede reduktionerne? Sker de, hvornår og hvordan?
390R: Reduceres til timedrift uden for myldretiderne
250S: afkortning til Gladsaxe Trafikplads
350S: afkortning ved Malmparken St.
Evt. kraftig beskæring af 40E
Vedr. 250S lød det således i september: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ ... d=13599385
Thomas de Laine
Myldretid
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 14. sep 2020, 17:46 30+300S Midlertidigt omlagt 14.9.2020-(22.1?)2021 pga. etablering af Letbane så ej Sorgenfrigårdsvej-Klampenborgvej men Toftebæksvej-Lyngby Hovedgade.
Senest 27.12.2020 midlertidig omlægning ændret så 30E ej Toftebæksvej-Lyngby Hovedgade-Lyngby Torv (nordvest)-Jernbanepladsen men Toftebæksvej-Kanalvej-Nørgaardsvej og 300S ej Toftebæksvej-Lyngby Hovedgade men Kanalvej-Klampenborgvej.

300S Busstop Park Allé mod Ishøj st. flyttet 13.7.2020 så ej på Sdr. Ringvej men på Park Allé ved Kirkeberg Bydelscenter.
Jesper KD skrev: 21. okt 2020, 12:31 Takstændring 17.1.2021. Pensionistbilletter ændret så pris for 3 måneders-pensionistkort harmoniseret (3 zoners-kort størst takststigning i takstområde Vest og Syd og alle zoners-kort (for hvert takstområde) størst takststigning i takstområde Hovedstaden samt indført nyt takstområde (storzone) Midt (zone 8, 20-29, 47, 48, 54, 56, 57, 65, 66, 74-76, 85-88, 95-99, 110-117, 137, 140-146, 170, 171, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 255, 260-270 og 272-278), kort for to takstområder og for hele DOT-området. Begrænsninger for brug af pensionistkort harmoniseret så ej spærretid DSB-tog i hovedstadsområdet (zone 1-99) man-fre 7-9 og 15-17 og busser og metro i Storkøbenhavn (zone 1-4, 30-33 og 40-44) man-fre 7-9 men DSB-tog, lokaltog, bus og metro man-fre 7-9 i hele DOT-området og DSB-tog i hovedstadsområdet (zone 1-99) man-fre 15-17. Nyt rejsekort pensionist med (ekstra) 25 % rabat på alle enkeltrejser. Aldersgrænse for nye pensionistkort hæves fra 65 til 66,5 år – førtidspensionister kan uændret benytte pensionistkort og –rabatter.
Tilkøbsbillet (1 zone) ændret så ej muligt som tilkøb til enkeltbilletter, kun til pendlerkort, andre periodekort og som metrotillæg. Se mere på https://dinoffentligetransport.dk/nyhed ... ebsbillet/ og https://dinoffentligetransport.dk/find- ... r/tilkoeb/
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

93N+123 Midlertidigt omlagt 27.11.2020-(31.1?)2021 pga. vejarbejde så ej Københavnsvej i begge retninger men Navervej>Håndværkervej>Østre Ringvej.

Linje 123 har i øvrigt fået oploadet en ny køreplan gældende fra 13.12.2020, som nu viser to ekstrature om morgenen i begge retninger, som ikke var nævnt i den oprindelige plan fra 13.12.2020.

Jeg har tidligere noteret dette om de to ekstrature, der altså også blev kørt tidligere, men blot ikke var med i publikumskøreplanen:

"Ekstrakørsel skoledage Høje Taastrup 7.10>Roskilde st. 7.41 og Roskilde st. 7.52>Høje Taastrup st. 8.22 fra ??? til Nobina Danmark A/S Roskilde (underoperatør for Lokalbus A/S) (udbud E10) 10.8.2020 [BF.DK]. Ekstrakørsel skoledage Hedehusene st. 7.11>Høje Taastrup st. 7.22 og Høje Taastrup st. 7.25>Roskilde st. 7.56 fra ??? til Nobina Danmark A/S Roskilde (udbud E10) 10.8.2020."

Corona-tiltag: Fra i morgen spærres fordøren atter. Her en oversigt:
Alt betjent billetsalg i busser midlertidigt ophørt 19.3.2020 (til ??? – gælder stadig 5.1.2021) for at mindske smittespredning af corona-virus (COVID-19). Indgang ad fordøren lukket 19.3-28.6.2020 og 6.1-(17.1?)2021 [BF295.15-16]. Første stolerække afspærret 18.3-28.6.2020 og 9.12.2020-(17.1?)2021.
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Thomas de Laine skrev: 22. dec 2020, 09:24
Jesper KD skrev: 20. dec 2020, 21:09 Region Hovedstaden besluttede i maj måned en række besparelser, hvoraf de fleste er effekturet og/eller nævnt ovenfor (fx at kommunerne har overtaget udgifterne).

Men hvad med disse besluttede reduktionerne? Sker de, hvornår og hvordan?
390R: Reduceres til timedrift uden for myldretiderne
250S: afkortning til Gladsaxe Trafikplads
350S: afkortning ved Malmparken St.
Evt. kraftig beskæring af 40E
Vedr. 250S lød det således i september: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ ... d=13599385
Region Hovedstadens trafikudvalg behandlede reduktionerne 29.9.2020, hvor det fremgår, at de implementeres i tidsrummet mellem december 2020 og december 2022: https://www.regionh.dk/politik/nye-moed ... -2020.aspx.
Se også dette kort: https://edagsorden.regionh.dk/cms/HtmlP ... ures/1.pdf
Jesper KD
Indlæg: 505
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 12. okt 2020, 18:08 375R Omlagt 2020? så mod Rungsted Kyst st. (vest) ej via Vestre Stationsvej til Rungsted Kyst st. (vest) og retur og ændret rute ved Kongens Vænge (rampeløsning) m.v. [KOTR.DK+MO.DK].
Der er problemer med at gøre linje 375R, bl.a. har ATP opponeret mod busvejen ved Kongens Vænge:
https://www.regionh.dk/politik/nye-moed ... emID_63242
https://edagsorden.regionh.dk/cms/HtmlP ... res/13.pdf
https://sn.dk/Nordsjaelland/ATP-siger-n ... el/1352393
Besvar