Linjeføringer fra start til nu (linje 1-51 etc.)

Her kan linjehistorik for enhver form for bytrafik samles og diskuteres.

Redaktør: Jesper KD

Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-29 +senere

Indlæg af Jesper KD »

Linie 42 I
1.4.55 Enmandsbetjent linie man-lør i myldretiderne i begge retninger oprettet og i begyndelsen benævnt “hurtigbus” og med grønne skilte, da man skal have købt billet på forhånd og stor stoppestedsafstand; tobaksrygning forbudt på linien (!); KS Sundby (Olieselskaberne betaler for kørslen på selve benzinøen [HTTA+BF187.28-30]:
42 Uplandsgade/Amagerbrogade->Amagerbrogade>Christmas Møllers Pl.>/<Uplandsgade<-Vermlandsgade-Prags Boulevard->Prøvestensbroen (nu Prøvestensbroen>B-vej)>/<Oliehavnsbroen<-Prøvestenen, Fyrtårnsvej
21.3-2.4.56 Midlertidigt indstillet pga. oliestrejke [HTL].
1.11.63 Almindeligt billetsalg indført [KSBR63/64].
20.12.63 Forlænget på Prøvestenen så ej alle ture sløjfe Prøvestensbroen (nu Prøvestensbroen>B-vej)>Fyrtårnsvej (Shell)>Oliehavnsbroen men nogle ture Prøvestensbroen (nu Prøvestensbroen>B-vej)>Fyrtårnsvej>Oliehavnsbroen>K-vej>/<Olie-havnsbroen<Fyrtårnsvej<-K-vej-P-vej til P-vej/T-vej (OK’s anlæg) [AM+KSBR63/64].
58/1.5.65 Reduceret så morgen kun til Prøvestenen og eftermiddag kun modsat. 63/70: Morgenture kører til enten Shell’s anlæg (Fyrtårnsvej) eller OK’s anlæg (P-vej/T-vej). Eftermiddagsture udgår fra ESSO’s anlæg (Prøvestensbroen/Fyrtårnsvej, fra HT88Å Prøvestensbroen v. vagten) og kører på nogle ture via OK’s anlæg til Uplandsgade.
19.10.69 Garageskift så KS Irlandsvej [AM].
(Indkørslen til Prøvestenen er stærkt varierende).
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej.
(13.10.74/)20.4.75 Reduceret så ej lør.
15.4/30.9.84 Udvidet så eftermiddag også nogle ture fra Uplandsgade/Amagerbrogade til Prøvestenen.
(1.4.87 Planlagt forkortet til Prags Boulevard/Amager Strandvej da Oliebranchens Fællesrepræsentation 18.3.86 havde opsagt overenskomsten om betaling af kørslen på selve benzinøen. Imidlertid frafaldet opsigelse 13.3.87 så 42 midlertidigt fortsætter uændret, mens forhandlinger om ændret ruteføring og evt. ændrede betalingsvilkår [HTTA]).
4.1.88 Forlænget på nogle ture fra Christmas Møllers Pl. uden stop ad Ved Stadsgraven-Amager Boulevard-Langebro-(?Rysensteensgade-Hambrosgade-Polititorvet [Kort] el. H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade [HT89Å-95/96-kort] el. H.C. Andersens Boulevard>Vesterbrogade>Bernstorffsgade til Hovedbanegården og retur ad Bernstorffsgade>Polititorvet>Hambrosgade>Rysensteensgade [HTL]?) Bernstorffsgade til Hovedbanegården, Bernstorffsgade og korte eftermiddagsture forlænget ad Amagerbrogade til Christmas Møllers Pl.
10.88-kort el. HT90/91-kort/HT91Å-kort Omlagt på Prøvestenen så ej K-vej-P-vej men Oliehavnsbroen-G-vej-Søfortvej-N-vej, efter 10.88-kort dog fortsat morgenture ad K-vej-P-vej.
23.4.89 Får nyt linienr. 76E.

Linie 42 II
1.4.90 Oprettet (43+163); HT Ørnevej:
42 Holmens Bro->Ved Stranden>Højbro Pl.>St. Kirkestræde>Nikolaj Pl.>Ll. Kongensgade>/<Holmens Kanal<-Bremerholm-Kr. Bernikows Gade-Christian IX’s Gade-Gothersgade-Nørreport st. øst-Ø. Farimagsgade->Webersgade>/<Sølvgade<-Fredensbro-Fredensgade-Tagensvej-Nørre Allé-Universitetsparken-Lersø Parkallé-Emdrup st.-Tuborgvej-Emdrupvej-Frederiksborgvej-Søborg Hovedgade-Søborg Torv-Buddinge Torv-Gladsaxe Ringvej-Gladsaxe Trafikpl.-Gladsaxe Møllevej-Klausdalsbrovej-Krogshøjvej-Bagsværd-Vadstrupvej-Værebroparken
1.4.94 Nyudbud i 4. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S Bagsværd.
18.10-(8.11?)95 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Vadstrupvej så ej Vadstrupvej-Krogshøjvej i begge retninger men Brudelysvej>Smørmosevej mod Holmens Bro og busstop Smørmosevej v. Novos hovedindgang og Krogshøjvej v. bussluse [HTT23.10.95].
29.10.95-14.4.96 Midlertidigt omlagt/forkortet pga. etablering af rundkørsel på Højbro Pl. så ej Holmens Kanal til Ved Stranden/Holmens Bro og retur ad Højbro Pl.>St. Kirke-stræde>Nikolaj Pl.>Ll. Kongensgade>-Kr. Bernikows Gade-Christian IX’s Gade men til Bremerholm og retur ad Holmens Kanal>Kgs. Nytorv>Gothersgade [TTV2.11.95].
31.3.96 Trafikkontorskift så Linjebus A/S Gladsaxe.
14.4.96 Omlagt/forkortet permanent så ej til Holmens Bro (eller midlertidigt til Bremerholm) men ad Christian IX’s Gade>Kr. Bernikows Gade>Bremerholm>Ll. Kongensgade til Kgs. Nytorv og retur ad Gothersgade [HTT25.4.96]:
42 Kgs. Nytorv-<Ll. Kongensgade<Kr. Bernikows Gade<Christian IX’s Gade<-Gothersgade-Nørreport st. øst-Ø. Farimagsgade->Webersgade>/<Sølvgade<-Fredensbro-Fredensgade-Tagensvej-Nørre Allé-Universitetsparken-Lersø Parkallé-Emdrup st.-Tuborgvej-Emdrupvej-Frederiksborgvej-Søborg Hovedgade-Søborg Torv-Buddinge Torv-Gladsaxe Ringvej-Gladsaxe Trafikpl.-Gladsaxe Møllevej-Klausdalsbrovej-Krogshøjvej-Bagsværd-Vadstrupvej-Værebroparken
29.7-(17.10?)96 Midlertidigt omlagt ved Gladsaxe Trafikpl. så ej busstop i skråparkering men ved kioskarealet [TTV10.8.96].
17.10.96 Gladsaxe Trafikpl. genåbnet [TTV16.10.96].
7.10.96 og ca. 2 mdr. frem Midlertidigt omlagt så mod Kgs. Nytorv ej Ll. Kongensgade men Bremerholm>Holmens Kanal [TTV9.10.96].
19.4.98 Omlagt pga. Metro-byggeri, ensretning af Kgs. Nytorv og lukning af busholdepladsen ved Gothersgade så endestation i Ll. Kongensgade ud for Magasin og mod Værebroparken nyt busstop foran Det kgl. Teater og herefter mod uret rundt om Krinsen [TTV18.5.98].
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Combus a/s Vasbygade med gasbusser.
27.9.98 Omlagt i Bagsværd så ej direkte ad Kroshøjvej men via Novo Nordisk ad Smørmosevej-Laurentsvej-Aslaksvej.
1.8.99 Garageskift så Combus a/s Ejby, morgenmyldretidsture dog uændret Combus a/s Vasbygade.
2.7.2000 Morgenmyldretidsture i 9. udbudsrunde: Overtaget af City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade.
17.6.2001 Omlagt så via Vadstrupvej-Bindeledet til Bagsværd st. og retur. Forkortet til Bagsværd st. lør 16-20 og søn-hell. 13-20 af vognplantekniske årsager.
1.5.2001 Combus a/s overtaget af Arriva; Combus solgt til Arriva med formel virkning fra 1.1.2001, aftale underskrevet 15.1.2001, aktier overdraget 2.4.2001 og reel effekt 1.5.2001 hvor bl.a. al kørsel i HT-området 1.5.2001 videresolgt til Connex Transport Danmark A/S [MY.DK].
10.2.2002 Garageskift så Connex Transport Danmark A/S Gladsaxe [BF155.13+159.24].
20.10.2002 Forkortet så ej til Kgs. Nytorv (M1+M2) men til Nørreport st. og omlagt så ej via Bagsværd st. (168E); alle weekend-ture atter til Værebroparken. Ekstrakørsel man-fre i myldretiderne Nørreport st.-Universitetsparken (72E/79E).
25.5.2003 Reduceret så ej ekstrature Nørreport st.-Universitetsparken (6A).
23.5.2004 Reduceret så ej aften – sidste tur man-fre 19.30 og weekend 18 (43).
6.6-16.10.2004 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Gothersgade så ej Ø. Farimagsgade-Gothersgade i begge retninger men Sølvgade>Ø. Voldgade mod Nørreport st.
17.10.2004Uændret Connex Danmark A/S Gladsaxe men kontraktskift så 13. udbud.
26.4-15.7.2006 Midlertidigt forkortet pga. Vejdirektoratets udskiftning af Vadstrupvej-broen over Hillerødmotorvejen så ej til Værebroparken men til Vadstrupvej/Brudelysvej (43).
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
15.9.-29.12.2008 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Gothersgade så ej Ø. Farimagsgade-Gothersgade i begge retninger men Sølvgade>Ø. Voldgade mod Nørreport st.
20.12.2009 Udbud A4: Overtaget af City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade med dieselbusser.
11.12.2011 Omlagt pga. renovering af og vejarbejde ved Nørreport st. så ej Gothersgade-Ø. Farimagsgade men Ø. Voldgade-Sølvgade.
21.10.2012 Omlagt så ej Nørre Allé-Universitetsparken men Tagensvej-Jagtvej og så ej Søborg Hovedgade-Søborg Torv-Buddinge Torv-Gladsaxe Ringvej-Gladsaxe Trafikpl.-Gladsaxe Møllevej-Klausdalsbrovej-Krogshøjvej-Bagsværd-Vadstrupvej til Værebroparken (6A+165) men Gladsaxevej-Vandtårnsvej-Gladsaxe Møllevej-Gladsaxe Trafikpl.-Gladsaxe Møllevej-Klausdalsbrovej-Sennepshaven-Gl. Klausdalsbrovej-Skinderskovvej-Krebsdammen-Sortemosevej-Hækmosen-Syvendehusvej-Egebjergvej-Skovvej-Hold-an Vej-Linde Allé til Ballerup st. (69) og udvidet så bl.a. også aften (43). Man-fre i myldretiderne nogle ture blot Nørreport st.-Emdrup Torv st. (sløjfen):
42 Nørreport st.-Ø. Voldgade-Sølvgade->Webersgade>-Fredensbro-Fredensgade-Tagensvej-Jagtvej-Lersø Parkallé-Emdrup st.-Tuborgvej-Emdrupvej-Emdrup Torv-Frederiksborgvej-Gladsaxevej-Vandtårnsvej-Gladsaxe Møllevej-Gladsaxe Trafikpl.-Gladsaxe Møllevej-Klausdalsbrovej-Sennepshaven-Gl. Klausdalsbrovej-Skinderskovvej-Krebsdammen-Sortemosevej-Hækmosen-Syvendehusvej-Egebjergvej-Skovvej-Hold-an Vej-Linde Allé-Ballerup st.
1.2-13.10.2013 Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejde på Lersø Parkallé så ej alle dage hele driftsdøgnet Lersø Parkallé-Tuborgvej men man-tors 17-06 Haraldsgade-Lyngbyvej-Emdrupvej.
21.5.2013 Omlagt pga. fase 2 af renoveringen af og vejarbejdet ved Nørreport st. så ej Sølvgade-Ø. Voldgade-N. Voldgade til Nørreport st. (gl. busterminal ved Tornebuskegade) men Sølvgade>Ø. Voldgade>N. Voldgade (afstigningsbusstop ved Nørreport st.) til Nørreport st. (ny busterminal ved Linnésgade (ingen af- og påstigning)) og retur ad N. Voldgade>Vendersgade (påstigning)>N. Farimagsgade>Ø. Farimagsgade.
23.10.2013 Omlagt så ej ved Gladsaxe Trafikpl. ej busstop i selve trafikpladsen men på Gladsaxe Møllevej.

Linie 43
(PK55 Lyngbyvej/Emdrupvej-Emdrupvej-Emdrupvej/Frederiksborgvej (nu Emdrup Torv) forventes åbnet 1955 i hverdagsmyldretiderne - ikke sket).
7.5.56 Enmandsbetjent buslinie oprettet med busser, der forsøgsvist indtil 1.11.63 er udstyret med møntbokse for passagerer uden billet/kort, hvor der betales 5 øre ekstra og ikke udstedes billet; KS Ahlefeldtsgade og Blegdamsvej [AM+HTL] (27.7.17: 12):
43 Holmens Bro, Ved Stranden->Højbro Pl.>Købmagergade>Frederiksborg-gade>Nørreport st.>/<Holmens Kanal<Bremerholm<Kr. Bernikows Gade<Christian IX’s Gade<Gothersgade<-Ø. Voldgade-Sølvgade-Fredensbro-Fredensgade-Tagensvej-Nørre Allé-Universitetsparken-Lersø Parkallé-Tuborgvej-Emdrupvej-Frederiksborgvej/Emdrupvej (nu Emdrup Torv)
1.5.62 Forlænget forsøgsvist ad Frederiksborgvej-Søborg Hovedgade til Søborg Torv (16). Billetteringssystem ændres ikke, taksgrænse ved Søborghus (overlappende takstgrænse så Søborg-takst til ved takstgrænse Emdrupvej). På yderstrækningen (Søborg-takst) kan der trækkes 4 turs-klippekort i automater ved stoppestederne. (Planlagt forlænget 6.9.61 men udsat efter møde i Amts- og trafikudvalget 2.9.61 som ønskede takstgrænse flyttet til Søborghus – det nægtede Københavns Kommune [ABA/BT5.9.61+BYT6-2012 s. 255-258]).
1.8.62 Ændret så ny bushavn i Søborg [HL1].
1.11.63 Forlængelse til Søborg permanent og almindeligt billetsalg indført ved billetmaskiner [KSBR63/64].
1.5.65 Garageskift så KS Ørnevej [AM+HTL].
17.10.65 Omlagt så ej Ø. Voldgade-Sølvgade men Gothersgade>/<Frederiksborggade<-Ø. Farimagsgade [AM+ABA].
(30.4.67-19.10.69 Evt. garageskift så KS Ørnevej og Sundby, herefter atter KS Ørnevej [HTL]?).
13.10.68 Speciel Søborg-takst ophørt efter aftale med Gladsaxe Kommune [KSBR68/69].
4.11.69 Omlagt pga. ensretning af Sølvgade så Webersgade mod Søborg Torv [KSBR69/70].
23.5.73 Omlagt pga. Købmagergade gågade så fra Holmens Bro mod Søborg ej Ved Stranden>Højbro Pl.>Købmagergade>Frederiksborggade>Ø. Farimagsgade men Ved Stranden>Højbro Pl.>St. Kirkestræde>Nikolaj Pl.>Ll. Kongensgade>Kr. Bernikows Gade-Christian IX's Gade-Gothersgade (så fra Kr. Bernikows Gade ens i begge retninger) [KSBR73/74+BYT5-73].
68/74 Omlagt ved Søborg Torv så ej stor sløjfe med uret og retur ad Søborg Parkallé>Søborg Hovedgade men ad Søborg Hovedgade-Søborg Parkallé til lille sløjfe på selve pladsen mod uret [Kort].
1.10.74 Overtaget af HT Ørnevej.
13.10.74 Forlænget så ej alle ture til Søborg Torv men nogle ture ad Søborg Hovedgade-Buddinge Torv-Buddinge Hovedgade-Bagsværd Hovedgade-Granvej-Vadstrupvej til Værebroparken (167+154).
20.4.75 Omlagt i Bagsværd så ej Bagsværd Hovedgade-Granvej men direkte ad Vadstrupvej (167).
22.6.88 Nyt busstop mod Værebroparken på Universitetsparken ved Danmarks Farmaceutiske Højskole.
28.5.89 Omlagt så ej direkte ad Buddinge Hovedgade men Buddingevej->Klausdalsbro-vej>Buddinge st.>Buddingevej>/<Buddinge st.<-Klausdalsbrovej.
1.4.90 Suppleret af 42.
26.9.93 Myldretidsekstrature man-fre Holmens Bro-Søborg Torv forkortet så Holmens Bro-Emdrupvej (nu Emdrup Torv) (74E) [BF91.8]. (ekstrature sammen med 4E kørt af Unibus????)
1.4.94 Nyudbud i 4. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S Bagsværd.
25.9.94 Myldretidsekstrature indstillet.
18.10-(8.11?)95 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Vadstrupvej så ej Vadstrupvej i begge retninger men Brudelysvej>Smørmosevej>Laurentsvej>Aslaksvej>Krogshøjvej mod Holmens Bro og busstop Smørmosevej v. Novos hovedindgang og Krogshøjvej/Gunnarsvej og Krogshøjvej før Vadstrupvej [HTT23.10.95].
29.10.95-14.4.96 Midlertidigt omlagt/forkortet pga. etablering af rundkørsel på Højbro Pl. så ej Holmens Kanal til Ved Stranden/Holmens Bro og retur ad Højbro Pl.>St. Kirke-stræde>Nikolaj Pl.>Ll. Kongensgade>-Kr. Bernikows Gade-Christian IX’s Gade men til Bremerholm og retur ad Holmens Kanal>Kgs. Nytorv>Gothersgade [TTV2.11.95].
31.3.96 Trafikkontorskift så Linjebus A/S Gladsaxe.
14.4.96 Omlagt/forkortet permanent så ej til Holmens Bro (eller midlertidigt til Bremerholm) men ad Christian IX’s Gade>Kr. Bernikows Gade>Bremerholm>Ll. Kongensgade til Kgs. Nytorv og retur ad Gothersgade [HTT25.4.96]:
43 Kgs. Nytorv-<Ll. Kongensgade<Kr. Bernikows Gade<Christian IX’s Gade<-Gothersgade-Nørreport st. øst-Ø. Farimagsgade->Webersgade>/<Sølvgade<-Fredensbro-Fredensgade-Tagensvej-Nørre Allé-Universitetsparken-Lersø Parkallé-Emdrup st.-Tuborgvej-Emdrupvej-Emdrup Torv-Frederiksborgvej-Søborg Hovedgade-Søborg Torv-Buddinge Torv-Buddingevej->Klausdalsbrovej>Buddinge st.>Buddingevej>/<Buddinge st<-Klausdalsbrovej-Buddinge Hovedgade-Bagsværd Hovedgade-Vadstrupvej-Værebroparken
7.10.96 og ca. 2 mdr. frem Midlertidigt omlagt så mod Kgs. Nytorv ej Ll. Kongensgade men Bremerholm>Holmens Kanal [TTV9.10.96].
19.4.98 Omlagt pga. Metro-byggeri, ensretning af Kgs. Nytorv og lukning af busholdepladsen ved Gothersgade så endestation i Ll. Kongensgade ud for Magasin og mod Værebroparken nyt busstop foran Det kgl. Teater og herefter mod uret rundt om Krinsen [TTV18.5.98].
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Combus a/s Vasbygade med gasbusser. (Ekstrakørsel Nørreport st.>Emdrup Torv ændret så kørt som faste ture [HTÆ] - men fremgår ej af plan. Hvornår ekstrature indført? Myldretidsekstrature indstillet 25.9.94!)
1.8.99 Garageskift så Combus a/s Ejby.
24.5.2000 Ny busterminal ved Buddinge st. indviet.
14.1.2001 Omlagt så via Bindeledet til ny terminal ved Bagsværd st. og retur.
1.5.2001 Combus a/s overtaget af Arriva; Combus solgt til Arriva med formel virkning fra 1.1.2001, aftale underskrevet 15.1.2001, aktier overdraget 2.4.2001 og reel effekt 1.5.2001 hvor bl.a. al kørsel i HT-området 1.5.2001 videresolgt til Connex Transport Danmark A/S [MY.DK].
10.2.2002 Garageskift så Connex Transport Danmark A/S Gladsaxe [BF155.13+159.24].
20.10.2002 Forkortet så ej til Kgs. Nytorv (M1+M2) men til Nørreport st.
6.6-16.10.2004 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Gothersgade så ej Ø. Farimagsgade-Gothersgade i begge retninger men Sølvgade>Ø. Voldgade mod Nørreport st.
17.10.2004Uændret Connex Danmark A/S Gladsaxe men kontraktskift så 13. udbud.
26.4-15.7.2006 Midlertidigt forkortet pga. Vejdirektoratets udskiftning af Vadstrupvej-broen over Hillerødmotorvejen så ej til Værebroparken men til Vadstrupvej/Brudelysvej, dog timedrift (man-fre 6-8 to ture i timen fra Værebroparken) hvor ej ad Vadstrupvej til Vadstrupvej/Brudelysvej men Bagsværd Hovedgade-Ring 4-Ny Hjortespringvej-Værebrovej til Værebroparken (42+165+167+845).
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
15.9.-29.12.2008 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Gothersgade så ej Ø. Farimagsgade-Gothersgade i begge retninger men Sølvgade>Ø. Voldgade mod Nørreport st.
20.12.2009 Udbud A4: Overtaget af City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade med dieselbusser.
11.12.2011 Omlagt pga. renovering af og vejarbejde ved Nørreport st. så ej Gothersgade-Ø. Farimagsgade men Ø. Voldgade-Sølvgade.
21.10.2012 Nedlagt (42+6A+68).
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-29 +senere

Indlæg af Jesper KD »

Linie 44
(PK55 Bystævnet/Vestvolden-Bystævnet-Kobbelvænget-Frederikssundsvej-Husum Torv-Novembervej forventes åbnet 1955 i hverdagsmyldretiderne - ikke sket).
7.5.56 Oprettet man-lør i myldretiderne (trafikeret man-lør helt til 75); enmandsbetjent; KS Valby [AM+HER]:
44 Husumvej/Korsager Allé->Husumvej>Frederikssundsvej>/<Korsager Allé<-Kobbelvænget-Bystævnet-Storegårdsvej-Husum Torv-Frederikssundsvej-Novembervej-Novembervej/Kildeager
3.2.58 Omlagt så ej ad >Frederikssundsvej>-Kobbelvænget-Bystævnet-Storegårdsvej men direkte ad Frederikssundsvej (15.4.73: 22+16.3.2009: 862) [ABA+BYT4-72+HTL].
15.10.64 Forlænget forsøgsvist på én morgentur pga. skolebørn til Voldparkens Skole så mod Husumvej sløjfe mod uret Frederikssundsvej>Åkandevej>Gadelandet>Kobbel-vænget>Korsager Allé (ikke set nævnt siden) [KSBR64/65].
1.5.65 Garageskift så KS Ørnevej [AM].
23.4.72 Garageskift så KS Husum [BYT3-72].
1.10.74 Overtaget af HT Husum.
20.4.75 Nedlagt (7+17).

Linie 45 [BF65.5]
28.10.56 Enmandsbetjent buslinie oprettet søn-hell. ca. 11-15; KS Valby [AM+HL1]:
45 Enghave Pl.>Ny Carlsbergvej>Vesterfælledvej>Vestre Kirkegårds Allé>Vestre Kirkegård>Bavnehøj Allé>Enghavevej>Enghave Pl.
5.5.62 [AM+BF65.5] el. 20.1.62 [HTL+HL1] Udvidet så også kørsel lør i samme tidsrum.
16-26.12.62, 15-26.12.63, 19-27.12.64, 18-26.12.65, 17-26.12.66, 16-26.12.67, 14-26.12.68, 17-28.12.69, 17-27.12.70, 17-26.12.71, 16-26.12.72 Udvidet op mod jul så kørsel alle dage [KSBR62/63-71/72+BYT1-73] (også før og siden?)
(PK66+PK68 Evt. omlagt ved Enghave st. så ej Ny Carlsbergvej-Vesterfælledvej men Enghavevej-Vigerslev Allé (ej set før eller siden (linie 16))).
74/78 el. KS74/HT74/75 Endestation ændret ved Enghave Pl. så ej sløjfe Enghavevej til midten af pladsen og retur ad Enghave Pl. sydøst men Enghavevej og sløjfe til midten af pladsen og retur ad Enghave Pl. øst>Haderslevgade>Enghave Pl. nord>Enghavevej [Kort].
1.10.74 Overtaget af HT Valby.
7.10.78 Endestation ændret ved Enghave Pl. så Enghavevej-Enghave Pl. nord og sløjfe Enghave Pl. nordøst>Flensborggade til Enghave Pl. og retur ad Haderslevgade [Kort+opslag+TH].
21.4.85 Omlagt så via Nordre Kapel>Søndre Kapel>Fællesaskegravene.
21.10.90 Nedlagt (“begravet”).
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-29 +senere

Indlæg af Jesper KD »

Linie 46 II
(Rødovre Rådhus-Tårnvej-Jyllingevej-Islevdalvej-Hvidsværmervej-Islevbrovej-Viemosevej-Romancevej-Herlev st. planlagt oprettet 1.4.67 men ikke realiseret [DBR]).

[ABKS+BF216.26]
15.10.67 Oprettet man-fre i myldretiderne (41+13); KS Valby [AM+HTL]:
46 Rødovre/Islev Industrilinie: Rødovre Parkvej, Carlsro->Korsdalsvej>Valhøjs Allé>Tårnvej>/<Rødovre Parkvej<-Tårnvej-Jyllingevej-Islevdalvej-<Hvidsværmervej<Bjerringbrovej<Slotsherrensvej<-Islevdalvej/Slotsherrensvej
28.4.68 Nedlagt (13).

Linie 46 III
19.10.69 Oprettet man-lør i myldretiderne og erstattet 22; KS Valby:
46 Vesterport st.->Kampmannsgade>Hammerichsgade>/<V. Farimagsgade<Ved Vesterport<-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Kalvebod Brygge-Vasbygade-Scandiagade-Sydhavnsgade-Borgmester Christiansens Gade-Mozarts Pl.
25.4.71 Reduceret så ej lør [KSBR71/72].
1.10.74 Overtaget af HT Valby.
20.4.75 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
20.5 [HL3], 26.5 [AM] el. 2.6.75 [BYT5-75] Driftsområdeskift så atter HT Valby.
2.8.76 Omlagt og forlænget så ej Scandiagade-Sydhavnsgade-Borgmester Christiansens Gade til Mozarts Pl. men Vasbygade-Sydhavns Pl.-Sydhavnsgade-Sjællandsbroen (nu Sjællandsbroen-Vejlands Allé)-Center Boulevard til Bella Center (31x+37x) og udvidet så man-fre i dagtimerne [HTBR76]. Endvidere særkørsel - også weekend - i forbindelse med større udstillinger i Bella Center (Bella Center åbnet 64 ved Bellahøj, nuværende placering på Amager indviet 5.9.75 [avisartikel5.9.2000]) (ved nogle udstillinger (fx 21-25.5.97 om højhastighedstog) kører ekstrature på Kalvebod Brygge direkte ad ”motortrafikvejen” under broen ved Dybbølsbro st. og ej Sydhavns Pl.-Sydhavnsgade men direkte ad Scandiagade med busstop fælles med 71E [LE]).
28.4.91 Omlagt så fra Bernstorffsgade ej til sløjfe ved Vesterport st. men Hammerichsgade-Jernbanegade til Rådhuspladsen (Amagerterminal) og retur ad H.C. Andersens Boulevard>Studiestræde>V. Voldgade>Jernbanegades forlængelse (34) og driftsområde-skift så HT Artillerivej
HT91/92/HT92Å el. før 4.88 [Kort] Omlagt så nogle ture ej ad Center Boulevard til Bella Centers hovedindgang men ved udstillinger i Bella Center Øst sløjfe Vejlands Allé-Center Østvej (nu Ørestads Boulevard)-Bella Center indgang øst-Center Boulevard.
29.5.94 Reduceret så kun man-fre i myldretiderne (samt ved større udstilinger i Bella Center).
19.4.95 Forkortet pga. ombygning af Rådhuspladsen så kun til Hovedbanegården v. Metropolen.
1 og 2.6.95 Nyt busstop på Østvej: mod Bella Center ved P2, mod city ved Centersal A [TTV7.6.95].
3.9.95 Forlænget fra Hovedbanegården ad Bernstorffsgade-Hammerichsgade->Ved Vesterport>V. Farimagsgade til Vesterport st. og retur ad Kampmannsgade>Ham-merichsgade:
46 Vesterport st.->Kampmannsgade>Hammerichsgade>/<V. Farimagsgade<Ved Vesterport<-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Kalvebod Brygge-Vasbygade-Sydhavns Pl.-Sydhavnsgade-Sjællandsbroen-Vejlands Allé-(Center Boulevard-Bella Center, Hovedindgangen)/((Vejlands Allé-Center Østvej (nu Ørestads Boulevard))/(Center Boulevard)-Bella Center, Indgang Øst)
2.6.96 Nyudbud i 5. udbudsrunde: Overtaget af City-Trafik A/S Islands Brygge.
23.3.98-(1?)99 Midlertidigt omlagt pga. byggeri af Metro så ej (?nogle ture?) via Bella Center Øst men alle ture direkte ad Center Boulevard [TTV1.5.98].
13 og 17.4.2000 Ændret ved Hovedbanegården pga. ombygning af Bernstorffsgade og etablering af ny busterminal så kun ét fælles busstop i begge retninger - ud for Hovedbanegården og Tivolis indgang; busstop Bernstorffsgade ved Vesterbrogade mod Vesterport st. og Bernstorffsgade ved Tietgensgade mod Bella Center nedlagt [BF146.6].
2.7.2000 Forlænget så fra Bella Centers hovedindgang ad Center Boulevard-Arne Jacobsens Allé-nuv. Kay Fiskers Vej-Ørestad st.-nuv. Kay Fiskers Vej-Slusevej-Kongelundsvej til Nøragersmindevej (31) (-uden stop (Kongelundsvej-Skovvej-Skydebanevej) til Sandagergård (forsvarets materielgård), kun enkelte ture man-fre i myldretiderne i begge retninger). Omlagt så ej via Bella Center Øst (ekstrakørsel kan pga. et kunstgreb dog fortsat ske til Østhallen). Udvidet så ej kun man-fre i myldretiderne men man-fre i dagtimerne.
5.11.2000 Omlagt ved Hovedbanegården så via ny busterminal i Bernstorffsgade hvor taxier holdt før [BF150.14-15].
1.12.2000 Omlagt så mod Vesterport st. ej Hammerichsgade>Ved Vesterport men Vesterbrogade>V. Farimagsgade.
2.12.2001 Omlagt så ej direkte ad Center Boulevard men atter Vejlands Allé- Center Østvej (nu Ørestads Boulevard)-Bella Center Øst (tæt forbi det nye psykiatriske hospital).
20.10.2002 Nedlagt (30+31/32/33).
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-46 etc.)

Indlæg af Jesper KD »

Linie 30 I [ABO] (Se også 32+33+34+35!)
1.9.47 A/S Amagerbanens Kastruprute (se 32), Dragørrute (se 33), Lufthavnsrute (se 34) og Tårnbyrute (se 35) omlagt og forlænget så fra Sundbyvester Pl. ej Amagerbrogade til Sundby Omnibusstation, Amagerbrogade/Smyrnagade men ad Sundbyvestervej-Irlandsvej-Englandsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-gl. Langebro-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) til Rådhuspladsen (Dragespringvandet v. Rådhuset) og retur ad Vesterbrogades forlængelse>V. Voldgade>Ny Kongensgade under linienr. 30 med tomandsbetjente busser i fællesskab med KS; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup); personaleskift ved Sundbyvester Pl.; persontrafik på Amagerbanen atter indstillet; rødt (Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.-ture), brunt (Kastrupruten), blåt (Dragørruten), grønt (Lufthavnsruten) eller sort (Tårnbyruten) linieskilt med linieskilt med hvid tekst; blå lanterne (alle ruter):
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Kastrup)(Dragør)/(Lufthavnen)/(Tårnby)
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men blå [HL2].
30.4.51 Nye linienr. så 32 Rådhuspladsen-Kastrup, 33 Rådhuspladsen-Kirkevej-Dragør, 34 Rådhuspladsen-Lufthavnsvej-Lufthavnen og 35 Rådhuspladsen-Tårnby-Amagerbrogade/Englandsvej.Linienr. 30 herefter for lokalvogne Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.; rødt linieskilt med hvid tekst; blå lanterne; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup):
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.
5.9.52 Omlagt mod Rådhuspladsen pga. broarbejder så ej direkte ad Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) i begge retninger men V. Voldgade>Ny Vestergade mod Rådhuspladsen.
15.1.54 Omlagt så mod Rådhuspladsen ej V. Voldgade>Ny Vestergade men Ny Kongensgade>Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard).
27.6.54 Omlagt så ej gl. Langebro-nuv. Ved Langebro men ny Langebro (og omlagt mod Rådhuspladsen så ej V. Voldgade>Ny Kongensgade men direkte ad Vestre Boulevard (fra 2.4.55 H.C. Andersens Boulevard)?).
1.11.60 Forlænget så ej alle ture til Sundbyvester Pl. (fortsat KS-ekstrabusser Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.) men nogle ture ad Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej-Englandsvej-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads og erstattet 33a. Lokalvogne Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej-Englandsvej-St. Magleby-(Kirkevej)/(Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen-<Kirkevej)->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Stationsvej-Dragør Nordstrand, Stationsvej/Ndr. Strandvej). Enmandsbetjening indført og ej personaleskift på Sundbyvester Pl. To ture Dragør Stationsplads>Lufthavnen man-fre morgenmyldretid oprettet (optaget i køreplan fra 1.11.62) [ABO s. 237] (garageskift: iflg. 21-BOG s. 36 ekstravogne garageret KS Ahlefeldtsgade til 1.11.60):
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej-Englandsvej-St. Magleby-(Kirkevej)/(Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen-<Kirkevej)->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Stationsvej-Dragør Nordstrand, ?Stationsvej/Ndr. Strandvej?)
1.5.61 Garageskift så ej Amagerbanen Dragør (areal solgt) og Kastrup men 100 % Kastrup [ABO s. 192].
1.11.61 Endestation på Rådhuspladsen ændret så ej ved Dragespringvandet og retur ad Vesterbrogades forlængelse men ny endestation ved H.C. Andersens Boulevard bag Den lille Hornblæser (”Amagerterminalen”) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade.
22.11.62 Dragør Nordstrand-ture ændret så holdeplads på Ndr. Dragørvej [ABO s. 193] (hvor var det før?).1.11.64 Rådhuspladsen-ture omlagt så ej direkte ad Kirkevej men Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen-<Kirkevej. Lokalvogne Sundbyvester Pl.-Dragør fortsat enten via Kirkvej el. Dragør Sydstrand og kun nogle af disse ture til Dragør Nordstrand.
(64?) Endestation i Dragør Nordstrand ændret så ej til Stationsvej/Ndr. Dragørvej men ad Ndr. Dragørvej til rensningsanlæg Ndr. Dragørvej/Blokhusvej [ABO s. 198].
16.10.66 Rådhuspladsen-ture omlagt så ej alle ture Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen-<Kirkevej men nogle ture man-lør i myldretiderne direkte ad Kirkevej og nogle ture forlænget til Dragør Nordstrand. Lokalvogne Sundbyvester Pl.-Dragør altid direkte ad Kirkevej.
30.4.67 Garageskift så KS Irlandsvej og Amagerbanen (Kastrup) [AM+HTL].
15.10.67 Omlagt så ej Irlandsvej men Englandsvej-Sundbyvestervej.
KS67/68/KS69/70 Dragør>Lufthavnen-ture reduceret så ej to ture men én tur.
KS72/73/KS73/74 Dragør>Lufthavnen-tur evt. indstillet (ej angivet i plan) (iflg. ABO s. 237 indstillet 25.4.71) (se også HT79).
1.4.71 Føres på Englandsvej igennem tunnel under lufthavnens ny startbane [BYT4-71].
21.4.74 Omlagt så ej Sundholmsvej-Englandsvej men Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej (34/35).
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej og Kastrup.
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift så 100 % HT Irlandsvej.
1.10.78 Omlagt så ej Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej men atter Sundholmsvej-Englandsvej (32).
HT79 (22.4.79) En morgenekstratur man-fre angivet fra Dragør Stationsplads 7.27 via Sydstranden til Gl. Lufthavn (se også KS72/73/KS73/74), HT87Å-HT89Å kun angivet Dragør Stationsplads-Dragør Sydstrand (pga. ny køreplansopstilling); forlænget 23.4.89/1.4.90 via Lufthavnen til Hedegaardsvej; indstillet 28.4.91 (53).
14.9.81 Pendulkørsel oprettet Dragør Færgehavn-Dragør Stationsplads uden linienr. som forsøg pga. nedlæggelse af færgeforbindelsen ved Tuborg Havn [HTBR81 s. 12-13].
(26.9?)82 Dragør Færgehavn-Dragør Stationsplads-ture forlænget så til Sundbyvester Pl. [HTBR82 s. 14]. (i linieoversigt nævnt fra 25.9.83 så i forbindelse med færgeankomster fra Limhamn ture fra Dragør Færgehavn ad Færgevej>Rønne Allé>Vestgrønningen>Kirkevej og videre ad normal rute til Sundbyvester Pl. (og retur??). Ture ikke nævnt i køreplanstiderne [HT83/84]) (evt. til Rådhuspladsen [BF126.19]).
(87 Alle Dragør Nordstrand-ture kører direkte ad Kirkevej og ved Dragør Stationsplads direkte ad Stationsvej-Kirkevej. Dragør Sydstrand-ture udgår fra Dragør Stationsplads og kører mod city ad Linde Allé>Kirkevej [Kort]).
23.10.88 Ture Dragør Færgehavn>Sundbyvester Pl. (og retur?) indstillet og erstattet af 73E.
23.4.89 Reduceret så efter 19.30 kun Sundbyvester Pl.-Dragør Nordstrand.
23.4.89/1.4.90 Morgenekstratur man-fre Dragør Stationsplads>Lufthavn forlænget så til Hedegaardsvej.
1.4.90 Halvdelen af kørslen i nyudbud i 1. udbudsrunde: Ændret så ej 100 % HT Irlandsvej men HT Irlandsvej og City-Trafik A/S København.
28.4.91 Omlagt i Sundbyvester så ej Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej (34+16.6.91: 73E) men direkte ad Englandsvej (33) og i St. Magleby-Dragør så ej enten Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen eller Kirkevej men alle ture Møllegade-Møllevej-Hartkornsvej-Kirkevej (75E+33) og udvidet så ej aften til Sundbyvester Pl. men hele driftsdøgnet til Rådhuspladsen og ej nogle ture kun til Dragør Stationsplads men alle ture til Dragør Nordstrand. Morgenekstratur Dragør>Lufthavnen>Hedegaardsvej indstillet (53). Entreprenørændring så 100 % HT Irlandsvej.
6.1.92 Forlænget så ej alle ture til Dragør Nordstrand men man-fre 6.30-16.00 ad Nordre Dragørvej-Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé) til Ryvej/Flyskolen.
1.4.92 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
26.9.93 Udvidet så ej aften m.v. og weekend til Dragør Nordstrand men alle ture til Ryvej/Flyskolen:
30 Rådhuspladsen (Amagerterminalen)->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Hartkornsvej-Kirkevej-<Linde Allé<-Dragør Stationsplads-Stationsvej-Ndr. Dragørvej-Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé)-Flyskolen, Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé)/Ryvej
95 (efter 8.9.95?) Ændret så afsætningsbusstop på Rådhuspladsen nedlagt.
2.6.96 Driftsområdeskift så Bus Danmark A/S Ryvang.
27.9.98 Omlagt i Dragør så ej Møllegade-Møllevej-Hartkornsvej men direkte ad Kirkevej (36+75E+33+350S).
23.11.98 Nyt busstop ved Rådhuspladsen så i Amagerterminalen ej 3. (27E) men 4. skråparkering.
23.4-15.12.2001 Midlertidigt omlagt pga. ensretning af Sundholmsvej i nordlig retning så ej Amagerfælledvej-Sundholmsvej i begge retninger men Amager Boulevard>Amagerbrogade>Englandsvej mod Dragør.
17.6.2001 Nyudbud i 10. udbudsrunde: Uændret Arriva Danmark A/S Ryvang.
20.10.2002 Omlagt så ej Englandsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-Langebro-H.C. Andersens Boulevard til Rådhuspladsen (Amagerterminalen) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade (77/78+5A+33+M1) men Vejlands Allé-Ørestads Boulevard-Bella Center st.(-Center Boulevard-Vejlands Allé-Sjællandsbroen-Sydhavnsgade-Sydhavns Pl.-Vasbygade-Kalvebod Brygge-Bernstorffsgade-Hovedbanegården-Hammerichsgade->Ved Vesterport>V. Farimagsgade til Vesterport st. og retur ad Kampmannsgade>Hammerichsgade, ej aften og weekend) (46). Ændret i Dragør så mange ture endestation ved Dragør Stationsplads og lokalture Dragør Stationsplads-A.P. Møllers Allé. Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade med gasbusser (7. udbud).
14.12.2003 Forlænget så ej nogle ture til Dragør Strationsplads, nogle ture til A.P. Møllers Allé og så lokalture Dragør Stationsplads-A.P. Møllers Allé men alle ture fra Dragør ad Stationsvej-Ndr. Dragørvej-A.P. Møllers Allé-ny Kystvejen (vej indviet 20.11.2003)-Lufthavnen Øst-Ellehammersvej->Terminalgade til Lufthavnen og retur (36+27.9.98: 53). Udvidet så ej aften og weekend kun til Bella Center st. men alle dage hele driftsdøgnet til Vesterport st.
23.5.2004 Nyt busstop på Kystvejen ved A.P. Møllers Allé.
29.5.2005 16. udbudsrunde: Uændret Connex Danmark A/S Vasbygade (fortsat gas men senest 2008 diesel).
22.10.2006 Garageskift så Veolia Transport Danmark A/S Valby.
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
28.9.2007 Nyt busstop på Ellehammersvej ved Lufthavnens Terminal 3 under vingen mod Rådhuspladsen.
(1?)12.2007 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Vasbygade.
16.3.2008 Omlagt så ej direkte ad Englandsvej via Dragør til Lufthavnen (35+75E+76E) men Løjtegårdsvej-Amager Landevej-Tømmerupvej (73) og enten Englandsvej-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé (man-lør i dagtimerne) eller videre ad Tømmerupvej-Tømmerup-Viberup-Ullerup-Kalvebodvej-Fælledvej til Søvang, Rønnevej (alle dage hele driftsdøgnet) (33+17.10.2004: 33).
29.6.2008 Dragør-ture omlagt så ej direkte ad Kirkevej men Møllegade-Møllevej-Hartkornsvej (32).
11.1.2009 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Amager (Ved Amagerbanen 37).
5.4.2009 Omlagt så ej nogle ture via St. Magleby til Dragør men nogle ture man-lør i dagtimerne ad Englandsvej-Ugandavej-Kongelundsvej til Vestamager, Nøragersmindevej/Kongelundsvej og nogle ture man-fre i myldretiderne blot til Tømmerupvej/Englandsvej (endestation ved grus-p-plads?).
7-19.12.2009 Ekstrakørsel Vesterport st.-Bella Center man-lør morgen og formiddag pga. COP15-klimatopmøde; City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade (udbud A4) med letvægtsbusser med hvide hjørner og FN-mærker [BF223.8-10].
23.1.2011 Omlagt pga. åbning af ny Teglværksbro så ej Sydhavns Pl.-Sydhavnsgade-Sjællandsbroen men Teglholmsgade-Støberigade-Teglværksbroen-Sluseholmen.
17.4.2011 Omlagt i Tårnby så ej Løjtegårdsvej-Amager Landevej-Tømmerupvej(-Englandsvej) (36+35) men direkte ad Englandsvej (35). Udvidet så flere ture Vesterport st.-Bella Center st. (16E) og reduceret/ændret Bella Center st.-Nøragersmindevej hhv. Søvang så hver af grenene man-fre i myldretiderne timedrift, man-fre mellem myldretiderne mellem timedrift og totimersdrift og aften og weekend totimersdrift (tidligere aften og weekend kun til Søvang) (ej nogle ture til Tømmerupvej/Englandsvej).
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Anchersens Rute ApS Jernholmen.
18.1.2012-(27.1?)2013 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Bernstorffsgade så ej Kalvebod Brygge-Bernstorffsgade i begge retninger hele driftsdøgnet men Dybbølsbro>Ingerslevsgade>Tietgensgade mod Vesterport st. i tidsrummet 19-06.
24.3.2013 Forlænget så fra Vesterport st. ad Kampmannsgade-Danasvej-Thorvaldsensvej-Hostrupsvej-Nyelandsvej-Ndr. Fasanvej-Fasanvej st.-Finsensvej->Dirch Passers Allé>Stig Lommers Pl. til Flintholm st. øst (Flintholm Allé) og retur ad Flintholm Allé*>Finsensvej* (14+23.10.2011: 29+8.5.2012: 831+832+21.10.2012: 74) (*midlertidigt omlagt til (11?)9.2013 så ad Dirch Passers Allé i begge retninger):
30 Flintholm st. øst (Flintholm Allé)->Flintholm Allé*>/<Stig Lommers Pl.<Dirch Passers Allé<-Finsensvej-Fasanvej st.-Ndr. Fasanvej-Nyelandsvej-Hostrupsvej-Thorvaldsensvej-Danasvej-Kampmannsgade-Vesterport st.-<V. Farimagsgade<Ved Vesterport<-Hammerichsgade-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Kalvebod Brygge-Vasbygade-Teglholmsgade-Støberigade-Teglværksbroen-Sluseholmen-Sjællandsbroen-Vejlands Allé-Center Boulevard-Bella Center st.(-Ørestads Boulevard-Vejlands Allé-Englandsvej-Tårnby st.-(Tømmerupvej-Tømmerup-Viberup-Ullerup-Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang, Fælledvej/Rønnevej)(Ugandavej-Kongelundsvej-Vestamager, Nøragersmindevej/Kongelundsvej)
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-46 etc.)

Indlæg af Jesper KD »

Linie 31
[KOR+BYT6-2000+ABO+AM (“rute 101”)]
27.5.39 Oprettet af Kongelundsvejens Rutebil ved John Einer Wenneke:
Amager Boulevard/Amagerfælledvej-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Vejlands Allé-Kongelundsvej-Nøragersminde Haveby, Kongelundsvej/Nøragersminde Strandvej (nu Nøragersmindevej)
18.9.39 Reduceret pga. 2. verdenskrig så indstillet midt på dagen.
1.5.40 Yderligere reduceret.
(1.4.42?) Reduceret og forkortet så ej til Nøragersmindevej men kun til Slusevej, dog enkelte ture til Pilegården.
2.45 Reduceret så ej buskørsel søndage – i stedet kørsel med hestekøretøjer.
Sommer 45 Udvidet så atter kørsel søndage.
Sommer 45/4.46 Udvidet så atter ture til Nøragersmindevej; dog fortsat ture kun til Slusevej og Pilegården.
1.5.47 Udvidet så atter kørsel midt på dagen.
10.48 Omlagt så ej alle ture til Nøragersmindevej men nogle ture ad Finderupvej (nu Løjtegårdsvej)-Oliefabriksvej-Ole Klokkers Vej-Munkebjergvej-Ingstrups Allé til Præstefælledvej (Grønnehave).
15.2.50 Forkortet så ej til Amager Boulevard/Amagerfælledvej (31) men kun Kongelundsvej/Kanadavej-(Nøragersminde)/(Grønnehave).
28.5.50 Nedlagt (25.6.50: 31).

[ABO]
28.5.50 Oprettet af A/S Amagerbanen:
Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Præstefælledvej-Ole Klokkers Vej-Oliefabriksvej-Finderupvej (nu Løjtegårdsvej)-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Nøragersmindevej
23.10.50 Nedlagt og erstattet af 113 (iflg. AM forlænget til Kongelunden og forbundet med 113 men fortsat selvstændig linie. 10.5.51 linienr. 115 og umiddelbart efter nedlagt og erstattet af 113 - BYT6-2000 også nævnt linienr. 115).

[31-PJE+BYT6-2000+ABO]
15.2.50 Enmandsbetjent buslinie oprettet; hvidt linieskilt med sort tekst; hvid lanterne [HL2]; KS Sundby:
31 Amager Boulevard/Amagerfælledvej-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Vejlands Allé-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Kanadavej
25.6.50 Forsøgsvist forlænget til Finderupvej (28.5.50: Kongelundsvejslinien (“31”)).
23.10.50 Forsøg ophørt og forkortet til Kanadavej. Lanterne ændret så ej hvid men gul [HL2].
18.3.51 Forlænget på søn- og heligdage til Finderupvej.
10.5.51 Forlænget så også på man-lør til Finderupvej.
1.10.52 Omlagt så ny endestation ved Ved Linden og Ved Mønten for hhv. afstigende og påstigende passagerer [ABA+HL2].
(52?) Tomandsbetjente ekstravogne søn-hell. [AM].
8.1.54 Ny endestation Kongelundsvej/Løjtegårdsvej/Finderupvej ibrugtaget [HTL].
10.4.57 Endestation forlagt til Amagerfælledvej/Ved Mønten (og vendt i sløjfe Amagerfælledvej-Ved Stadsgraven-Ved Mønten?).
((60?) Evt. forsøgsvist sløjfekørsel omkring Christmas Møllers Pl.? [AM]).
(66 Ad Amagerfælledvej til Christmas Møllers Pl. [Kort] (ej KS69)?).
16.10.66 Forlænget så ej alle ture til Finderupvej men nogle ture ad Kongelundsvej til Nøragersmindevej (113).
30.4.67 Garageskift så KS Irlandsvej.
19.10.69 Forlænget ad Torvegade-Knippelsbro-Børsgade-Holmens Bro-Holmens Kanal->Holbergsgade>Tordenskjoldsgade (nu Tordenskjoldsgade>August Bournonvilles Passage) til Kgs. Nytorv og retur ad Holmens Kanal.
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej.
5.9.75 Udvidet så kørsel Kgs. Nytorv-Vejlands Allé-nyanlagt vej (Center Boulevard?)-Bella Center efter behov ved større udstillinger (Bella Center på Amager indviet 5.9.75 [avisartikel5.9.2000]) [HTL+HL3+HTBR75/76]).
(2.8.76?) Reduceret så kørsel via Bella Center ophørt? (46).
77/78 Omlagt pga. vejomlægning så ej Vejlands Allé-Kongelundsvej men Røde Mellemvej-Stenlandsvej.
20.2-15.3.81 Midlertidigt omlagt pga. påsejling af Knippelsbro så Slotsholmsgade-Christians Brygge-V. Voldgade-Rysensteensgade-Langebro-Amager Boulevard-Ved Stadsgraven-Christmas Møllers Pl. (0) [HTN27 s. 16+AM].
30.5.83-sommer 85 Midlertidigt omlagt ved Det kgl. Teater så ej sløjfe via Tordenskjoldsgade (nu Tordenskjoldsgade>August Bournonvilles Passage) men ad Holmens Kanal i begge retninger (evt. Nyhavn?! [HTBR83 s. 11]).
25.9.83 Selvstyrende linie som “Driftsgruppe 31” [HTBR83+HTL] (evt. allerede fra 30.5.83 som forsøg [BYT6-2000]).
21.4.85 Forsøg som selvstyrende linie ophørt [HTL].
23.10.88-27.9.98 Suppleret af 71E man-fre i myldretiderne.
14.11.88 Omlagt så endestation ved Kgs. Nytorv flyttet så ej ved Det kgl. Teater men Magasin-siden ved linie 29's gl. busstop, og busstop ved Vingårdsstræde nedlagt [HTT19.11.88].
28.4.91 Omlagt og forlænget så ej Holbergsgade>Tordenskjoldsgade (nu Tordenskjoldsgade>August Bournonvilles Passage) til Kgs. Nytorv og retur ad Holmens Kanal men Holmens Kanal-Kgs. Nytorv->Gothersgade>/<Ll. Kon-gensgade<Bremerholm<Kr. Bernikows Gade<Christian IX's Gade<Gothersgade til Nørreport st. og udvidet så (næsten) alle ture til Nøragersmindevej:
31 Nørreport st.-Gothersgade->Christian IX’s Gade>Kr. Bernikows Gade>Bremerholm>Ll. Kongensgade>-Kgs. Nytorv-Holmens Kanal-Holmens Bro-Børsgade-Knippelsbro-Torvegade-Christmas Møllers Pl.-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Stenlandsvej-Vejlands Allé-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Nøragersmindevej
1.4.92 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
1.4.94 Enkelte morgenmyldretidsture man-fre overtaget af City-Trafik A/S København [BF98.8].
14.4.96 Midlertidigt omlagt mod Amager pga. arkæologiske udgravninger og Metro-udgravninger (senere permanent) så ej Ll. Kongensgade>Kgs. Nytorv>Holmens Kanal men direkte ad Bremerholm. Busstop på Kr. Bernikows Gade ved Sværtegade og Strøget (Østergade) nedlagt samt i Ll. Kongensgade tæt ved Kgs. Nytorv og Holmens Kanal ved Vingårdsstræde. Nyt busstop i Bremerholm ved Vingårdsstræde.
2.7.95 Garageskift for morgenmyldretidsturene: City-Trafik’s anlæg “København” flyttet fra Islands Brygge til Thorvald Borgs Gade (fra 2.6.96 kaldet Thorvald Borgs Gade) [JH].
2.6.96 5. udbud: Overtaget af City-Trafik A/S Islands Brygge (alle ture).
19.4.98 Omlagt pga. metrobyggeri og ensretning af Kgs. Nytorv så mod Nørreport st. ej busstop ved Gothersgade men foran Det kgl. Teater og herefter mod uret rundt om Krinsen [TTV18.5.98].
2.7.2000 Forlænget så man-fre i dagtimerne nogle ture fra Nøragersmindevej ad Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Søndre Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé>Kirkevej (35+36) og delt i to så nogle ture får linienr. 32 (Nørreport st.-Dragør Nordstrand-Dragør Stationsplads). Færre ture Nørreport st.-Nøragersmindevej (46).
17.6.2001 Udvidet så også lør 10-14 til Dragør Stationsplads (2.7.2000: 35).
20.10.2002 Forkortet og omlagt så ej til Nørreport st. (2A+33+73+M1) men ad Slusevej til Ørestad st. Reduceret så ej alle dage hele driftsdøgnet men man-lør i dagtimerne. Reelt fortsætter turene dog fra Ørestad st. som linie 33 til Rådhuspladsen:
31 Ørestad st.-Slusevej-Kongelundsvej- Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Søndre Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej>/<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads
25.5.2003 Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade med gasbusser (7. udbud).
3.8.2003 Nedlagt (32+350S).
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Linje 32+32H

Indlæg af Jesper KD »

Linie 32 I [ABO]
10.10.20 Oprettet af John E. Wenneke og P. Langballe Sørensen (samt evt. L. Eisner [ABO s. 25]):
Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej-Amagerbrogade-Amager Landevej-Saltværksvej-Kastruplundgade-Kastrup Allé (nu Alleen)-Stationsvej (nu Ved Stationen)-Kastrup st.
12.10.20 Indstillet da ej tilladelse til at køre til Kastrup st.
14.10.20 Genoptaget dog ej til Kastrup st. men til Kastrup Skole (nu Skottegårdsskolen), Saltværksvej/Kastrupgårdsvej (50 m øst for nuv. Kastrupvej).
? Forlænget så ad Kastruplundgade til Kastruplundgade/Kastrup Allé (nu Alleen).
1.5.24 Ejerskifte så 100 % P. Langballe Sørensen (”113”).
25 Tildelt nr. 44 (Sundby Remise-Kongelunden (se 113) og Sundby Remise-Kastrup, 8 ture man-lør, 16 ture søn-hell.) i 1925-betænkningen [25B].
(1.8?)26 Overtaget af Edvard E. Hansen, Borgbygård.
15.7.29 Forkortet så ej til Kastruplundgade/Alleen men til Kastrup Skole (nu Skottegårdsskolen), Saltværksvej/Kastrupgårdsvej (50 m øst for nuv. Kastrupvej) [ABO s. 46].
1.4.30 Forlænget så fra Kastrup Skole (nu Skottegårdsskolen) ad Saltværksvej-Kastruplundgade-Alleen-Ved Stationen til Kastrup st. (endestation på Ved Stationen udfor stationsbygningen), overtaget af A/S Amagerbanen og betegnet ”Kastrupruten”.
7.30 Endestation ved Sundby remise ændret så Sundby Omnibusstation mellem Sundby remise og Smyrnavej på tidl. legeplads [ABO s. 66].
1.10.31 Forlænget så ej alle ture til Kastrup st. men nogle ture ad Alleen-Kastrup Strandvej (nu Amager Strandvej) til Kastrup Lufthavn (endestation ved administrationsbygningen - indkørsel ad venstre indkørsel og udkørsel ad østre udkørsel); ordinære ture via Kastrup st., særlige ture direkte ad Alleen.
15.12.31 Omlagt i Kastrup så ej Alleen i begge retninger men Kastruplundgade>Ved Stationen mod Kastrup st./Kastrup Lufthavn (og dermed sløjfe mod uret for Kastrup st.-ture).
1.10.32 Forkortet så ej nogle (ordinære hhv. særlige) ture til Kastrup Lufthavn men alle ture til Kastrup st.
15.5-1.10.33 og 15.5-1.10.34 Sommer forlænget så nogle (ordinære hhv. særlige) ture til Kastrup Lufthavn (1.10.34: ”111”).
15.5.35 Sommer (15.5-1.10.35 og 15.5-1.10.36) forlænget så nogle (ordinære) ture søn-hell. til Lufthavnen, hele året alle dage ved særlige lejligheder nogle (ordinære) ture forlænget til Kastrup Lufthavn [36B rute nr. A1 (Kastrup) hhv. A8 (Lufthavnen)].
15.5.37 Reduceret så ej sommer nogle (ordinære) ture søn-hell. til Kastrup Lufthavn (”34”) men hele året til Kastrup st., dog fortsat hele året alle dage ved særlige lejligheder nogle (ordinære) ture forlænget til Kastrup Lufthavn.
15.10.37 Nyt busstop ved Sundbyvester Pl. (2).
28.5.39 Endestation ved Kastrup Lufthavn ændret så vest for restaurant Krudthuset (Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal ibrugtaget 11.4.39 og afløst ”træslottet” og navneskifte så ej Kastrup Lufthavn men Københavns Lufthavn) [ABO s. 97].
11.9.39 Lokal kørsel Kastrup-Lufthavnen i nødvendigt omfang (”34”+”111”).
6.5.40 Forkortet så ej nogle ture til Lufthavnen (14.5.49: ”111”+25.5.45: ”34”) men Kastrup st., nogle ture dog blot til Kastrup Skole (nu Skottegårdsskolen) (Amagerbanens personkørsel genoptaget).
1.10.40 Udvidet så ej nogle ture til Kastrup Skole (nu Skottegårdsskolen) men alle ture til Kastrup st.
1.2.45 Reduceret så kun enkelte ture man-lør og indstillet søn-hell.
18.3.45 Hestevognskørsel Sundbyvester Pl.-Kastrup etableret søn-hell. ved vognmand Vald. Christensen [ABO s. 119]. Usikkert hvornår ophørt.
12.10.45 Buskørsel indstillet.
15.12.45 Kørsel genoptaget man-lør.
7.10.46 Udvidet så kørsel alle dage.
1.9.47 Omlagt og forlænget så fra Sundbyvester Pl. ej Amagerbrogade til Sundby Omnibusstation, Amagerbrogade/Smyrnagade men ad Sundbyvestervej-Irlandsvej-Eng-landsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-gl. Langebro-Vestre Boule-vard (nu H.C. Andersens Boulevard) til Rådhuspladsen (Dragespringvandet v. Rådhuset) og retur ad Vesterbrogades forlængelse>V. Voldgade>Ny Kongensgade under linienr. 30 med tomandsbetjente busser i fællesskab med KS; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup); personaleskift ved Sundbyvester Pl.; linie 30 har også ture til Dragør (se 33), Lufthavnen (se 34) og Tårnby (se 35); lokale ture Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.: se 30:
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Amagerbrogade-Amager Landevej-Saltværksvej-Kastruplundgade->Alleen>/<Ved Stationen<-Kastrup st.)/(Dragør)/(Lufthavnen)/(Tårnby)
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men blå [HL2].
30.4.51 Kastrup-ture får selvstændigt linienr. 32; brunt linieskilt med hvid tekst; blå lanterne:
32 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Saltværksvej-Kastruplundgade->Alleen>/<Ved Stationen<-Kastrup st.
5.9.52 Omlagt mod Rådhuspladsen pga. broarbejder så ej direkte ad Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) i begge retninger men V. Voldgade>Ny Vestergade mod Rådhuspladsen.
15.1.54 Omlagt så mod Rådhuspladsen ej V. Voldgade>Ny Vestergade men Ny Kongensgade>Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard).
27.6.54 Omlagt så ej gl. Langebro-nuv. Ved Langebro men ny Langebro (og omlagt mod Rådhuspladsen så ej V. Voldgade>Ny Kongensgade men direkte ad Vestre Boulevard (fra 2.4.55 H.C. Andersens Boulevard)?).
1.11.60 Enmandsbetjening indført og personaleskift ved Sundbyvester Pl. ophørt.
15.7.60 Endestation ved Kastrup st. ændret så i nordlige side af Ved Stationen ud for Oberst Kochs Allé [ABO s. 192+205].
1.11.61 Endestation på Rådhuspladsen ændret så ej ved Dragespringvandet og retur ad Vesterbrogades forlængelse men ny endestation ved H.C. Andersens Boulevard bag Den lille Hornblæser (”Amagerterminalen”) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade.
1.9.64 Forlænget forsøgsvist så ej alle ture til Kastrup st. men enkelte ture ad Oberst Kochs Vej>Skøjtevej>Amager Strandvej til Amager Strandvej ved Kastrup Havn og retur ad Alleen>Ved Stationen (Kastrup-Malmö-Ruten indsat stor ny færge 18.8.59 på overfarten Kastrup Havn-Malmö [ABO s. 184]).
17.10.65 Forsøg ophørt så ej nogle ture til Kastrup Havn (66: særlig busforbindelse, se 102) men alle ture til Kastrup st.
16.10.66 Forlænget og omlagt så ej alle ture i sløjfe mod uret Alleen til Kastrup st. og retur ad Ved Stationen men hver 2. tur Kastruplundgade->Ellehammersvej>Udenrigsvej>/<sløjfe syd for Ellehammersvej nær Lufthavnen<Ellehammersvej<-Flyvervej til Gl. lufthavn (værkstederne) (111+34).
2.1.67 Udvidet så (næsten) alle ture man-fre til Gl. lufthavn (værkstederne).
30.4.67 Udvidet så også næsten alle ture weekend til Gl. lufthavn (værkstederne). Garageskift så KS Irlandsvej og Amagerbanen (Kastrup) [HTL+AM].
68+PK71/PK73 Omlagt mod Rådhuspladsen så ej via sløjfe v. Lufthavnen syd for Ellehammersvej [Kort] (iflg. KS74 fortsat via Lufthavnen i begge retninger).
PK71/PK73 Omlagt så ej Ellehammersvej>Udenrigsvej (vender ud for mlm. Helmer Søgaards Allé og John Tranums Allé) men Ellehammersvej>Kastrupvej>Udenrigsvej.
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej og Kastrup.
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift så 100 % HT Irlandsvej.
25.4.76 Udvidet så ej enkelte ture tidlig morgen i sløjfe Alleen til Kastrup st. og retur ad Ved Stationen men alle ture til Gl. lufthavn (værkstederne).
1.10.78 Omlagt så ej Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej men Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej (34/35+30) og forkortet så ej Flyvervej til Gl. lufthavn (værkstederne) (9+32H) men til Lufthavnen.
30.10.89 (evt. 22.10.89 [HTL]) Omlagt så via indenrigslufthavnen (nu Terminal 1) mod Lufthavnen.
1.4.92 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
26.9.93 Omlagt pga. Øresundsforbindelsen så ej Kastruplundgade-Ellehammersvej men Ved Diget-Kastrupvej.
5.5.94 Omlagt pga. Øresundsforbindelsen så ej Kastruplundgade-Ved Diget-Kastrupvej<Ellehammersvej men Alleen-Amager Strandvej-Ellehammersvej->Ellehammersvej.
25.9.94 Forkortet så ej til Alleen-Amager Strandvej-Ellehammersvej->Indenrigsvej>Indenrigslufthavnen (nu Terminal 1)>Indenrigsvej>Udenrigsvej (nu Lufthavnsboulevarden>Terminalgade) til Lufthavnen (250S) men til Sundbyvester Pl.:
32 Rådhuspladsen (Amagerterminalen)->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro->Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge-Njalsgade-Amagerfælledvej-Peder Lykkes vej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundby-vestervej-Sundbyvester Pl.
95 (efter 8.9.95?) Ændret så afsætningsbusstop på Rådhuspladsen nedlagt.
24.9.95 Overtaget af City-Trafik A/S København (4. udbud) (73E).
(8?)8-28.9.97 Midlertidigt omlagt ved Sundbyvester Pl. pga ombygning til nye skrå heller [TTV1.10.97+HTE11.8.97].
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Combus a/s Vasbygade.
27.9.98 Nedlagt og erstattet af 34.

Linie 32 II
2.7.2000 Oprettet (31+36, dog ej til St. Magleby men fra Møllevej ad Hartkornsvej-Halvejen-Hollænderhallen-Halvejen-Hartkornsvej); City-Trafik A/S Islands Brygge (5. udbud):
32 Nørreport st.-Gothersgade->Christian IX’s Gade>Kr. Bernikows Gade>Bremer-holm>/<Kgs. Nytorv<Holmens Kanal<-Holmens Bro-Børsgade-Knippelsbro-Torvegade-Christmas Møllers Pl.-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Stenlandsvej-Vejlands Allé-Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Møllevej-Hartkornsvej-Halvejen-Hollænderhallen-Halvejen-Hartkornsvej-Ndr. Dragørvej-Dragør Nordstrand-Stationsvej-<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads
20.10.2002 Forkortet og omlagt så ej til Nørreport st. (2A+33+73+M1) men ad Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. (Kay Fiskers Pl.) og omlagt i Dragør så ej Hartkornsvej-Halvejen-Hollænderhallen-Halvejen-Hartkornsvej men Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej.
25.5.2003 Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade med gasbusser (7. udbud).
29.5.2005 16. udbudsrunde: Uændret Connex Danmark A/S Vasbygade (fortsat gas men senest 2008 diesel).
22.10.2006 Omlagt pga. åbning af Otto Baches Allé så ej Kongelundsvej-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.) men Otte Baches Allé-Vestamager st.-Ørestads Boulevard til Ørestad st. vest (Ørestads Boulevard v. Field’s). Garageskift så Veolia Transport Danmark A/S Valby.
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
(1?)12.2007 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Vasbygade.
16.3.2008 Omlagt og forkortet så ej Dragør-Søvang-Sydvestpynten-Ørestad st. (33) og herfra som 33 til Rådhuspladsen men lokallinje Søvang-Dragør i 8-talssløjfe; man-lør i dagtimerne fortsættes fra Søvang som 33 mod Rådhuspladsen:
32 Søvang, Fælledvej/Rønnevej-Fælledvej-Bachersmindevej-Møllevej->Møllegade>St. Magleby>Kirkevej>/<Hartkornsvej<Nordre Dragørvej<Stationsvej<-Dragør Stationsplads (Stationsvej)
29.6.2008 Omlagt så ej 8-talssløjfe Møllevej->St. Magleby>Kirkevej til Dragør Stationsplads (Stationsvej) og retur ad Stationsvej>Nordre Dragørvej>Hartkornsvej men ad Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej-Hartkornsvej-Nordre Dragørvej-Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé>Kirkevej i begge retninger (30).
11.1.2009 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Amager (Ved Amagerbanen 37).
5.4.2009 Reduceret så ej alle dage hele driftsdøgnet men kun man-fre i dagtimerne.
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Anchersens Rute ApS Jernholmen.

Linie 32H
1.10.78 Oprettet man-fre i myldretiderne i begge retninger (32); busstop ved Rådhuspladsen, >Rådhuspladsen ved Lurblæserne>, Stormgade, Sundbyvester Pl., Amager Landevej/Saltværksvej, Kastrupvej/Saltværksvej, Kastrup Kirke og sædvanlige busstop i Lufthavnen; HT Artillerivej:
32H Rådhuspladsen (Amagerterminalen)->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>/<H.C. Andersens Boulevard<- uden stop (Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundby-vestervej) - Sundbyvester Pl. - uden stop (Amagerbrogade-Amager Landevej) - Saltværksvej-Kastruplundgade->Ellehammersvej>Kastrupvej>Lufthav-nen>/<Ellehammersvej<-Flyvervej-Gl. lufthavn (værkstederne)
10.78/9.83 (HT83/HT83/84-kort) Omlagt så ej uden stop Sundholmsvej-Englandsvej men uden stop Amagerfælledvej-Peder Lykkes Vej.
26.9.82 Omlagt til ny endestation på Rådhuspladsen så ej fælles med 32 men i bushavn nærmest Studiestræde (33H) og driftsområdeskift så HT Irlandsvej [AM].
23.10.88 Reduceret så morgen kun mod city og eftermiddag modsat og omlagt/forlænget så ej H.C. Andersens Boulevard> til Rådhuspladsen og retur ad Studiestræde>V. Vold-gade>Rysensteensgade men Rysensteensgade>V. Voldgade>Kalvebod Brygge>/<Tiet-gensgade<-Bernstorffsgade-Hovedbanegården-Vesterbrogade-Rådhuspladsen->H.C. Andersens Boulevard>Jarmers Pl.>/<V. Voldgade<-N. Voldgade til Nørreport st. (iflg. kort ad H.C. Andersens Boulevard i begge retninger)
27.10.88 Ny busterminal ibrugtaget på Nørreport st. [AM].
1.2.89 Omlagt så ej via Hovedbanegården men H.C. Andersens Boulevard>Rådhuspladsen>N. Farimagsgade>Gothersgade til Nørreport st. og retur ad N. Voldgade>V. Voldgade>Råd-huspladsen>V. Voldgade>Rysensteensgade [HTT29.1.89].
23.4.89 Får nyt linienr. 74E.
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Linjeføringer fra start til nu (p.t. linje 1-29+38-46 et

Indlæg af Jesper KD »

Linie 33 I
[ABO]
12.5.04 Oprettet af Sundby-Dragør Automobilselskab [ABO s. 18] ved overmontør Frederik Christian Georg Nielsen og maskinmester F.G. Jansen [ABO+RUT s. 14]:
Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej (Restauration Ahrensbergminde)-Dragør, Havnepladsen (foran Dragør Hotel)
7.05 Chr. Mørch, Dragør indsætter i samarbejde med Georg Nielsen og F. Jansen et automobil på ruten. Vognen holdt dog kun i fire dage.
(10?)05 Endestation i Dragør ændret så ej Havnepladsen foran Dragør Hotel men på Vestgrønningen ved indkørslen til byen [ABO s. 18].
11.05/? Endestation i Dragør atter ændret så ej på Vestgrønningen men Havnepladsen ved ny vognremise [ABO s. 18-19].
15.5.07 Chr. Mørch atter indsat automobil på Georg Nielsen og F. Jansens rute.
10.07 Georg NIelsen og F. Jansen indstillet kørslen (17.7.07: Amagerbanen). Chr. Mørch forsøger en meget kort tid kørsel Christianshavns Torv-Dragør uden tilladelse men indstillet efter kort tid.
12.4.08 Kørsel formentlig genoptaget af G. Nielsen:
Amagerbro-Dragør
(Efterår?) 08 Nedlagt.

[ABO]
1.9.05 Postrute medbringende passagerer oprettet af Dansk Automobilselskab v. løjtnant ?Fuglsang?; ikke-postførende ture uden stop Christianshavn (Holms Plads, Strandgade 1 ved Dansk Automobilselskabs remise)-Sundby remise (ingen tilladelse til kørsel Christianshavn-Sundby remise) [ABO+RUT s. 14]:
Christianshavn (Holms Plads, Strandgade 1)-(Christianshavn Posthus) - uden stop (Sundby Posthus)-Sundby remise-Dragør Posthus
1.8.06 Ophørt med at befordre post men fortsat befordring af passagerer.
1.10.06 Nedlagt.

[ABO]
1.4.30 Dragørruten oprettet af A/S Amagerbanen (Dragør og Kastrup garage [ABO s. 52+36B rute nr. A2]):
Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej-Amagerbrogade-Amager Landevej-Maglebygade (nu Hovedgaden)-St. Magleby-Kirkevej-Linde Allé-Dragør st.
7.30 Endestation ved Sundby remise ændret så Sundby Omnibusstation mellem Sundby remise og Smyrnavej på tidl. legeplads [ABO s. 66].
34/35 Omlagt i Dragør så ej Linde Allé til Dragør st. (pladsens vestre side) men sløjfe med uret Linde Allé til Dragør st. (pladsens søndre side) og retur ad Stationsvej>Kirkevej [ABO s. 221].
15.10.37 Nyt busstop ved Sundbyvester Pl. (2).
1.4.38 Persontrafik på Amagerbanen indstillet.
11.9.39 Driftsindskrænkninger pga. 2. verdenskrig.
6.5.40 Reduceret så ej alle ture til Dragør men nogle ture kun til Løjtegårdsvej. Genindførelse af persontrafik på Amagerbanen.
1.10.40 Udvidet så Løjtegårdsvej-ture forlænget så til Tømmerup st.
1.4.42 Yderligere driftsindskrænkninger; Tømmerup-ture forkortet så til Løjtegårdsvej.
15.5.44 Yderligere driftsindskrænkninger.
1.2.45 Reduceret så kun enkelte ture man-lør og indstillet søn-hell.
18.3.45 Hestevognskørsel Sundbyvester Pl.-Dragør etableret søn-hell. ved vognmand Vald. Christensen [ABO s. 119]. Usikkert hvornår ophørt.
12.10.45 Buskørsel indstillet.
15.12.45 Kørsel genoptaget man-lør.
7.10.46 Udvidet så kørsel alle dage.
1.9.47 Omlagt og forlænget så fra Sundbyvester Pl. ej Amagerbrogade til Sundby Omnibusstation, Amagerbrogade/Smyrnagade men ad Sundbyvestervej-Irlandsvej-Eng-landsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-gl. Langebro-Vestre Boule-vard (nu H.C. Andersens Boulevard) til Rådhuspladsen (Dragespringvandet v. Rådhuset) og retur ad Vesterbrogades forlængelse>V. Voldgade>Ny Kongensgade under linienr. 30 med tomandsbetjente busser i fællesskab med KS; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup); personaleskift ved Sundbyvester Pl.; linie 30 har også ture til Kastrup (se 32), Lufthavnen (se 34) og Tårnby (se 35); lokale ture Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.: se 30; persontrafik på Amagerbanen atter indstillet:
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Amagerbrogade-Amager Landevej-Magleby Hovedgade (nu Hovedgaden)-St. Magleby-Kirkevej->Linde Allé>/<Stationsvej<-Dragør Stationsplads)/(Kastrup)/(Luft-havnen)/(Tårnby)
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men blå [HL2].
30.4.51 Dragør-ture får selvstændigt linienr. 33; blåt linieskilt med hvid tekst; blå lanterne:
33 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Magleby Hovedgade (nu Hovedgaden)-St. Magleby-Kirkevej->Linde Allé>/<Stationsvej<-Dragør Stationsplads
5.9.52 Omlagt mod Rådhuspladsen pga. broarbejder så ej direkte ad Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) i begge retninger men V. Voldgade>Ny Vestergade mod Rådhuspladsen.
15.1.54 Omlagt så mod Rådhuspladsen ej V. Voldgade>Ny Vestergade men Ny Kongensgade>Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard).
27.6.54 Omlagt så ej gl. Langebro-nuv. Ved Langebro men ny Langebro (og omlagt mod Rådhuspladsen så ej V. Voldgade>Ny Kongensgade men direkte ad Vestre Boulevard (fra 2.4.55 H.C. Andersens Boulevard)?).
1.3.56 Omlagt så ej alle ture direkte ad Kirkevej men nogle ture ad Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen og nogle ture forlænget så fra Dragør Stationsplads ad Stationsvej til Dragør Nordstrand, ?Stationsvej/Ndr. Strandvej? (PK59-61: Ndr. Strandvej/Ryvej) (112). Busstop ved Dragør Stationsplads ændret så ej ud for stationsbygningen men ud for ejendommen Lindegården (Dragør Stationsplads 4).
31.8.57 Omlagt pga. lufthavnsudvidelse så ej ad Amager Landevej-Magleby Hovedgade (nu Hovedgaden) men Tømmerupvej-Dragørvej (nu Englandsvej).
11.10.57 Omlagt i Dragør pga. naboklager så ej med uret (Kirkevej>)Linde Allé til Dragør Stationsplads (ud for Lindegården) og retur ad Stationsvej(>Kirkevej) men mod uret (Kirkevej>)Stationsvej til Dragør Stationsplads (ud for stationsbygningen) og retur ad Linde Allé(>Kirkevej); ture til Dragør Nordstrand ej via selve Dragør Stationsplads.
28.4.58 Omlagt forsøgsvist så enkelte ture i St. Magleby via Magleby Hovedgade (nu Hovedgaden) til Sprøjtehuset og retur.
2.11.58 Omlagt i St. Magleby så ej nogle ture via Sprøjtehuset.
30.11.59 Omlagt så opdelt i 33a ad hidtidig rute ad Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej-Englandsvej-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Dragør Nordstrand) og 33b ad Englandsvej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé>Kirkevej. Indført enmandsbetjening på 33b og ej personaleskift; i Dragør busstop Kirkevej ud for bager Kold nedlagt, nyt busstop Stationsvej ud for Anlægget og busstop Stationsvej mellem Rådhuset og Løkkevej på Nordstrand-ture nedlagt:
33a Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tømmerupvej-Englandsvej-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Stationsvej-Dragør Nordstrand, ?Stationsvej/Ndr. Strandvej?)
33b Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej>/<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads

1.11.60 33a får nyt linienr. 30 (og enmandsbetjening indført og ej personaleskift på Sundbyvester Pl. og lokalvogne Sundbyvester Pl.-(Kirkevej)/(Dragør Sydstrand)-Dragør Stationsplads(-Dragør Nordstrand)), og 33b linienr. 33:
33 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej>/<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads
1.5.61 Garageskift så ej Amagerbanen Dragør (areal solgt) og Kastrup men 100 % Kastrup [ABO s. 192].
1.11.61 Endestation på Rådhuspladsen ændret så ej ved Dragespringvandet og retur ad Vesterbrogades forlængelse men ny endestation ved H.C. Andersens Boulevard bag Den lille Hornblæser (”Amagerterminalen”) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade.
15.12.64 Hurtigbusture indført forsøgsvist man-lør morgenmyldretid mod Rådhuspladsen og eftermiddagsmyldretid modsat uden stop Rådhuspladsen-Englandsvej/Løjtegårdsvej [KSBRR64/65] (ej nævnt i KS65 og KS65/66).
(15.12.64/)1.5.66 Hurtigbusture får nyt stop ved Vinkelhuse.
1.5.66 Hurtigbusture permanent og nævnt i køreplan.
16.10.66 Forlænget så ej alle ture til Dragør Stationsplads men nogle ture ad Stationsvej-Ndr. Dragørvej til Dragør Nordstrand, Ndr. Dragørvej/Blokhusvej. Hurtigbusture reduceret så ej lør.
30.4.67 Garageskift så KS Irlandsvej og Amagerbanen (Kastrup) [HTL+AM].
1.4.71 Føres på Englandsvej igennem tunnel under lufthavnens ny startbane [BYT4-71].
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej og Kastrup.
13.10.74 Hurtigbusturene får selvstændigt linienr. 33H og omlagt så ej alle ture via Dragør Sydstrand men nogle ture direkte ad Kirkevej.
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift fra HT Kastrup og Irlandsvej til 100 % HT Irlandsvej.
1.10.78 Omlagt så ej alle ture via Sydstranden men nogle direkte ad Kirkevej og udvidet med flere ture Rådhuspladsen-Englandvej/Løjtegårdsvej man-fre i myldretiderne (34/35).
(87 Alle Dragør Nordstrand-ture kører direkte ad Kirkevej og ved Dragør Stationsplads direkte ad Stationsvej-Kirkevej. Dragør Sydstrand-ture udgår fra Dragør Stationsplads og kører mod city ad Linde Allé>Kirkevej [Kort]).
1.4.90 Halvdelen af kørslen i nyudbud i 1. udbudsrunde: Ændret så ej 100 % HT Irlandsvej men HT Irlandsvej og City-Trafik A/S København.
28.4.91 Omlagt i St. Magleby-Dragør så ej nogle ture direkte ad Kirkevej men alle ad Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Sydstranden-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen (30+75E) og forkortet så ej nogle ture til Dragør Nordstrand (30) men alle ture til Dragør Stations-plads. Entreprenørændring så 100 % HT Irlandsvej.
1.4.92 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
26.9.93 Forlænget så ej alle ture til Dragør Stationsplads men aften og nogle ture weekend ad Stationsvej-Nordre Dragørvej-Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé) til Ryvej/Flyskolen:
33 Rådhuspladsen->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englands-vej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Sydstranden-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej>/<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Stationsvej-Ndr. Dragørvej-Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé)-Flyskolen, Ringbakkevej (nu A.P. Møllers Allé)/Ryvej)
95 (efter 8.9.95?) Ændret så afsætningsbusstop på Rådhuspladsen nedlagt.
2.6.96 Driftsområdeskift så Bus Danmark A/S Ryvang.
27.9.98 Nedlagt og erstattet af 30 (350S).

Linie 33 II
20.10.2002 Oprettet (30+34+31/32+46); Ørestad st.-ture fortsætter som linie 31 hhv. 32 til Dragør; City-Trafik A/S Islands Brygge (5. udbud):
33 Rådhuspladsen (Amagerterminalen)->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>/<H.C. Andersens Boulevard<-Langebro->Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Islands Brygge st.-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Kongelundsvej-Slusevej-Kay Fiskers Vej-Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.)(-Kay Fiskers Vej-Slusevej-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Nøragersmindevej(-Nøragersmindevej-Viberup-Tømmerupvej-Ullerup-Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang, Fælledvej/Rønnevej))
8.12.2002 Omlagt på Islands Brygge så mod Søvang ej Thorshavnsgade men Amager Boulevard>Klaksvigsgade.
12.2002/5.2003 Omlagt mod Rådhuspladsen så ej Njalsgade>Islands Brygge>Ved Langebro (25.5.2003: 40) men ad Thorshavnsgade-Klaksvigsgade i begge retninger.
25.5.2003 Omlagt så ej alle ture (der fortsætter længere end til Nøragersmindevej) ad Tømmerupvej-Viberup-Ullerup-Kalvebodvej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej men man-fre 10-14, lør 11-15 og søn 11-18 hver 2. tur mod nord ad Tømmerupvej til Tømmerupvej/Englandsvej for at betjene kolonihaveforeningerne på strækningen (20.10.2002: 34). Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade med gasbusser (7. udbud).
3.8.2003 Omlagt pga. naboklager fra beboerne på Slusevej så ej alle ture via Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. (Kay Fiskers Pl.) og retur men Nøragersmindevej-ture direkte Kongelundsvej.
4.1-(2.8?)2004 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde og ensretning af Amagerfælledvej mod byen så ej Njalsgade-Amagerfælledvej i begge retninger men Ørestads Boulevard>Grønjordsvej mod Nøragersmindevej og midlertidigt busstop på Ørestads Boulevard ved Islands Brygge st.
17.10.2004 Omlagt så ej nogle ture alle dage i dagtimerne til Tømmerupvej/Englandsvej (16.3.2008: 30) men alle ture (der fortsætter længere end til Nøragersmindevej) til Søvang.
29.5.2005 16. udbudsrunde: Uændret Connex Danmark A/S Vasbygade (fortsat gas men senest 2008 diesel).
8.1.2006 Busstop i Viberup flyttet så ej Tømmerupvej ved Nøragersmindevej men Nøragersmindevej ved Tømmerupvej.
1.5.2006 Connex Danmark A/S skiftet navn til Veolia Transport Danmark A/S.
23.6-senest 30.11.2006 Midlertidigt ændret ved Rådhuspladsen pga. fjernvarmearbejde i H.C. Andersens Boulevard så ej endestation i Amagerterminalen men afsætning i Amagerterminalen og endestationsophold og optagning ved busstop i V. Voldgade overfor Lurblæseren.
22.10.2006 Ørestad st.-ture omlagt pga. åbning af Otto Baches Allé så ej Slusevej-Kay Fiskers Vej-Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.)-Kay Fiskers Vej-Slusevej-Kongelundsvej men Slusevej-Arne Jacobsens Allé-Ørestad st. vest (Ørestads Boulevard v. Field’s)-Ørestads Boulevard-Vestamager st.-Otto Baches Allé. Garageskift så Veolia Transport Danmark A/S Valby.
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
(1?)12.2007 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Vasbygade.
3.1-22.9.2008 Midlertidigt omlagt i Sundbyvester pga. fjernvarmearbejde på Amagerfælledvej så ej Røde Mellemvej-Amagerfælledvej–Njalsgade i begge retninger men Grønjordsvej>Ørestads Boulevard mod Rådhuspladsen med midlertidige busstop på Røde Mellemvej (i busbanen).
16.3.2008 Omlagt så ej Nøragersmindevej-Viberup-Tømmerupvej-Ullerup-Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang, Fælledvej/Rønnevej (30) men Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej (32). Tre varianter: Rådhuspladsen-Ørestad st.-Søvang (man-lør i dagtimerne fortsættes til/fra Dragør som 32), Rådhuspladsen->Ørestad st.>/<Kongelundsvej<-Kongelundsvej/Otto Baches Allé (returnerer efter kort ophold) og Rådhuspladsen-Kongelundsvej-Nøragersmindevej. Man-lør i dagtimerne fortsætter linje 32 ved Søvang som linje 33 mod Rådhuspladsen og omvendt (uden pause – ligesom ved Ørestad st. i dag). Aften og søn-hell. linje 33 koblet med linje 30 i Søvang, dog med ophold.
19.10.2008 Omlagt i Sundbyvester så ej direkte ad Røde Mellemvej men Peder Lykkes Vej-Englandsvej-Vejlands Allé (77/78) for at minimere linje 33’s parallelkørsel med metroen og forbedre betjeningen af Peder Lykke Centret. Ændret så flere ture via Ørestad st. – der er dog fortsat mindst timedrift ad Kongelundsvej mellem Slusevej og Løjtegårdsvej.
11.1.2009 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Amager (Ved Amagerbanen 37).
12.1-(17.7?)2009 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Njalsgade så ej Klaksvigsgade-Thorshavnsgade-Njalsgade i begge retninger men Amager Boulevard>Artillerivej (nu Ørestads Boulevard>Svend Aukens Pl.) mod Søvang. Omlægningen ændret 18.1.2009 så Klaksvigsgade>Thorshavnsgade>Njalsgade>Isfjordsgade>Halfdansgade>Artillerivej.
5.4.2009 Ændret så færre ture til Otto Baches Allé, flere ture via Ørestad st., flere ture til Nøragersmindevej og lidt færre ture helt til Søvang.
21.4.2010 Omlagt ved Rådhuspladsen pga. nedlæggelse af Amagerterminalen som forberedelse til metroens cityring så sløjfe H.C. Andersens Boulevard>Jarmers Pl.>V. Voldgade til V. Voldgade over for Lurblæserne [BF227.3-4].
20.6.2010 Omlagt så mod Søvang ej V. Voldgade>Rysensteensgade men Jernbanegades forlængelse>H.C. Andersens Boulevard og busstop i V. Voldgade overfor Politikens Hus og på H.C. Andersens Boulevard ud for Tivoli.
22.7.2010 Endestation på Rådhuspladsen ændret så lokalkørebane ved H.C. Andersens Boulevard ved tidligere Amagerterminal og vender ved Studiestræde så retur ad H.C. Andersens Boulevard i sydøstlig retning.
17.4.2011 Søvang-ture omlagt så ej alle ture ad Skydebanevej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej men aften og weekend sløjfe med uret Kalvebodvej>Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej og retur ad Fælledvej-Skydebanevej:
33 Rådhuspladsen (H.C. Andersens Boulevard)-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Klaksvigsgade-Njalsgade-Islands Brygge st.-Amagerfælledvej-Røde Mellemvej- Peder Lykkes Vej-Englandsvej-Vejlands Allé-Røde Mellemvej-Kongelundsvej-(Slusevej-Arne Jacobsens Allé-Ørestad st. vest (Ørestads Boulevard v. Field’s)-Ørestads Boulevard-Vestamager st.-Otto Baches Allé)-Kongelundsvej/Otto Baches Allé(-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Nøragersmindevej(-Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-(Skydebanevej-Fælledvej)/(Kalvebodvej>Fælledvej)-Søvang, Fælledvej/Rønnevej))
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Anchersens Rute ApS Jernholmen.
27.11.2012-26.1.2013 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Arne Jacobsens Allé så mod Søvang/Nøragersmindevej ej Arne Jacobsens Allé-Ørestad st. vest (Ørestads Boulevard v. Field’s)-Ørestads Boulevard-Vestamager st.-Otto Baches Allé men Kay Fiskers Vej-Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.)-Kay Fiskers Vej-Slusevej-Kongelundsvej og så Otto Baches Vej-ture ej mod uret Slusevej>Arne Jacobsens Allé>Ørestad st. (Ørestads Boulevard v. Field’s)>Ørestads Boulevard>Vestamager st.>Otto Baches Allé men med uret Otto Baches Allé>Vestamager st.>Ørestads Boulevard>Ørested st. (Ørestads Boulevard v. Field’s)>Arne Jacobsens Allé>Slusevej (øvrige ture mod Rådhuspladsen uændret).

Linie 33H
13.10.74 Selvstændigt linienr. for 33-hurtigbusture man-fre i myldretiderne og udvidet og ændret så nyt busstop ved Stormgade, ej alle ture via Dragør Sydstrand men nogle ture direkte ad Kirkevej og forlænget så ej alle ture til Dragør Stationsplads men nogle ture til Dragør Nordstrand. Morgen mod city, eftermiddag modsat; alm. busstop Rådhuspladsen-Stormgade, herefter stop ved Sneserevej/Vinkelhuse (Tårnby Torv), Løjtegårdsvej og ved alm. busstop Løjtegårdsvej-Dragør; HT Irlandsvej (og Kastrup?):
33H Rådhuspladsen->Studiestræde>V. Voldgade>/<H.C. Andersens Boulevard< - uden stop (Langebro-Amager Boulevard-Amagerfælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej) - Tårnby Torv-Englandsvej-St. Magleby-(Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej-Sydstranden-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen)/(Kirkevej)->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads(-Stationsvej-Dragør Nordstrand, Ndr. Dragørvej/Blokhusvej)
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej uden stop Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men uden stop V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift så 100% HT Irlandsvej.
24.4/25.9.77 Nyt busstop ved Vejlands Allé.
30.9.79/20.4.80 Nyt busstop på Englandsvej ved Bygrænsen/Følfodvej.
26.9.82 Driftsområdeskift pga. ledbusser så HT Artillerivej og ny endestation på Rådhuspladsen så ej i bushavn nærmest Studiestræde (32H) men i lokalkørebanen udfor bushavne (75E) [AM] (iflg. HTL ledbusser fra 1.9.82).
23.10.88 Omlagt i city så ej H.C. Andersens Boulevard>/<V. Voldgade men Vesterbrogade-Hovedbanegården-Bernstorffsgade->Tietgensgade>/<Kalvebod Brygge<V. Voldgade<Rysensteensgade og i Dragør så Kirkevej-ture ej direkte ad Kirkevej men Møllegade-Møllevej-Hartkornsvej
23.4.89 Får nyt linienr. 75E og omlagt så uden stop via Sydhavnen.
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Linje 34

Indlæg af Jesper KD »

Linie 34 I
[ABO]
1.6.26 Formentlig oprettet af P. Langballe Sørensen ad den nyåbnede statsvej Lufthavnsvej (ej tilladelse, formentlig kun kørsel sommerhalvår):
Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej - uden stop (Amagerbrogade-Amager Landevej-Lufthavnsvej (nu Gl. Lufthavnsvej-500 m syd for Øresundsmotorvejen)) - Kastrup Lufthavn (daværende administrationsbygning)
(1.8?)26 Overtaget af Edvard E. Hansen, Borgbygård.
Sommer 27 og 28 Formentlig kørsel efter samme omfang som sommeren 26.
6.28 Nedlagt efter påbud da ej tilladelse.

(17.4?)48-(primo 50?) Oprettet af A/S Amagerbanen i samarbejde med Det Danske Luftfartsselskab for at befordre lufthavnspersonale med særligt månedskort stemplet af DDL [ABO s. 136]:
Sundbyvester Pl.-sydlige del af Lufthavnen

[ABO]
15.5.37 Lufthavnsruten oprettet af A/S Amagerbanen med drift kun i sommerhalvåret (15.5-30.9):
Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej-Amagerbrogade-Amager Landevej-Lufthavnsvej (nu Gl. Lufthavnsvej-500 m syd for Øresundsmotorvejen)-Kastrup Lufthavn (daværende administrationsbygning)
15.10.37 Nyt busstop ved Sundbyvester Pl. (2).
28.5.39 Endestation ved Kastrup Lufthavn ændret så vest for restaurant Krudthuset (Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal ibrugtaget 11.4.39 og afløst ”træslottet” og navneskifte så ej Kastrup Lufthavn men Københavns Lufthavn) [ABO s. 97].
11.9.39 Indstillet pga. krigen (”32”).
25.5.45 Drift genoptaget man-lør fortrinsvist for militært personale.
12.10.45 Udvidet så kørsel alle dage.
7.10.46 Udvidet så drift i normalt omfang og så helårsrute.
1.9.47 Omlagt og forlænget så fra Sundbyvester Pl. ej Amagerbrogade til Sundby Omnibusstation, Amagerbrogade/Smyrnagade men ad Sundbyvestervej-Irlandsvej-Eng-landsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-gl. Langebro-Vestre Boule-vard (nu H.C. Andersens Boulevard) til Rådhuspladsen (Dragespringvandet v. Rådhuset) og retur ad Vesterbrogades forlængelse>V. Voldgade>Ny Kongensgade under linienr. 30 med tomandsbetjente busser i fællesskab med KS; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup); personaleskift ved Sundbyvester Pl.; linie 30 har også ture til Kastrup (se 32), Dragør (se 33) og Tårnby (se 35); lokale ture Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.: se 30:
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Amagerbrogade-Amager Landevej-Lufthavnsvej (nu Gl. Lufthavnsvej-500 m syd for Øresundsmotorvejen)-Kastrup Lufthavn (daværende administrationsbygning))/(Ka-strup)/(Dragør)/(Tårnby)
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men blå [HL2].
30.4.51 Lufthavnen-ture får selvstændigt linienr. 34; grønt linieskilt med hvid tekst; blå lanterne:
34 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Amagerbrogade-Amager Landevej-Lufthavnsvej (nu Gl. Lufthavnsvej-500 m syd for Øresundsmotorvejen)-Kastrup Lufthavn (daværende administrationsbygning)
5.9.52 Omlagt mod Rådhuspladsen pga. broarbejder så ej direkte ad Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) i begge retninger men V. Voldgade>Ny Vestergade mod Rådhuspladsen.
15.1.54 Omlagt så mod Rådhuspladsen ej V. Voldgade>Ny Vestergade men Ny Kongensgade>Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard).
27.6.54 Omlagt så ej gl. Langebro-nuv. Ved Langebro men ny Langebro (og omlagt mod Rådhuspladsen så ej V. Voldgade>Ny Kongensgade men direkte ad Vestre Boulevard (fra 2.4.55 H.C. Andersens Boulevard)?).
2.4.59-1.11.60 Midlertidigt omlagt pga. lukning af daværende Lufthavnsvej (nu Gl. Lufthavnsvej-500 m syd for den senere Lufthavnsvej (nu Øresundsmotorvejen) og nu del af selve Københavns Lufthavn) så ej Amager Landevej-Lufthavnsvej men Saltværksvej-Kastrupvej-ny Ellehammersvej-Flyvervej.
(?5.7.60 Evt. omlagt/forkortet pga. åbning af ny lufthavnsterminal så ej til Vilhelm Lauritzens-terminalen men til nuværende Terminal 2 (indviet 30.4.60, ibrugtaget delvist 10.5.60, fuldstændigt 5.7.60)? (iflg. PK59-62 men til Gl. Lufthavn iflg. PK66)).
1.11.60 Omlagt pga. åbning af ny Lufthavnsvej så ej Saltværksvej-Kastrupvej men Amager Landevej-Lufthavnsvej (nu Øresundsmotorvejen). Enmandsbetjening indført og personaleskift ved Sundbyvester Pl. ophørt.
1.11.61 Endestation på Rådhuspladsen ændret så ej ved Dragespringvandet og retur ad Vesterbrogades forlængelse men ny endestation ved H.C. Andersens Boulevard bag Den lille Hornblæser (”Amagerterminalen”) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade.
1.12.61 Omlagt i Lufthavnen så mod Rådhuspladsen via nyanlagt omkørselsvej øst for langtidsparkeringen.
16.10.66 Nedlagt (32).

Linie 34 II
21.4.74 Selvstændigt linienr. for 35-ture med uret og omlagt så ej Amager Boulevard-Amager-fælledvej-(Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej, Sundbyvester Pl.-ture)/(Sundholmsvej-Englandsvej, Tårnby-ture) men Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Sundholmsvej-Englandsvej (30); KS Irlandsvej og Amagerbanen (Kastrup):
34 Rådhuspladsen (Amagerterminalen)>Studiestræde>V. Voldgade>Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard>Langebro>Thorshavnsgade>Njalsgade>Sundholmsvej>Eng-landsvej>Sundbyvestervej>Sundbyvester Pl.>Amagerbrogade>Amager Landevej>Løjtegårdsvej>Englandsvej>Sundholmsvej>Njalsgade>Islands Brygge>Ved Langebro>Langebro>H.C. Andersens Boulevard>Rådhuspladsen (Amagerterminalen)
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej og Kastrup.
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift så 100 % HT Irlandsvej.
1.10.78 Omlagt og forlænget så ej ringlinie men trafikeret i begge retninger (35) og så ej Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade men Amager Boulevard-Amagerfælledvej (32+12) og så fra Løjtegårdsvej ej retur ad Englandsvej (33) men ad Englandsvej-(Tømmerupvej-Viberup-Ullerup-Kalvebodvej)/(Englandsvej-St. Magleby-Møllegade-Møllevej-Bachersmindevej)-Søvang-Fælledvej-Skydebanevej-Kalvebodvej til Sydvestpynten (36).
23.4.89 Reduceret så ej hele driftsdøgnet til Rådhuspladsen men efter 19.30 kun Sundbyvester Pl.-Sydvestpynten.
28.4.91 Omlagt så ej H.C. Andersens Boulevard>/<Rysensteensgade<V. Voldgade til Rådhus-pladsen men Rysensteensgade-Hambrosgade-Bernstorffsgade-Hovedbanegården->Ved Vesterport>V. Farimagsgade til Vesterport st. og retur ad Hammerichsgade (46), så ej Amager Boulevard-Amagerfælledvej men Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade (35), så ej Englandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade men Irlandsvej-Tårnbyvej (35) og så ej Løjtegårdsvej-Englandsvej (30+11) men Amager Landevej-Tømmerupvej (30) og udvidet så også aften til city; overtaget fra HT Irlandsvej af City-Trafik A/S København (1. udbud).
29.3.92 Omlagt så ej via (Ullerup)/(St. Magleby)-Søvang til Sydvestpynten (36) men Tømmerupvej-Viberup-Ullerup-Kalvebodvej-Skolevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé.
28.6.92 Omlagt pga. Skolevej for lille til at kunne bære buskørsel så ej direkte ad Skolevej men Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej [HTL].
1.4.94 4. udbudsrunde: Uændret City-Trafik A/S København.
2.7.95 City-Trafik’s anlæg “København” flyttet fra Islands Brygge til Thorvald Borgs Gade (fra 2.6.96 kaldet Thorvald Borgs Gade) [JH].
24.9.95 Omlagt så ej Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Møllevej-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé men Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang-Skydebanevej-Kalvebodvej til Sydvestpynten (36), aften og weekendmorgener dog kun til Søvang, Fælledvej/Rønnevej.
29.10.95 Omlagt aften og weekendmorgener så ej Kalvebodvej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej men sløjfe mod uret Golfklub>Kalvebodvej>Sydvestpynten>Kalvebodvej>Skydebanevej>Fælledvej>Sø-vang>Kalvebodvej.
2.6.96 Omlagt aften og weekendmorgener så ej sløjfe mod uret Golfklub>Kalvebodvej>Sydvest-pynten>Søvang>Kalvebodvej men omlagt/forlænget weekendmorgener ad normal rute Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang-Skydebanevej-Kalvebodvej til Sydvestpynten og omlagt/forkortet aften så Kalvebodvej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej (36). Omlagt så alle dage en tur formiddag i sløjfe mod uret Golfklub>Kalvebod-vej>Sydvestpynten>Kalvebodvej>Skydebanevej>Fælledvej>Søvang>Kalvebodvej og en tur eftermiddag modsat:
34 Vesterport st.->Hammerichsgade>/<V. Farimagsgade<Ved Vesterport<-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Hambrosgade-Rysensteensgade-Langebro->Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Sundholmsvej-Eng-landsvej-Irlandsvej-Tårnbyvej-Amager Landevej-Tømmerupvej-Viberup-Ullerup-(Kalvebodvej-Fælledvej-Søvang, Fælledvej/Rønnevej(-Skydebanevej-Kalvebodvej- Sydvestpynten))/(Golfklub-Kalvebodvej-Sydvestpynten)
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Combus a/s Vasbygade med gasbusser.
27.9.98 Omlagt så ej Rysensteensgade-Hambrosgade-Bernstorffsgade-Hovedbanegården->Ved Vesterport>V. Farimagsgade til Vesterport st. og retur ad Hammerichsgade (534P) men Rysensteensgade>V. Voldgade>Rådhuspladsen (Jernbanegade)>Jernbanegade>Ved Vesterport>V. Farimagsgade til Vesterport st. og retur ad V. Farimagsgade>Rådhusplad-sen (H.C. Andersens Boulevard)>H.C. Andersens Boulevard (32), så ej Sundholmsvej-Englandsvej men Amagerfælledvej-Peder Lykkes Vej (32), så ej direkte ad Irlandsvej men Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Vejlands Allé (32) og omlagt/forkortet så ej nogle ture ad Skydebanevej-Kalvebodvej til Sydvestpynten eller Golfklub>Kalvebodvej>Sydvestpynten>Kalvebodvej>Skydebanevej>Fælledvej>Sø-vang>Kalvebodvej (36) men alle ture ad Kalvebodvej-Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Rønnevej. Ekstrature man-fre i myldretiderne Vesterport st.-KUA ophørt (534P).
30.5.99 Forlænget så ej alle ture til Søvang, Fælledvej/Rønnevej men man-fre i myldretiderne nogle ture ad Fælledvej til Sandagergård (Fælledvej/Skydebanevej) (Forsvarskommandoens materielgård) (morgen mod Sandagergård, eftermiddag modsat).
20.10.2002 Omlagt så ej til Vesterport st. (33+5A+M1) men ad Njalsgade-Islands Brygge-Drechselsgade til Artillerivej, omlagt så ej Vejlands Allé-Irlandsvej-Tårnbyvej (77/78) men direkte ad Amagerbrogade-Amager Landevej og forkortet og omlagt så ej via Tømmerup-Viberup-Ullerup til Søvang(-Sandagergård) (73+33+25.5.2003: 33) men ad Løjtegårdsvej-Kongelundsvej-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. (Kay Fiskers Pl.) (28+46). Overtaget af City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade (diesel, 5. udbud).
25.5.2003 Omlagt og forkortet pga. naboklager fra beboerne på Slusevej så ej alle ture ad Løjtegårdsvej-Kongelundsvej-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. (Kay Fiskers Pl.) men enten ad Løjtegårdsvej til Finderupvej/Kongelundsvej eller ad Englandsvej til Tårnby st. Overtaget af Arriva Danmark A/S Ryvang (9. udbud).
14.12.2003 13. udbudsrunde: Overtaget af City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade.
4.1-(2.8?)2004 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde og ensretning af Amagerfælledvej mod byen så ej Njalsgade-Amagerfælledvej i begge retninger men Ørestads Boulevard>Grønjordsvej mod Tårnby st. el. Finderupvej og midlertidigt busstop på Ørestads Boulevard ved Islands Brygge st.
17.10.2004 Uændret City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade men ændret så 14. udbud.
20.6-1.11.2006 Finderupvej-ture midlertidigt omlagt så ej ad Løjtegårdsvej til Kongelundsvej/Finderupvej og retur men Egensevej>Fuglebækvej>Oliefabriksvej til Oliefabriksvej/Løjtegårdsvej og retur ad Løjtegårdsvej.
22.10.2006 Finderupvej-ture forlænget pga. åbning af Otto Baches Allé så ej til Løjtegårdsvej/Finderupvej men ad Otte Baches Allé-Vestamager st.-Ørestads Boulevard-Ørestad st. vest (Ørestads Boulevard v. Field’s)-Arne Jacobsens Allé-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.).
3.1.-22.9.2008 ”Midlertidigt” omlagt i Sundbyvester pga. fjernvarmearbejde på Amagerfælledvej så ej Peder Lykkes Vej-Amagerfælledvej–Njalsgade i begge retninger mod Artillerivej ad Englandsvej>Sundholmsvej>Njalsgade med midlertidige busstop på Englandsvej mellem Irlandsvej og Ulrik Birks Allé [BF207.6+213.3].
16.3.2008 Nedlagt (35).
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Linje 35

Indlæg af Jesper KD »

Linie 35 I [ABO]
(1.6?)22 Oprettet af gårdejer Edvard E. Hansen, Borgbygård:
Løjtegårdsvej (Ladegårdshvile)-Tårnby-Englandsvej-Englandsvej/Amagerbrogade
Forår 23 Forlænget så hver 2. tur på løbsdage ad Løjtegårdsvej til Amager Travbane (Amager Travbane åbnet 13.8.22) (øvrige ture til Borgbygård, Englandsvej/Borgbygård Allé).
25 Tildelt nr. 36 (Sundby Remise-Tårnby, 8 ture alle dage) i 1925-betænkningen [25B].
(28 På løbsdage køres i sløjfe med uret ?>Amager Landevej>Løjtegårdsvej>Englandsvej [ABO s. 44].
2.29 Forlænget så ad Løjtegårdsvej til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej.
1.4.30 Koncession overtaget af A/S Amagerbanen men Edvard Hansen fortsætter på forpagtningsbasis; benævnt ”Tårnbyruten”. Forkortet så ej til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej men til Løjtegårdsvej ved Travbanen.
10.30 Forlænget så til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej.
1.9.31 Drift overtaget af A/S Amagerbanen.
1.10.31 Forlænget så ej til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej men ad Løjtegårdsvej-Amager Landevej-Amagerbrogade til Sundby remise, Amagerbrogade/Smyrnavej. Ved endestationen Englandsvej/Amagerbrogade vendes ved tilbagekørsel i Sigbrits Allé [36B rute nr. A4].
5.10.31 Omlagt/forkortet så travdage delt i to Sundby remise-Løjtegårdsvej/Lyngborgvej og Tårnbygård, Løjtegårdsvej/Englandsvej-Englandsvej/Amagerbrogade. Usikkert hvornår normaliseret [ABO s. 228].
15.10.37 Nyt busstop ved Sundbyvester Pl. (2).
11.9.39 Driftsindskrænkninger pga. 2. verdenskrig. og forkortet så ej til Sundby remise men kun til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej.
6.5.40 Forkortet så ej til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej men til Tårnbygård, Løjtegårdsvej/Englandsvej.
1.10.40 Forlænget så til Løjtegårdsvej/Lyngborgvej, nogle ture til Sundby remise.
1.10.41 Kørsel Løjtegårdsvej/Amager Landevej reduceret.
1.10.42 Yderligere driftsindskrænkninger.
1.2.45 Reduceret så kun enkelte ture man-lør og indstillet søn-hell.
18.3.45 Hestevognskørsel Tårnby-Englandsvej etableret søn-hell. ved vognmand Vald. Christensen [ABO s. 119]. Usikkert hvornår ophørt.
5.9.45 Yderligere reduceret.
12.10.45 Udvidet så kørsel alle dage.
7.10.46 Udvidet så normal drift.
1.9.47 Omlagt og forlænget så fra Sundbyvester Pl. ej Amagerbrogade til Sundby Omnibusstation, Amagerbrogade/Smyrnagade men ad Sundbyvestervej-Irlandsvej-Eng-landsvej-Sundholmsvej-Amagerfælledvej-Amager Boulevard-gl. Langebro-Vestre Boule-vard (nu H.C. Andersens Boulevard) til Rådhuspladsen (Dragespringvandet v. Rådhuset) og retur ad Vesterbrogades forlængelse>V. Voldgade>Ny Kongensgade under linienr. 30 med tomandsbetjente busser i fællesskab med KS; KS Sundby og Amagerbanen (Kastrup); personaleskift ved Sundbyvester Pl.; linie 30 har også ture til Kastrup (se 32), Dragør (se 33) og Lufthavnen (34); lokale ture Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl.: se 30; persontrafik på Amagerbanen atter indstillet:
30 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-(Amagerbrogade-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Amager Travbane-Tårnby-Englandsvej-Englandsvej/Amagerbrogade)/(Dragør)/(Kastrup)/(Lufthavnen)
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men blå [HL2].
30.4.51 Tårnby-ture får selvstændigt linienr. 35; sort linieskilt med hvid tekst; blå lanterne:
35 Rådhuspladsen (Dragespringvandet)->V. Voldgade>Ny Kongensgade>-Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard)-gl. Langebro-Amager Boulevard-Amager-fælledvej-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Amager Travbane-Tårnby-Englandsvej-Englandsvej/Amagerbrogade
5.9.52 Omlagt mod Rådhuspladsen pga. broarbejder så ej direkte ad Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard) i begge retninger men V. Voldgade>Ny Vestergade mod Rådhuspladsen.
15.1.54 Omlagt så mod Rådhuspladsen ej V. Voldgade>Ny Vestergade men Ny Kongensgade>Vestre Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard).
27.6.54 Omlagt så ej gl. Langebro-nuv. Ved Langebro men ny Langebro (og omlagt mod Rådhuspladsen så ej V. Voldgade>Ny Kongensgade men direkte ad Vestre Boulevard (fra 2.4.55 H.C. Andersens Boulevard)?).
1.11.60 Enmandsbetjening indført og personaleskift ved Sundbyvester Pl. ophørt.
1.11.61 Endestation på Rådhuspladsen ændret så ej ved Dragespringvandet og retur ad Vesterbrogades forlængelse men ny endestation ved H.C. Andersens Boulevard bag Den lille Hornblæser (”Amagerterminalen”) og retur ad Studiestræde>V. Voldgade.
1.11.63 Omlagt så ej Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Amager Travbane-Tårnby-Englandsvej til Englandsvej/Ama-gerbrogade men Englandsvej-Løjtegårdsvej-Tårnby-Amager Travbane-Amager Landevej-Amagerbrogade til Sundbyvester Pl. Amagerbanen lokalvogne Englandsvej/Amagerbrogade-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Amager Travbane (iflg. KSN24 lokal sløjfekørsel Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade bortfaldet).
1.5.64 Amagerbanens lokalvogne forlænget så Englandsvej/Amagerbrogade-Amager Travbane(-Sundbyvester Pl.).
16.10.66 Reduceret så ej Amagerbanen kørsel med lokalvogne Englandsvej/Amagerbrogade-Løjtegårdsvej-Sundbyvester Pl.
30.4.67 Garageskift så 100 % KS Irlandsvej [AM].
15.10.67 Forlænget så ej til Sundbyvester Pl. men ad Sundbyvestervej og videre til Rådhuspladsen så ringlinie trafikeret i begge retninger. Garageskift så KS Irlandsvej og Amagerbanen (Kastrup) [AM].
15.2.71 Omlagt så ej alle ture ad Sundholmsvej-Englandsvej men Sundbyvester Pl.-ture i begge retninger ad Amagerfælledvej-Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej.
21.4.74 Omlagt så ej Amager Boulevard-Amagerfælledvej-(Røde Mellemvej-Peder Lykkes Vej, Sundbyvester Pl.-ture)/(Sundholmsvej-Englandsvej, Tårnby-ture) men Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Sundholmsvej-Englandsvej (30) og ture med uret Rådhuspladsen>Sundbyvester Pl.>Tårnby>Rådhuspladsen får selvstændigt linienr. 34.
1.10.74 Overtaget af HT Irlandsvej og Kastrup.
4.4.75 Omlagt så mod Amager ej Ny Kongensgade>H.C. Andersens Boulevard men V. Voldgade>Rysensteensgade [AM=5].
20.4.75 Driftsområdeskift så 100 % HT Irlandsvej.¨
28.3.76 Sidste løbsdag på Amager Travbane og Amagerhallen opført i stedet.
1.10.78 Nedlagt (32+34+33+12).

Linie 35 II
30.9.79 Oprettet; HT Artillerivej:
35 Rådhuspladsen->Studiestræde>V. Voldgade>Rysensteensgade>-H.C. Andersens Boulevard-Langebro->Thorshavnsgade>/<Ved Langebro<Islands Brygge<-Njalsgade-Sundholmsvej-Englandsvej-Irlandsvej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Tårnby, Løjtegårdsvej/Amagerhallen
28.4.91 Nedlagt (34+11).

Linie 35 III
30.5.99 Selvstændigt linienr. for Dragør Sydstrand-ture på linie 36, omlagt så ej alle ture via Kalvebodvej til Sydvestpynten og retur men nogle ture mod Lufthavnen Øst direkte og nyt busstop ved institutionen Sølyst i Søvang nord; man-lør i dagtimerne; City-Trafik A/S Islands Brygge (5. udbud):
35 Lufthavnen Øst, Kystvejen-Kystvejen-Amager Strandvej-Saltværksvej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Oliefabriksvej-Kongelundsvej-Skovvej-(Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-)Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Krudttårnsvej-Dragør Sydstrand-Sdr. Strandvej-Vestgrønningen->Stationsvej>/<Kirkevej<Linde Allé<-Dragør Stationsplads
Medio 6.2000 Forlænget så fra Lufthavnen Øst ad Kystvejen til ny endestation i Lufthavnen Øst ved Lufthansa.
2.7.2000 Nedlagt (36+31+17.6.2001: 31).

Linie 35 IV
16.3.2008 Oprettet (* omlagt til 22.9.2008 ad Englandsvej>Sundholmsvej>Njalsgade mod Artillerivej pga. fjernvarmearbejde) (34+30+73); City-Trafik A/S Thorvald Borgs Gade (14. udbud):
35 Artillerivej-Drechselsgade-Islands Brygge-Islands Brygge st.-Njalsgade-Amagerfælledvej*-Peder Lykkes Vej*-Englandsvej-Irlandsvej-Sundbyvestervej-Sundbyvester Pl.(-Amagerbrogade-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Englandsvej-St. Magleby-Kirkevej-Dragør-<Linde Allé<Dragør Stationsplads<-Stationsvej-Nordre Dragørvej-A.P. Møllers Allé-Kystvejen-Ellehammersvej-Lufthavnen)
19.10.2008 Nyt busstop på Islands Brygge ved Kulturhuset mod Artillerivej.
12.1-(17.7?)2009 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Njalsgade så ej Njalgade i begge retninger men Isafjordsgade>Halfdansgade>Artillerivej mod Lufthavnen.
28.3.2010 Forkortet og omlagt så ej via Islands Brygge st.-Islands Brygge til Artillerivej (20.6.2011-21.10.2012: 250S) men Grønjordsvej til Ørestads Boulevard ved DR Byen st. og omlagt i Dragør så ej direkte ad A.P. Møllers Allé (hovedvejen) men ad Nordre Dragørvej-A.P. Møllers Allé syd (vestlig lokalvej forbi Eliad).
17.4.2011 Omlagt i Tårnby så ej Løjtegårdsvej-Englandsvej (36+30) men direkte ad Amager Landevej-Tømmerupvej (30).
23.10.2011 Overtaget af Anchersens Rute ApS Teglholmen (udbud S3, 10,5 m-bus) (kompensation for servicebusser).
4.3.2012 Garageskifte så Anchersens Rute ApS Jernholmen.
Jesper KD
Indlæg: 824
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Linje 36

Indlæg af Jesper KD »

Linie 36 I
19.2.46 (evt. 22.3.46 [HR s. 69]) Vigerslev Ringlinie oprettet uden linienr. med kørsel i begge retninger (markeret V ved kørsel først ad Vigerslev Allé og K ved kørsel først ad Gl. Køge Landevej); blåt linieskilt med hvid tekst (først ad Vigerslev Allé) hhv. hvidt linieskilt med sort tekst (først ad Gl. Køge Landevej); hvidt lanterne (uanset retning); enmandsbetjent; KS Mariendalsvej (evt. personale stationeret på KS Valby og busser kørt af garagepersonalet Mariendalsvej-Valby remise [HL2]):
VR Vigerslev Ringlinie: Toftegårds Pl.-Vigerslev Allé-Lykkebovej-Vigerslevvej-Folehaven-Gl. Køge Landevej-Toftegårds Pl.
(4.4.46 Evt. garageskift så KS Mariendalsvej - chauffører kører selv til/fra Mariendalsvej [HL2+HTL]).
22.1.47 Endestation på Toftegårds Pl. ændret så på selve pladsen [HL2].
30.11.47 Garageskift så KS Valby [HL2+AM].
23.10.50 Lanterne ændret så ej hvid men gul [HL2].
6.2.51 Endestation på Toftegårds Pl. ændret så byttet med 21 og får to forskellige afgangsbusstop afhængig af retning [HL2].
30.4.51 Linienr. 36:
36 Vigerslev Ringlinie: Toftegårds Pl.-Vigerslev Allé-Lykkebovej-Vigerslevej-Folehaven-Gl. Køge Landevej-Toftegårds Pl.
30.11.51 Omlagt så ej Folehaven-Gl. Køge Landevej men Vigerslevvej-Gl. Køge Landevej-Ellebjergvej-Trekronergade (nu Strømmen-Trekronergade)-Vigerslev Allé (markeringen K ændres til T for Trekronergade).
4.5.64 Omlagt pga. etablering af S-bane og spærring af Trekronergade så ej Ellebjergvej-Trekronergade (nu Strømmen) men Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsens Vej [HTL+AM].
15.6.64 Omlagt så ej Carl Jacobsens Vej-Gl. Køge Landevej i begge retninger men Carl Jacobsens Vej>Sjælør Boulevard>Ellebjergvej mod Vigerslev [HTL+AM] ((og Gl. Køge Landevej>Carl Jacobsens Vej fra Vigerslev [ABA+BØ12.6.64]. ))
19.10.69 Nedlagt (21+22+10+37).

Linie 36 II
31.3.48 Skolebus oprettet af A/S Amagerbanen for Tårnby Kommune [ABO s. 136+237]:
Korsvejen, Tårnbyvej/Amager Landevej-Tårnbyvej-Englandsvej-Tårnby Skole-Sneserevej-Oliefabriksvej-Finderupvej (nu Løjtegårdsvej)-Kongelundsvej-Pilegården, Kongelundsvej/Pilegårds Allé
30.5.50 Omlagt så ej Sneserevej-Oliefabriksvej men Englandsvej-Løjtegårdsvej-Præstefælledvej-Ole Klokkers Vej-Oliefabriksvej.
Videre skæbne ukendt.

[AM]
Forår 75 Skolebus oprettet for Tårnby Kommune; HT (?Kastrup, senest 20.4.75 Irlandsvej?):
Englandsvej/Vandtårnet-Tårnbyvej-Korsvejens Skole-Amager Landevej-Løjtegårdsskolen-Løjtegårdsvej-Englandsvej-Tårnbygårdsskolen-Brønderslev Allé->(?Munkebjergvej [AM] el. Oliefabriksvej [Kort]?)>/<Præstefælledvej<-Pilegårdsskolen->Ole Klokkers Vej>Præstefælledvej>/<Ole Klokkers Vej<Oliefabriksvej<-Løjtegårdsvej-Kongelundsvej-Ugandavej-Skelgårdsskolen-Ugandavej-Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Tømmerupvej-Tømmerupvej/Englandsvej
28.9.75 Nedlagt (36).

28.9.75 Oprettet (112+113+skolebus); HT Irlandsvej:
36 Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Kongelundsvej-Skovvej-Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-(Kalvebodvej-Tømmerupvej-Ullerup-Viberup)/(Ba-chersmindevej-Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Englandsvej)-Englandsvej-Tårnbyvej-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl.
1.10.78 Forkortet så ej fra Sydvestpynten via (Ullerup)/(St. Magleby) til Sundbyvester Pl. (34) men kun Sundbyvester Pl.-Kongelundsvej-Sydvestpynten.
(17.6.83 ”Skolebuskørslen som kørtes af linien ophører”? [HTL]).
28.4.91 Omlagt og forlænget så ej Amager Landevej-Amagerbrogade til Sundbyvester Pl. men Saltværksvej-Kastruplundgade-Alleen-Amager Strandvej-Ellehammersvej-Flyvervej til Gl. lufthavn (værkstederne) og omlagt så ej Løjtegårdsvej-Kongelundsvej men Oliefabriksvej.
20.10.91 Omlagt så ej Ellehammersvej-Amager Strandvej-Alleen men Ellehammersvej-Udenrigsgården-Kastrupvej-Ved Diget-Kastruplundgade.
29.3.92 Omlagt så ej alle ture ad Kalvebodvej til Sydvestpynten men nogle ture i sløjfe mod uret Skydebanevej>Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Akacievej og retur ad Kalvebodvej (34).
1.4.92 Driftsområdeskift så HT Artillerivej.
3.1.93 Forlænget så ej alle ture til Gl. lufthavn (værkstederne) men aften og nogle ture weekend ad Flyvervej-Ellehammersvej-Kystvejen til Lufthavnen Øst, Kystvejen (SAS Service Partner).
26.9.93 Forlænget så ej man-fre i dagtimerne og nogle ture weekend til Gl. lufthavn (værkstederne) men alle ture ad Flyvervej-Ellehammersvej-Kystvejen til Lufthavnen Øst, Kystvejen.
5.5.94 Omlagt pga. Øresundsforbindelsen så ej Kastruplundgade-Ved Diget-Kastrupvej-Udenrigsterminalen men Alleen-Amager Strandvej-Ellehammersvej->Uden-rigsterminalen.
25.9.94 Omlagt så ej Kastruplundgade-Alleen men Saltværksvej-Amager Strandvej (og omlagt formelt så man-fre i myldretiderne ej via Flyvervej og Gl. lufthavn (værkstederne) men direkte ad Kystvejen til Lufthavnen Øst, Kystvejen, dog ej reelt og omlægning formelt ophørt 10.10.94 [JoG]).
10.11.94 Nyt busstop ved Amager Strandvej/Alleen.
28.5.95 Omlagt mod Lufthavnen Øst så i begge retninger ej via Udenrigsterminalen.
24.9.95 Omlagt og forlænget så ej enten Kalvebodvej til Sydvestpynten eller sløjfe Skydebanevej>Fælledvej til Søvang, Fælledvej/Akacievej og retur ad Kalvebodvej men Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé (34) (og nogle ture forkortet så til Kongelundsvej/Nøragersmindevej).
2.6.96 Omlagt så ej via Flyvervej til Gl. lufthavn (værkstederne) og retur i begge retninger men direkte mod Dragør og så aften via Kalvebodvej til Sydvestpynten og retur (34). Nyudbud i 5. udbudsrunde: Overtaget af City-Trafik A/S Islands Brygge.
18.12.96 Omlagt pga. Øresundsforbindelsen så ad nyanlagt Kystvejen nord for den gl. Kystvejen med udløb i Amager Strandvej [TTV17.12.96]:
36 Lufthavnen Øst, Kystvejen-Kystvejen-<Amager Strandvej<Ellehammersvej-Flyvervej<Gl. lufthavn (værkstederne)<Flyvervej<Ellehammersvej<Amager Strandvej<Amager Strandvej-Saltværksvej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej-Oliefabriksvej-Kongelundsvej-Kongelundsvej/Nøragersmindevej(-Skovvej-(Kalvebodvej-Sydvestpynten-Kalvebodvej-)Skydebanevej-Fælledvej-Søvang-Bachersmindevej-Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej>/<Linde Allé<-Dragør Stationsplads)
20.9.97 Omlagt mellem Skøjtevej og Ellehammersvej ad ny Amager Strandvej øst for den hidtidige [TTV23.9.97].
28.9.97 Omlagt så ej via Flyvervej til Gl. lufthavn (værkstederne) og retur mod Lufthavnen Øst men direkte i begge retninger.
6/8.98 Omlagt ad ny Kystvejen syd for kommende motorvej [LE9.9.98].
27.9.98 Omlagt i Dragør så ej Møllevej-Møllegade-St. Magleby-Kirkevej->Stationsvej til Dragør Stationsplads og retur ad Linde Allé men dobbeltrettet ring Møllevej->Søndergade>Sdr. Kinkelgade>Englandsvej>St. Magleby>Møllegade (med uret i begge retninger)-Møllevej-Hartkornsvej-Ndr. Dragørvej-Dragør Nordstrand-Stationsvej-Dragør Stationsplads(->Linde Allé>Kirkevej>-Vestgrønningen-Sdr. Strandvej-Dragør Sydstrand-Krudttårnsvej, kun man-lør i dagtimerne) (30). Omlagt dag så hele driftsdøgnet via Kalvebodvej til Sydvestpynten og retur (34).
30.5.99 Sydstrand-ture får selvstændigt linienr. 35. Omlagt i St. Magleby så ej sløjfe med uret Søndergade>Sdr. Kinkelgade>Englandsvej>St. Magleby>Møllegade men via Møllegade-Kirkevej til St. Magleby Skole og retur (Dragør skolebus ”434” integreret i linien). Omlagt så ej alle ture via Kalvebodvej til Sydvestpynten og retur men nogle ture direkte. Omlagt så ej alle ture Fælledvej-Søvang-Skydebanevej men nogle skoleture mod Lufthavnen Øst ad Fælledvej (uden stop)>Søvang, Fælledvej/Rønnevej>Fælledvej (med stop - for at sikre afsætning af skoleelever i den ”rigtige” side af vejen)>Kalvebodvej>golfbanen. Nyt busstop ved institutionen Sølyst i Søvang nord.
7.2.2000 Reduceret så skolebusture på 36 ophørt (atter erstattet af særskilt skolebuskørsel kun for skoleelever af Harboe’s Turistfart, se ”434”) [BF145.6+146.15].
Medio 6.2000 Forlænget så fra Lufthavnen Øst ad Kystvejen til ny endestation i Lufthavnen Øst ved Lufthansa.
2.7.2000 Forkortet så ej via (Sydvestpynten-)Søvang-St. Magleby-Hartkornsvej-Dragør Nordstrand til Dragør Stationsplads (32) men til Kongelundsvej/Nøragersmindevej og omlagt så via Ellehammersvej>Terminalgade>Lufthavnen st. (Terminalgade) (mod uret i begge retninger).
25.5.2003 Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade (7. udbud).
14.12.2003 Forkortet så ej til Ellehammersvej-Kystvejen til Lufthavnen Øst ved Lufthansa (30) men til Lufthavnen st.. Uændret Connex Danmark A/S Vasbygade (7. udbud) men gasbusser.
17.10.2004 Omlagt i Kastrup så ej Amager Strandvej-Saltværksvej (250S) men Skøjtevej-Kastruplundgade (23.5.2004: 250S).
29.5.2005 16. udbudsrunde: Uændret Connex Danmark A/S Vasbygade (fortsat gas men senest 2008 diesel).
22.10.2006 Garageskift så Veolia Transport Danmark A/S Valby.
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
(1?)12.2007 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Vasbygade.
11.1.2009 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Amager (Ved Amagerbanen 37).
17.4.2011 Omlagt i Tårnby så ej direkte ad Tårnbyvej-Englandsvej men Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Englandsvej (og vender ved Tårnby st.) (30+35).
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Anchersens Rute ApS Jernholmen.
Besvar