Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Her kan linjehistorik for enhver form for bytrafik samles og diskuteres.

Redaktør: Jesper KD

Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

37 Midlertidigt omlagt 26.9-(1.12?)2021 pga. vejarbejde og ensretning af Danasvej så ej Thorvaldsensvej-Danasvej-Kampmannsgade i begge retninger men Bülowsvej>Rosenørns Allé>Gyldenløvesgade>V. Søgade mod Amagerværket.
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Her er et opdateret overblik over alle noterede ændringer efter 27.6.2021. Der er flere nye oplysninger herunder, der ikke er bragt før. Rettelser, tilføjelser, præciseringer, kommentarer m.v. er velkomne enten her eller på jesperincopenhagen@gmail.com - især er jeg usikker på oplysninger markeret med understreget, fed tekst.

Linjeændringer i perioden 27.6-12.12.2021
˙1A Midlertidigt omlagt 12.7-(29.10?)2021 pga. ensretning af Østerbrogade så ej direkte ad Østerbrogade i begge retninger men Ndr. Frihavnsgade>Strandboulevarden mod Hellerup st.
˙7A Midlertidigt omlagt 5.7-(13.8?)2021 (nævnes ikke 10.8.2021) pga. anlægsarbejde på Roskildevej foran Frederiksberg Slot så ej direkte ad Roskildevej men Sdr. Fasanvej-Valby Langgade-Pile Allé. Midlertidigt forkortet 23.8-(29.10?)2021 pga. spærring af Carl Jacobsens Vej så ej ad Carl Jacobsens Vej til Ny Ellebjerg st. men til Sjælør st. (Sjælør Boulevard).
˙14 Midlertidigt omlagt 7.9-(22.12?)2021 pga. vejarbejde og ensretning af Østerbrogade så ej Østerbrogade-Trianglen st.-Ndr. Frihavnsgade i begge retninger men Classensgade>Strandboulevarden mod Ryparken.
˙18 Ørestad st.-ture midlertidigt omlagt 26.7-(1.11?)2021 pga. vejarbejde og spærring af Ørestads Boulevard så ej Martha Christensens Vej-Bella Center st.-Ørestads Boulevard-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.) men Center Boulevard->Arne Jacobsens Vej>Ørestads Boulevard til Ørestad st. (Ørestads Boulevard) og retur ad Ørestads Boulevard>Hannemanns Allé>Vejlands Allé. Midlertidig omlægning ændret 1.10.2021 så <Vejlands Allé<Ørestads Boulevard<Bella Center st.<Martha Christensens Vej<-Center Boulevard->Arne Jacobsens Vej>Ørestads Boulevard til Ørestad st. (Ørestads Boulevard) og retur ad Ørestads Boulevard>Hannemanns Allé>Vejlands Allé. Midlertidig omlægning ændret 3.10.2021 så Vejlands Allé<Ørestads Boulevard<Bella Center st.<Martha Christensens Vej<-Center Boulevard-Arne Jacobsens Vej-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.). Lergravsparken st.-ture midlertidigt omlagt 1.10-(1.11?)2021 pga. vejarbejde så ej Ørestads Boulevard-Bella Center st.-Martha Christensens Vej-Center Boulevard i begge retninger men sløjfe mod uret Vejlands Allé>Center Boulevard>Martha Christensens Vej>Bella Center st.>Ørestads Boulevard>Vejlands Allé (dvs. busstop i den sydlige ende af Martha Christensens Vej i begge retninger). Se også https://www.oravis.dk/index.php/orestad ... -retninger
˙18 (Valby st.-ture)+˙23+133 Ændret forsøgsvist 4.8.2021 (23+133 fra 13.8)-(1.2?)2022 ved Valby st. så fra Valby st. ekstra busstop ved Lyshøjgårdsvej 55 lige ved Toftegårds Allé.
˙ 23 Midlertidigt omlagt 13.9.2021-(1.4?)2022 pga. ensretning af Ø. Voldgade og vejarbejde på Sølvgade (?) så ej Ø. Voldgade-Sølvgade-Borgergade-Dronningens Tværgade i begge retninger men St. Kongensgade mod Valby st.
˙ 23 Midlertidigt omlagt 30.7-(15.10?)2021 pga. vejarbejde så ej Folehaven-Retortvej-Vigerslev Allé i begge retninger men direkte ad Gl. Køge Landevej mod Valby st.
˙30E Reduceret sommerferieplan 28.6-6.8.2021. Køreplansændringer 2.9.2021 (reelt tidligere) så udvidet så ej man-fre i myldretiderne men man-fre i dagtimerne (evt. midlertidigt pga. letbanearbejde?).
˙30E+˙68+191+192+300S Midlertidigt omlagt 2.8-(29.10?)2021 pga. vejarbejde så 30E+192+300S ej Buddingevej men Engelsborgvej>Nybrovej, 30E+192+300S fra Lyngby st. (30E+192+300S indtil 13.8.2021 ad Buddingevej>Christian X's Allé>Engelsborgvej) og ad Buddingevej>Christian X's Allé>Engelsborgvej mod Lyngby st., 68 mod Lyngby st. ej ad Christian X's Alle>Buddingevej men Engelsborgvej i begge retninger og 191 så ej Nybrovej-Buddingevej men Engelsborgvej.
˙32 Omlagt 3.10.2021 så ej skøjfe med uret Hannemanns Allé>Center Boulevard>Arne Jacobsens Allé til Ørestad st. (Ørestads Boulevard) og retur ad Ørestads Boulevard men Ørestads Boulevard-Ørestad st. (Ørestads Boulevard)-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.).
˙37 Midlertidigt omlagt 26.9-(1.12?)2021 pga. vejarbejde og ensretning af Danasvej så ej Thorvaldsensvej-Danasvej-Kampmannsgade i begge retninger men Bülowsvej>Rosen-ørns Allé>Gyldenløvesgade>V. Søgade mod Amagerværket.
˙71+˙74 Udvidet 29.8.2021 så ej timedrift men atter halvtimesdrift, jf. https://www.frederiksberg.dk/referat-ti ... styrelsens dagsordenpunkt 235
93N+123+141+149+300S+500S+847 Midlertidigt omlagt 8.8-(29.10?)2021 pga. letbanearbejde og spærring af krydset Hovedvejen/Ndr. Ringvej/Sdr. Ringvej for ligeud-kørsel øst/vest og venstresving så 93N+123+141 ej Nyvej-Hovedvejen men Sydvestvej-Mjølnersvej (141 kun mod Albertslund st.), 141+149+300S+500S ej Hovedvejen-Nyvej i begge retninger men Sdr. Ringvej>’hanken’>Sydvestvej mod Glostrup st. og 847 mod Sportsvej ej Mellemtoftevej>Nørre Allé>Højvangsvej>Hovedvejen>Springholm men direkte ad Mellemtoftevej>Ndr. Ringvej og mod Glostrup st. ej Christiansvej>Glostrup Svømmehal>Hovedvejen>Bryggergårdsvej* men Eriksvej>Glostrup Svømme-hal>Christiansvej>Eriksvej>Sydvestvej>Bryggergårdsvej [LET.DK+BER.DK].
102A Køreplansændringer 1.9.2021.
179 Midlertidigt omlagt 1.10-(15.11?)2021 pga. fjernvarmearbejde så ej Hyldegårdsvej i begge retninger men Gyldenlundsvej>Vasehøjvej>Ordrup Jagtvej mod Skovshoved.
182 Midlertidig omlægning 12.4.2021-(31.8?)2022 ændret 22.9.2021-(31.3?)2022 så ej Klampenborgvej>Firskovvej>Nørgaardsvej men Lundtoftegårdsvej>Lyngby-gårdsvej>Sorgenfrigårdsvej>Carlshøjvej>Toftebæksvej>Kanalvej.
193+195 Reduceret sommerferieplan 1.7-???.2021.
224+225+400+400S+600S Midlertidigt omlagt 1.10.2021-(1.3?)2022 pga. ombygning af Hundige st. og opførsel af boliger ved tidl. busterminal så ej 224+225 ej Anders Plougs Allé-Hundige Stationsvej til Hundige st. men Over Bølgen til Shoppingcentret Waves (ved McDonald’s) og 400+400S+600S ej Hundige Centervej-Hundige Stationsvej til Hundige st. men Godsvej-Anders Plougs Allé-Over Bølgen til Shoppingcentret Waves (ved McDonald’s) [SN.DK+BF.DK].
246x Ekstratur skoledage morgen ændret 11.8.2021 så ej Gørslev>Slimmingevej>Ringsted-vej>Bjæverskov>Ejbyvej>Gemsevej>Ejby, Gemsevej/Egernets Kvarter men Gørslev>Køge Nord st. – uændret ved Lokalbus A/S Køge (nu Vikingbus A/S Køge?) og fra udbud E10 til udbud ED.1.E11 [BF.DK].
* 250S Uændret Keolis A/S Stamholmen (udbud A9) men ultimo 6.2021 fra 12 m- og 13,7 m-busser til 13 m- og 13,7 m-busser [MY.DK]. Midlertidigt omlagt 13.9.2021-(9?)2022 pga. anlæg af Rolighedsvej Bycampus og ensretning af Bülowsvej så ej Bülowsvej-Rosenørns Allé men Åboulevard-H.C. Ørsteds Vej. (ingen busstop så fremgår ikke af dot.dk!)
930R Lokaltog køreplansændringer 1.7.2021.
991+992 Sommerudvidet 7.7-25.9.2021 så weekend ej 10-21.30 45 min.-drift men 10-22.30 halvtimesdrift. Forlænget sommer 2021 så fra Refshaleøen til Orientkaj.
FlixBus Busstop i Aarhus ændret 30.8.2021 så ej Balticagade ved Mindet men Aarhus rtb. (Sønder Allé).
Klintebussen Kørsel 28.6-29.8.2021 med linjeføring som 2020, dog forlænget så fra Rødvig st. til Rødvig Havn, så kun via Rødvig Ferieby mod Rødvig Havn hvis passagerer at afsætte, busstop Boesdalk Kalkbrud midlertidigt stop på Korsnæbsvej pga. entreprenørarbejde og så busstop Traktørstedet Højeruplund navneskifte så Gl. Højerup Kirke: Rødvig Havn-Rødvig st.-(Rødvig Ferieby-)Boesdal Kalkbrud (Korsnæbsvej)-Stevnsfort-Højerup Gamle Kirke-Stevns Fyrcenter-St. Heddinge st.-Mandehoved-Holtug landsby-Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov (Bøgeskov Havn); kørsel dagligt i sommerferien; betalt af Stevns Kommune; kørt af Strøby Turist med sort midibus [FA.DK+SN.DK+STE.DK+STE.DK].
Førerløs bus DTU Midlertidigt omlagt 5-23.7.2021 pga. vejarbejde så DTU Compute (busstop)-Elektrovej-Nils Koppels Allé (busstop)-Vagn Aa. Jeppesens Vej (busstop)-Kollegiebakken-Kampsax Kollegiet v. Netto (busstop) man-fre 6-18 10-15 min.-drift. Midlertidigt omlagt 26.7-(20.8?)2021 (stadig 3.10.2021, formentlig indtil forsøget ophører) så DTU Compute (busstop)-Elektrovej- Asmussens Allé-Anker Engelunds Vej/Asmussens Allé (busstop)-Asmussens Allé-Nils Koppels Allé (busstop)-Vagn Aa. Jeppesens Vej (busstop)-Kollegiebakken-Kampsax Kollegiet v. Netto (busstop) man-fre 6-16 10-15 min.-drift [FA.DK+BF.DK].

Udbud E11 (reelt indkøb D1.E11) - ekstrakørsel for perioden 8.2021-5/8.2022 - genudbud af E10 [BF.DK]:
Udbud af i alt xx faste ekstrature (xx enheder) primært på skoledage fordelt over hele Movia-området: ˙15E, ˙65E, 101A, 102A, 168, 180, 182, 183, 202A, 215, 226, 230R, 236, 241, 246, 251, 252, 260R, 305, 307, 312, 320R, 326, 334, 336, 337, 342, 358, 360R, 380R, 390R, 600S, 801A og 802 (kun nævnt linjer med kørsel i hovedstadsområdet). Udbud ej nævnt yderligere her.

Linje/driftsændringer 12.12.2021
* ˙40E Fra Nobina A/S Fabriksparken til De Blaa Omnibusser A/S (Nobina A/S) Holte 12.12.2021 [BF.DK].
196 Udvidet 12.2021.
197+198 Reduceret 12.2021.
199 Nedlagt 12.2021.
350S Forkortet ??.2021 så ej til Ballerup st. men til Malmparken st. [REGH.DK].
Regionaltog Kystbanen ændret så dagtimerne ej 20 min.-drift Helsingør-København H-Malmö-Sverige (uden stop Kokkedal-Hellerup) og 20 min.-drift Nivå-København H-CPH Lufthavn(-Malmö i myldretiderne) men 15 min.-drift Helsingør-København H-Roskilde(-Næstved) (Næstved-ture ej stop i Hedehusene) uden stop Kokkedal-Hellerup) og halvtimesdrift Nivå-København H-CPH Lufthavn(-Malmö). Man-fre i myldretiderne ej 20 min.-drift men halvtimesdrift Helsingør-København H(-Sorø?, kun indtil 12.12.2021) (Helsingør-Hellerup kun stop i Espergærde, Humlebæk, Kokkedal og Rungsted Kyst). Aften ej 20 min.-drift Helsingør-København H-Malmö-Sverige men halvtimesdrift Helsingør-København H-Roskilde. Øresundstog nu separat Østerport-København H-CPH Lufthavn(-Malmö-Sverige). Sydbanen ændret så ej timedrift (man-fre i myldretiderne halvtimesdrift) Østerport-Roskilde-Næstved-Nykøbing F (Høje-Taastrup-Ringsted kun stop i Roskilde og Ringsted), timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved-Nykøbing F (Ringsted-Nykøbing F kun stop i Næstved og Vordingborg) og halvtimesdrift Køge-Næstved men halvtimesdrift Helsingør-København H-Roskilde-Næstved (ej stop i Hedehusene), timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved-Nykøbing F (Ringsted-Nykøbing F kun stop i Næstved og Vordingborg), halvtimesdrift Køge-Næstved(-Nykøbing F, udenfor myldretiderne kun timedrift) og man-fre i myldretiderne suppleret timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved (ej stop i Glumsø, kun i aktuel retning). Togdrift til Rødby F officielt nedlagt (reelt ophørt 30.4.2021 men indtil 12.12.2021 togbusser). Man-fre nyt tog timedrift Slagelse-Sorø-Ringsted-Roskilde-Trekroner-Høje Taastrup-Ørestad-Tårnby-CPH Lufthavn (dvs. udenom København H). Weekend ej regionaltog til Sorø og Slagelse. København-Holbæk(-Kalundborg) ændret så ej stop i Trekroner.
InterCity forkortet så ej nogle ture til CPH Lufthavn men alle ture til København H (InterCityLyn fortsat til CPH Lufthavn). Aalborg-tog hver 2. time togskifte i Fredericia.
Mere info på https://www.dsb.dk/k22/

Linjeændringer i perioden 12.12.2021-????
˙1A Hvidovre Hospital-ture forkortes evt. på sigt pga. flytning af Hvidovre Hospitals hovedindgang fra østenden til vestenden så ej til Hvidovre Hospital men evt. til omkring kommunegrænsen mellem Københavns og Hvidovre Kommune.
˙2A+176 Uændret udbud A17 (el-ledbusser (lejlighedsopladning)) men 2.2022 fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Gladsaxe [BF.DK].
˙11 Avedøre-ture forlænget xxx så ad Byvej til Avedøre st.
˙40E+400S Reduceret 12.2022 [REGH.DK].
101A+103 Evt. omlagt ???? så ej ad Lykkebækvej-Stensbjergvej men ny ringvej (Lykkebækvej?) øst om Sjællands Universitetshospital Køge? [SF.DK]).
(120 Evt. recuceret Høje Taastrup st.-Ishøj landsby 6.2021 (men betaling vist overtaget af kommuner) [REGH.DK]).
207? Lejre Kommune har besluttet en markant reduktion af deres servicebus, idet kommunen også tilbyder Flextur, jf. https://www.moviatrafik.dk/media/7609/d ... r-2019.pdf s. 25
218 Forventes sommer 2021 ændret til at være kommunebus [DAR5.11.2020].
375R Omlagt 2021/22? så evt. færre busstop og ændret rute ved Kongens Vænge (rampeløsning) m.v. (sidstnævnte sker næppe) [KOTR.DK+MO.DK+REGH.DK+SN.DK].
380R Reduceret 6.2021 [REGH.DK].
875 Nedlagt 12.2022 [DAR5.11.2020].
Førerløs bus Ballerup (Copenhagen Commute) [BF298.35+MO.DK+BF.DK]. https://ballerup.dk/borger/ballerup-kom ... -i-lautrup +MAB1-2021 s. 8-9]
S-tog Køreplansændringer 13.12.2021 på flere linjer.
S-tog C Ændret 13.12.2021 man-fre i dagtimerne så ej ture skiftevis stop ved Kildedal hhv. Vinge men hver 2. tur stop ved Kildedal og Vinge og hver 2. tur uden stop. Se https://www.dsb.dk/k22/

Herudover er slutdatoen ændret for disse to midlertidige omlægninger og én potentiel permament:
˙12 Midlertidigt omlagt 5.4-(11.10?)2021 pga. vejarbejde så ej Ndr. Fasanvej-Lygten-Tagensvej men Hillerødgade-Lundtoftegade-Hyltebro-Borgmestervangen-Mimersgade-Hamletsgade-Tagensvej.
˙55E+335+336+381+385 Midlertidigt omlagt 20.5-(4.10?)2021 pga. anlæg af cykelsti på Allerød Stationsvej så 55E ej sløjfe med uret Lilledal>Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur ad Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej men Frederiksborgvej-Amtsvej-Banevang til Allerød st. øst (Banevang), 335 så ej Lilledal-Allerød st. (Allerød Stationsvej)-Allerød Stationsvej men Frederiksborgvej-Amtsvej, 336 Enghaven Nord-ture mod Lynge så ej sløjfe mod uret Frederiksborgvej>Amts-vej>Allerød Stationsvej>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Lilledal men sløjfe med uret (ligesom mod Enghaven Nord) Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej og Blovstrød-ture mod Lynge dobbeltsløjfe Amtsvej>Frede¬riksborg¬vej>Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amts¬vej>Frederiksborgvej, 381 så ej Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur men sløjfe med uret Amtsvej>Frederiksborgvej>Lille-dal>Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur ad Allerød Stationsvej og 385 så ej Allerød Stationsvej-Allerød st. (Allerød Stationsvej)-Lilledal i begge retninger men dobbeltsløjfe Amtsvej>Frede¬riksborg¬vej>Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amts¬vej>Frederiksborgvej mod Rønneholtparken.
161+848 Midlertidigt omlagt 1/22.5.2019-(31.8.2021, fortsat omlagt 3.10.2021 – formentlig permanent) pga. bygning af Rødovre Port og spærring af Storekær så ej Agerkær-Storekær men Agerkær-Tårnvej-Rødovre Stationsvej.
Per Holm
Indlæg: 48
Tilmeldt: 31. jul 2015, 11:27

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Per Holm »

Det er da vist først fra 2022 Metroen og Arriva Vandbusser kobles sammen via Orientkaj Metro- og Vandbusstation?

Ps. En gang imellem vender M4 på Nørrebro parken og kobler dermed Frederiksberg sammen med både Operaen og tjenestestederne på MAS København (Holmen).
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Per Holm skrev: 3. okt 2021, 16:36 Det er da vist først fra 2022 Metroen og Arriva Vandbusser kobles sammen via Orientkaj Metro- og Vandbusstation?
Ja, du har ret, det er blevet forsinket:
Marts 2021: https://www.kk.dk/sites/default/files/e ... 3836-1.pdf
Juni 2021: https://e-avis.bydelsaviserne.dk/3229/n ... inket-igen
Thomas Larsen
Indlæg: 22
Tilmeldt: 9. aug 2017, 23:01

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas Larsen »

Jesper KD skrev: 30. jun 2021, 13:40
Jesper KD skrev: 24. jun 2021, 22:37
Thomas Larsen skrev: 12. feb 2021, 08:15
Ifølge Gladsaxe Kommunes facebookside https://www.facebook.com/gladsaxekommune, så forventes 4A+6A+200S at rykke fra Klausdalsbrovej tilbage til busterminalen på Buddinge st. i løbet af sommeren:
De er fortsat omlagt d.d.
Ifølge nyhed fra Hovedstadens Letbane vil omlægningen vare frem til efteråret.
Busterminalen på Buddinge st. genåbner 6. oktober:
https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/n ... -genaabner
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

˙34 Amagerhallen-ture midlertidigt forkortet 5.5-(15.10?)2021 pga. anlægsarbejde ved Amagerhallen så ej Løjtegårdsvej til Amagerhallen men til Englandsvej/Løjtegårdsvej.
˙34+˙77 Midlertidigt omlagt 1.10-(1.11?)2021 pga. vejarbejde og ensretning af Martha Christensens Vej så 34 ej ad Ørestads Boulevard i begge retninger men Vejlands Allé>Center Boulevard>Martha Christensens Vej mod Bella Center st. og 77 ej Martha Christensens Vej-Center Boulevard i begge retninger men Ørestads Boulevard>Vejlands Allé mod Sundbyvester Pl.
˙40E (Skodsborg-ture)+300S Midlertidigt omlagt 16/25.8.2021-(1.2.2022 el. 8.2022?) pga. ensretning af Lundtoftegårdsvej så nord ej Lundtoftegårdsvej>Lundtoftevej>Vejporten men Rævehøjvej>Eremitageparken>Vejporten.
101A Køreplansændringer 11.8.2021 og 13.8.2021.
121 Køreplansændringer 11.8.2021.
128 Køreplansændringer 28.3.2021.
190 Køreplansændringer 23.2.2021.
236 Køreplansændringer 10.8.2021.
241x Ekstrakørsel skoledage Sædder Kirke 7.32>Herfølge Skole 7.57 ved ??Lokalbus A/S Køge (udbud E11)?? genindført 11.8.2021.
243 Omlagt 4.10.2021 så fra Borup st. mod Kulerup ej alle ture direkte ad Hovedgaden>Kimmerslevvej>Dalbyvej men eftermiddag Hovedgaden>Borup Skole>Møllevej>Vestre Ringvej.
244 Køreplansændringer 9.8.2021.
251 Omlagt 11/13.8.2021 så ej alle ture ad Østre Banevej til Køge st. (øst, Østre Banevej) men én tur skoledage morgen til Køge st. (vest).
204 Midlertidigt omlagt 7.6-(18.10?)2021 pga. vejarbejde så ej Fynsvej-Ollerupvej-Himmelev-Ibsgården-H.H. Kochs Vej-Bernadottegården-H.H. Kochs Vej-Ibsgården-Himmelev Sognevej men Frederiksborgvej-??-Himmelev Sognevej-Ibsgården-H.H. Kochs Vej-Bernadottegården-H.H. Kochs Vej-Ibsgården-Himmelev Sognevej-Himmelev Bygade-Fynsvej-Ollerupvej.
252 Køreplansændringer 23.8.2021.
320R Køreplansændringer 15.4.2021.
340+802 Midlertidigt omlagt 7.10-(23.12?)2021 pga. vejarbejde så 340 ej Hovvej-Søndermarken men Hornbækvej-Kofod Anchers Vej-Kløvermarken og 802 ej Hovvej-Hornbækvej-Kofod Anchers Vej men direkte ad Søndermarken.
358 Køreplansændringer 11.9.2021.
511 Omlagt 11.8.2021 så i Hvalsø ej direkte ad Hovedgaden-Ny Ringstedvej men Søvej.Jesper KD skrev: 23. jul 2021, 23:15 204 Midlertidigt omlagt 8.6-(27.8?)2021 pga. vejarbejde så ej Fynsvej-Ollerupvej men Haraldsborgvej-Himmelev Sognevej (og via Bernadottegården og retur ad bl.a. Himmelev Sognevej).
Ovenstående er tilsyneladende forkert. Her er det nu oplyste:
204 Midlertidigt omlagt 7.6-(18.10?)2021 pga. vejarbejde så ej Fynsvej-Ollerupvej-Himmelev-Ibsgården-H.H. Kochs Vej-Bernadottegården-H.H. Kochs Vej-Ibsgården-Himmelev Sognevej men Frederiksborgvej-??-Himmelev Sognevej-Ibsgården-H.H. Kochs Vej-Bernadottegården-H.H. Kochs Vej-Ibsgården-Himmelev Sognevej-Himmelev Bygade-Fynsvej-Ollerupvej.
Jesper KD skrev: 13. jul 2021, 13:56 ˙30E+149+300S+500S Busstop Ndr. Ringvej ved Rigshospitalet Glostrup mod nord midlertidigt nedlagt 1.7.2020-(31.8?)2021 pga. letbanearbejde (30E+300S+500S i stedet busstop Ndr. Ringvej ved Psykiatrisk Center Glostrup).
Forlænget til 22.10.2021.
Jesper KD skrev: 3. okt 2021, 03:51 ˙55E+335+336+381+385 Midlertidigt omlagt 20.5-(4.10?)2021 pga. anlæg af cykelsti på Allerød Stationsvej så 55E ej sløjfe med uret Lilledal>Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur ad Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej men Frederiksborgvej-Amtsvej-Banevang til Allerød st. øst (Banevang), 335 så ej Lilledal-Allerød st. (Allerød Stationsvej)-Allerød Stationsvej men Frederiksborgvej-Amtsvej, 336 Enghaven Nord-ture mod Lynge så ej sløjfe mod uret Frederiksborgvej>Amts-vej>Allerød Stationsvej>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Lilledal men sløjfe med uret (ligesom mod Enghaven Nord) Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej og Blovstrød-ture mod Lynge dobbeltsløjfe Amtsvej>Frederiksborgvej>Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej, 381 så ej Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur men sløjfe med uret Amtsvej>Frederiksborgvej>Lilledal>Allerød Stationsvej til Allerød st. (Allerød Stationsvej) og retur ad Allerød Stationsvej og 385 så ej Allerød Stationsvej-Allerød st. (Allerød Stationsvej)-Lilledal i begge retninger men dobbeltsløjfe Amtsvej>Frederiksborgvej>Lilledal>Allerød st. (Allerød Stationsvej)>Allerød Stationsvej>Amtsvej>Frederiksborgvej mod Rønneholtparken.
Forlænget til 7.10.2021.
Thomas de Laine
Indlæg: 134
Tilmeldt: 25. jul 2010, 22:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas de Laine »

Jesper KD skrev: 4. okt 2021, 22:11 241x Ekstrakørsel skoledage Sædder Kirke 7.32>Herfølge Skole 7.57 ved ??Lokalbus A/S Køge (udbud E11)?? genindført 11.8.2021
Turen køres stadig af Lokalbus.
Thomas de Laine
Myldretid
Buses Exposed
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

192 Midlertidigt omlagt 18.10-(6.12?)2021 pga. vejarbejde så ej direkte ad Nybrovej men Bagsværdvej-Stengårds Allé-Gammelmosevej-Sandtoften.
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

910 Midlertidigt forkortet 8.10-(1.11?)2021 pga. udskiftning af sveller så ej via Lyngby Lokal-Nørgaardsvej til Jægersborg men til Fuglevad og så ej man-fre i myldretiderne 10 min.- men 20 min.-drift. Togbus Lyngby st. > uden stop (Gl. Jernbanevej>Lyngby Hovedgade>Toftebæksvej) > Lyngby Lokalst. > uden stop (Sorgenfrigårdsvej>Fuglevadsvej > Fuglevad st. > uden stop (Skovbrynet>Kongevejen) > Lyngby Kirke > uden stop (Lyngby Hovedgade>Jernbanevej) > Lyngby st.
Jesper KD
Indlæg: 601
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Langsomt kommer lidt flere oplysninger om det kommende køreplansskifte 12.12.2021. Her er en absolut IKKE komplet liste. Tilføj gerne flere oplysninger og ændringer, du kender til - enten her på sporvejsforum.dk eller ved at sende en mail til mig på jesperincopenhagen@gmail.com

På forhånd tak!

Linje/driftsændringer 12.12.2021
* ˙40E Fra Nobina A/S Fabriksparken til De Blaa Omnibusser A/S og/eller Nobina A/S Holte 12.12.2021 [BF.DK].
196 Udvidet 12.2021.
197+198 Reduceret 12.2021.
199 Nedlagt 12.2021.
345 Reduceret så ej man-fre i myldretiderne og lør i dagtimerne men man-fre i myldretiderne.
347 Omlagt så ej Gefionsvej-Gurrevej-Montebello-Rønnebær Allé-Vapnagård-Borgmester P. Christensens Vej (syd>/<nord)-Prøvestensvej-Prøvestenscentret-Prøvestensvej-Klostermosevej-Nørre Allé til Snekkersten st. (841+801A+353+840) men Esrumvej-Møllebakken-Nygade-Kronborgvej-Allégade-Havnegade til Helsingør st. (353)
350S Forkortet ??.2021 så ej til Ballerup st. men til Malmparken st. [REGH.DK].
353 Forlænget og omlagt så ej Klostermosevej-Esrumvej->Kronborgvej>Allégade>Havnegade>/<I.L. Tvedes Vej<Trækbanen<Jernbanevej< til Helsingør st. (840+347) men Klostermosevej-Borgmester P. Christensens Vej (nord)-Rønnebær Allé-Snerlevej-Stubbedamsvej-Kongevejen-Jernbanevej-Helsingør st.-Havnegade-Allégade-Skt. Anna Gade-Classensvej-Marienlyst Allé-Gl. Hellebækvej til Gl. Hellebækvej/Hellebo Park (801A+347+841+803+840).
801A Forlænget så fra Helsingør st. ad Havnegade-Allégade-Kronborgvej-Nygade-Møllebakken-Gurrevej-Gefionsvej-Kronborg Ladegårds Vej-Blichersvej-Kingosvej-Abildgaardsvej-Kristinehøjsvej-Kronborg Ladegårdsvej-Klostermosevej til Klostermosevej/Esrumvej (802+840+353), omlagt så ej Borgmester P. Christensens Vej (nord) mod Helsingør st. men via Helsingør Gymnasium ad Borgmester P. Christensens Vej (syd) i begge retninger og forlænget så fra Prøvestenen ad Prøvestensvej-Klostermosevej-Smakkevej-Rønnebær Allé-Snekkersten st.-Nørrevej-Klostermosevej-Agnetevej-Mørdrupvej-Hovvej-Hornbækvej-Kofod Anchers Vej-Kløvermarken til Espergærde st. (vest) (802+347+803+841).
802 Nedlagt (801A+840).
803 Nedlagt (353+841+801A).
840 Omlagt så ej via Abilgaardsvej (801A), Gl. Hellebækvej (353) og Rosenkildevej-Vapnagård (841) og så ej ringlinje med uret men Helsingør st.-Havnegade-Allégade-Kronborgvej-Nygade-Møllebakken-Esrumvej-Klostermosevej-Fabriksvej-Støberivej-Prøvestensvej-Prøvestenen-Klostermosevej-Nørrevej-Snekkersten st. (353+802+347) og reduceret så ej alle dage i dagtimerne men man-fre i dagtimerne.
841 Omlagt så ej via Prøvestenen (353+801A) og Espergærde (801A) og så ej ringlinje med uret men Helsingør st.-Jernbanevej-Kongevejen-Trækbanen-Rosenkildevej-Gurrevej-Rønnebær Allé-Nørrevej-Snekkersten st. (840+347+803) og udvidet så ej timedrift alle dage i dagtimerne men halvtimesdrift alle dage hele driftsdøgnet (?).
Regionaltog Kystbanen ændret så dagtimerne ej 20 min.-drift Helsingør-København H-Malmö-Sverige (uden stop Kokkedal-Hellerup) og 20 min.-drift Nivå-København H-CPH Lufthavn(-Malmö i myldretiderne) men 15 min.-drift Helsingør-København H-Roskilde(-Næstved) (Næstved-ture ej stop i Hedehusene) uden stop Kokkedal-Hellerup) og halvtimesdrift Nivå-København H-CPH Lufthavn(-Malmö). Man-fre i myldretiderne ej 20 min.-drift men halvtimesdrift Helsingør-København H(-Sorø?, kun indtil 12.12.2021) (Helsingør-Hellerup kun stop i Espergærde, Humlebæk, Kokkedal og Rungsted Kyst). Aften ej 20 min.-drift Helsingør-København H-Malmö-Sverige men halvtimesdrift Helsingør-København H-Roskilde. Øresundstog nu separat Østerport-København H-CPH Lufthavn(-Malmö-Sverige). Sydbanen ændret så ej timedrift (man-fre i myldretiderne halvtimesdrift) Østerport-Roskilde-Næstved-Nykøbing F (Høje-Taastrup-Ringsted kun stop i Roskilde og Ringsted), timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved-Nykøbing F (Ringsted-Nykøbing F kun stop i Næstved og Vordingborg) og halvtimesdrift Køge-Næstved men halvtimesdrift Helsingør-København H-Roskilde-Næstved (ej stop i Hedehusene), timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved-Nykøbing F (Ringsted-Nykøbing F kun stop i Næstved og Vordingborg), halvtimesdrift Køge-Næstved(-Nykøbing F, udenfor myldretiderne kun timedrift) og man-fre i myldretiderne suppleret timedrift Østerport-Køge Nord-Næstved (ej stop i Glumsø, kun i aktuel retning). Togdrift til Rødby F officielt nedlagt (reelt ophørt 30.4.2021 men indtil 12.12.2021 togbusser). Man-fre nyt tog timedrift Slagelse-Sorø-Ringsted-Roskilde-Trekroner-Høje Taastrup-Ørestad-Tårnby-CPH Lufthavn (dvs. udenom København H). Weekend ej regionaltog til Sorø og Slagelse. København-Holbæk(-Kalundborg) ændret så ej stop i Trekroner.
InterCity forkortet så ej nogle ture til CPH Lufthavn men alle ture til København H (InterCityLyn fortsat til CPH Lufthavn). Aalborg-tog hver 2. time togskifte i Fredericia.
Mere info på https://www.dsb.dk/k22/

Garage- og entreprenørændringer 12.12.2021
˙10+˙11 Fra Arriva Danmark A/S Gladsaxe (udbud A4) til Umove Øst A/S Bagsværd med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
141+149 Fra Keolis Danmark A/S Naverland (udbud A4) til Nobina A/S Glostrup med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
143+144+166 Fra Keolis Danmark A/S Naverland (udbud A4) til Nobina A/S Glostrup (udbud A19).
160 Fra Keolis Danmark A/S Stamholmen (udbud A4) til Nobina A/S Glostrup (udbud A19).
164 Fra Keolis Danmark A/S Naverland (udbud A4) til Umove Øst A/S Bagsværd med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
179 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A4) til Umove Øst A/S Bagsværd (udbud A19).
180+181 Uændret De Blaa Omnibusser A/S Holte men fra udbud A4 til udbud A19 (evt. nu Nobina A/S Glostrup [BF301.15?]) med el-busser (garageopladning).
182+183 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A4) til Umove Øst A/S Bagsværd med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
196+197+198 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A11) til Umove Øst A/S Kvistgård (udbud A19).
200S Uændret Arriva Danmark A/S Gladsaxe men fra udbud A8 til udbud A19.
246 Uændret Lokalbus A/S Køge men fra udbud A16 til udbud A19.
354 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A4) til Umove Øst A/S Kvistgård (udbud A19).
Umove Øst A/S ny garage i Bagsværd.

Udbud A19 12.12.2021, 10.4.2022 og 26.6.2022: [BF298.3-10+MY.DK+MY.DK+MY.DK+MY.DK+MO.DK+MO.DK]
˙1A¤, ˙10, ˙11, 133¤, 141, 143, 144, 149, 160, 164, 166, 179, 180, 181, 182, 183, 196, 197, 198, 199, 200S, 246, 251*, 252* og 354 (*10.4.2022 og ¤26.6.2022, øvrige 12.12.2021) (kun nævnt linjer med kørsel i hovedstadsområdet).
Besvar