Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Her kan linjehistorik for enhver form for bytrafik samles og diskuteres.

Redaktør: Jesper KD

Jesper KD
Indlæg: 711
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Her er et opdateret overblik over alle noterede ændringer i hovedstadsområdet siden jul. Der er flere nye oplysninger herunder, der ikke er bragt før. Midlertidige ændringer er typisk medtaget, hvis de har en varighed på minimum 2 måneder. Rettelser, tilføjelser, præciseringer, kommentarer m.v. er velkomne enten her eller på jesperincopenhagen@gmail.com - især er jeg usikker på oplysninger markeret med understreget, fed tekst.

Linjeændringer i perioden 12.12.2021-26.6.2022
˙1A Midlertidigt omlagt 21.4-(22.6?)2022 (ej nævnt 19.6.2022) pga. vejarbejde så ej direkte ad Østerbrogade men Ndr. Frihavnsgade-Strandboulevarden.
* ˙2A Uændret udbud A17 (el-ledbusser (lejlighedsopladning)) men 13.2.2022 fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Gladsaxe [BF.DK].
˙2A+132 Midlertidigt omlagt 3.1-10/12.3.2022 og 15.6-(22.8?)2022 pga. vejarbejde og ensretning af Ruten så ej Gavlhusvej-Langhusvej-Ruten i begge retninger men direkte ad Terrasserne mod Refshaleøen/Friheden st.
* ˙6A Køreplansændringer 13.2.2022 og fra Arriva Danmark A/S Gladsaxe med 13,7 m-busser (udbud A8) til Anchersen A/S Jernholmen med 13 m-el-busser (garageopladning) (udbud A19X).
* ˙7A Køreplansændringer 13.2.2022 og fra Arriva Danmark A/S Ejby med 13,7 m-busser (udbud A8) til Anchersen A/S Jernholmen med 12 m-el-busser (garageopladning) (udbud A19X).
˙7A+˙9A+848 Midlertidigt omlagt 22.3-(17.6?)2022 (7A dog 11.4-(17.6?)2022) pga. fjernvarmearbejde på Rødovre Parkvej (mellem Tårnvej og Korsdalsvej) så 7A ej Tårnvej-Rødovre Parkvej i begge retninger men sløjfe med uret og Roskildevej>Korsdalsvej>Rødovre Parkvej mod Rødovrehallen, 9A ej Tårnvej-Rødovre Parkvej i begge retninger men Knud Anchers Vej>Korsdalsvej mod Glostrup st. og 848 ej Tårnvej-Rødovre Parkvej-Bjødstrupvej i begge retninger men direkte ad Lucernevej mod Islevbadet.
˙7A+˙18+˙26+˙72+93N Midlertidigt omlagt 7.3-(2.5?)2022 pga. vejarbejde så 7A ej Roskildevej-Vesterbrogade-Platanvej men Sdr. Fasanvej-Smallegade-Allegade-Frederiksberg Alle, 18 så ej Allégade-Pile Allé-Valby Langgade men Smallegade-Sdr. Fasanvej, 26 så ej Valby Langgade-Pile Allé-Frederiksberg Allé men Toftegårds Allé-Vigerslev Allé-Vesterfælledvej-Platanvej, 72 så ej Roskildevej>Pile Allé>Allégade men Dalgas Boulevard>Peter Bangs Vej>Smallegade og 93N så ej Pile Allé-Valby Langgade men Allégade-Smallegade-Sdr. Fasanvej.
˙9A+˙13+132+848 Midlertidigt omlagt 2.3-(10.6?)2022 (13 dog 13.3-(10.6?)2022) pga. fjernvarmearbejde på Rødovre Parkvej (mellem Tårnvej og Rødovrevej) så 9A ej Rødovre Parkvej i begge retninger men Rødovrevej>Rødager Allé>Tårnvej mod Glostrup st., 13 ej Roskildevej-Tårnvej-Rødovre Parkvej til Rødovre Centrum i begge retninger men sløjfe med uret Korsdalsvej>Rødovre Parkvej>Tårnvej>Rødovre Centrum (Tårnvej, endestation)>Tårnvej>Roskildevej, 132 ej Rødovrevej-Rødovre Parkvej i begge retninger men Roskildevej>Tårnvej mod Tingbjerg og 848 ej Tårnvej-Tæbyvej*-Rødovrevej-Kirkesvinget-Engskrænten Plejehjem-Kirkesvinget-Rødovrevej-Rødovre Centrum-Rødovre Parkvej i begge retninger men sløjfe mod uret Rødovre Parkvej>Rødovre Centrum>Rødovrevej>Kirkesvinget>Engskrænten Plejehjem>Kirke-svinget>Rødovrevej>Tæbyvej*>Tårnvej mod Rødovre st. (dvs. samme retning som mod Islevbadet).
˙12 Midlertidigt omlagt 21.3-(31.5?)2022 (ikke nævnt 15.5.2022!) pga. vejarbejde så ej Ndr. Fasanvej-Lygten-Tagensvej men Hillerødgade-Lundtoftegade-Hyltebro-Borgmestervangen-Mimersgade-Hamletsgade-Tagensvej.
˙14 Omlagt 12.2021/4.2022 ved Trianglen så ej direkte ad Østerbrogade i begge retninger men mod Ryparken ad Øster Allés forlængelse>Blegdamsvejs forlængelse. Midlertidigt omlagt 21.4-(22.6?)2022 pga. asfaltarbejde og ensretning af Østebrogade så ej Ndr. Frihavnsgade-Østerbrogade i begge retninger men Strandboulevarden>Classensgade mod Nørreport st.
˙18 Lergravsparken st.-ture midlertidigt omlagt 26.1-(10.5?)2022 pga. vejarbejde så ej Kastrupvej-Øresundsvej i begge retninger men Italiensvej>Backersvej mod Lergravsparken st. Midlertidig omlægning ændret 16.2-(11.4?)2022 så ad Italiensvej-Backersvej i begge retninger.
˙22 Midlertidigt omlagt 10.1-(1.11?)2022 pga. vejarbejde så ej Stationsparken-Kirkebjerg Parkvej-Park Allé men Stationsparken-Kirkebjerg Allé.
˙25 Forkortet og omlagt 23.4.2022 så ej uden stop ad Kalkbrænderihavnsgade-Folke Bernadottes Allé i begge retninger og via Østerport st. (Folke Bernadottes Allé ved Oslo Pl.) - uden stop til Nørreport st. men sløjfe mod uret uden stop ad Kalkbrænderihavnsgade>Strandvænget>Østerbrogade>Dag Hammerskjölds Allé>Oslo Pl. til Østerport st. (Oslo Pl.) og retur ad Folke Bernadottes Allé>Kalkbrænderihavnsgade; busstop Sundkrogsgade ved Kalkbrænderihavnsgade nedlagt og nyt busstop Sundkrogsgade ved Stubbeløbgade (nær Orientkaj st.). Sæson 2022 kørsel 23-24+30.4, 1-2+4+6+8+10+12-13+15-18+22+24+27-31.5+1-6+9-15+17-19+21+23+25-26+28-29.6, 1-6+8-13+16-21+23-24+29-31.7, 1-2+6-7+10-11+13-14+16-25+27-28+30.8, 1+3-4+10-11+13-14+19+21+23+26+29.9, 3+10+17.10.2022 i pendulfart med 15-30 min.-drift fra kl. 8 til 1 time før sidste krydstogtskibsafgang; Keolis Danmark A/S A/S Stamholmen (udbud aftale D1.57). Midlertidigt omlagt 23.4-(30.6?)2022 pga. vejarbejde så mod Østerport st. ej Kalkbrænderihavnsgade>Strand-vænget>Østerbrogade>Dag Hammerskjölds Allé>Oslo Pl. men Kalkbrænderihavnsgade-Folke Bernadottes Allé-Oslo Pl. i begge retninger (vender ved Oslo Pl./Kristianiagade).
˙25+164 Midlertidigt omlagt (4?)2022-2023 pga. etablering af kanal så ej Skudehavnsvej-Sundkrogsgade men Færgehavnsvej-Stubbeløbgade, jf. https://byoghavn.dk/omlaegning-af-sundk ... afik-flow/
* ˙26 Uændret udbud A8 men 13.2.2022 fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Ejby [BF.DK].
˙26+˙68 Midlertidigt forkortet 27.3-(24.10?)2022 pga. vejarbejde og levetidsforlængelse af Frederikssundsvej-tunnelen så 26 ej ad Frederikssundsvej-Borups Allé til Bellahøj men til Bellahøjvej ved Bellahøjhallen (tomkørsel med uret Utterslevvej>Hareskov-vej>Frederikssundsvej) og 68 Bellahøj-ture ej Borups Allé syd for terminalen men busstop i Borups Allé (tomkørsel mod uret Hareskovvej>Utterslevvej>Frederiks-sundsvej>Borups Allé) [MAB3-2022 s. 54-55].
˙27 Forkortet og reduceret 1.5.2022 (pga. sommerplan?) så ej man-fre i dagtimerne Østerport st. (Oslo Pl.)-Oslo Pl.-Folke Bernadottes Allé-(Indiakaj-Indiakaj/Langelinie Allé(-Langelinie Allé-Langeliniekaj, kun vinter))/(Kalkbrænderihavnsgade->Pakhusvej>Dampfærgevej>-DFDS Terminalen) (10 min.-drift på central strækning) men hele driftsdøgnet Østerport st. (Oslo Pl.)-Oslo Pl.-Folke Bernadottes Allé-Indiakaj-Indiakaj/Langelinie Allé-Indiakaj-Kalkbrænderihavnsgade->Pakhusvej>Dampfærgevej>-DFDS Terminalen (20 min.-drift) [MO.DK].
˙30E+˙97N+127+128+400+300S+400+400S Busstop ved Ishøj st. midlertidigt ændret 23.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde og nedlæggelse af to stoppestedsfelter så nye placeringer og 400S busstop på Vejlebrovej.
˙30E+300S Køreplansændringer 28.2.2022 (ekstra køretid Buddinge Torv-Gladsaxe Trafikpl. pga. letbanearbejde).
˙31 Midlertidigt omlagt 17.1-(1.5?)2022 pga. spærring af Finsensvej så ej Ndr. Fasanvej-Finsensvej i begge retninger men Peter Bangs Vej>Sønderjyllands Allé mod Ålekistevej. Midlertidigt omlagt 7.4-(1.12?)2022 pga. vejarbejde så ej Backersvej i begge retninger men Øresundsvej>Kastrupvej mod Kastrup st.
* ˙37 Raffinaderivej-ture midlertidigt omlagt 2.2-(1.5?)2022 pga. ensretning af Vermlandsgade så ej Vermlandsgade i begge retninger men mod Flintholm st. (dvs. man-fre eftermiddagsmyldretid) ad Holmbladsgade>Amagerbrogade. Uændret udbud A15 men 13.2.2022 fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Ejby [BF.DK]. Køreplansændringer 17.3.2022. Midlertidigt omlagt 23.5-(5.8?)2022 pga. vejarbejde så ej Grøndals Parkvej-C.F. Richs Vej-Bernhard Bangs Allé i begge retninger men Grøndals Parkvej>Jernbane Allé>Finsensvej>Dalgas Boulevard mod Amagerværket.
˙68 Midlertidigt omlagt 28.3-(1.8?)2022 pga. vejarbejde så ej Grønnemose Allé-Mars Allé men Maglegårds Allé-Gladsaxevej.
˙72 Midlertidigt omlagt 18.1-(12.7?)2022 pga. klimaprojekt så ej Jens Jensens Vej men Peter Bangs Vej>Dalgas Boulevard>Roskildevej.
˙74 Omlagt 27.1.2022 så ej direkte ad Mariendalsvej men Ndr. Fasanvej>Borups Allé>Ane Katrines Vej>Kronprinsesse Sofies Vej.
* 99N Fra DitoBus Linjetrafik A/S Faxe (udbud A5) til Vikingbus Danmark A/S Hårlev (udbud A8) 10.4.2022 [SF.DK]. Køreplansændringer 12.4.2022.
121 Midlertidigt busstop 13.12.2021-(24.6?)2022 på Egedesvej ved Sandvadsvej pga. åbning af corona-testcenter. (28.4.2022: ej nævnt note om ekstra busstop men busstop medtaget i køreplan!)
127 Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så ej man-fre i myldretiderne (morgen mod Høje Taastrup, eftermiddag modsat) Vejleåvej-Industribuen men hele driftsdøgnet Vejleåvej-Ishøj Stationsvej og så ej Stenbjerggårds Allé-Ishøj Boulevard-Vildtbanevej-Gildbrovej-Vejlebrovej-Ishøj st.-Vejlebrovej-Ishøj Stationsvej-Ishøj Strandvej til Ishøj Strandvej/Industriskellet (128) men Stenbjerggårds Allé-Vejlebrovej til Ishøj st. og sløjfe mod uret Vejlebrovej>Gildbrovej>Vildtbanevej>Ishøj Boulevard>Stenbjerggårds Allé>Vejlebrovej>Ishøj st.
128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så via Ishøj Strandvej til Ishøj Strandvej/Industriskellet og retur og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
132 Midlertidigt omlagt 28.3-(9.9?)2022 pga. vejarbejde så ej Gadelandet-Storegårdsvej i begge retninger men Åkandevej>Frederikssundsvej mod Friheden st.
142 Midlertidigt omlagt 9.5-(10.10?)2022 pga. letbanearbejde (håndtering af forsinkelser) så hver 2. tur man-fre i dagtimerne ej Bjergbakkevej-Ejby Sommerby, Bjergbakkevej/Smedebækvej-Bjergbakkevej-Statenevej-Harrestrupvej-Ballerup Boulevard men Bjergbakkevej-Ejby Sommerby-Ejbyvej-Bybjergvej (aften og weekend fortsat hver 2. tur Bjergbakkevej-Ejby Sommerby, Bjergbakkevej/Smedebækvej-Bjergbakkevej-Statenevej-Harrestrupvej-Ballerup Boulevard).
157 Køreplansændringer 1.3.2022.
160 Midlertidigt omlagt 14.3-(27.5?)2022 pga. spærring af Isbanevej så ej Isbanevej men sløjfe i begge retninger mod uret (Vandtårnsvej, fra Buddinge>)Gladsaxevej>Høje Gladsaxe Torv>Høje Gladsaxe>Gladsaxevej(>Vandtårnsvej, mod Buddinge).
164 Busstop på Sundkrogsgade ved Stubbeløbgade ændret til Sundkrogsgade ved Orientkaj st. (Alexandriagade) og køreplansændringer 4.5.2022.
* 176 Uændret udbud A12 men 13.2.2022 fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Gladsaxe [BF.DK].
182+183+190+388 Midlertidigt busstop 20.1-(20.3?)2022 forsøgsvist omtrent halvvejs på Nørgaardsvej for at give bedre adgang til Lyngby Storcenter under omlægning ad Nørgaardsvej.
196 Køreplansændringer 24.5.2022.
201A+209 Midlertidigt omlagt 3.1-(27.5?)2022 pga. reparation af bro så 201A mod Svogerslev+209 fra rundkørslen Trekroner Centervej/Trekronerparken ej Trekroner Centervej-Trekronerparken-Trekroner Allé men Trekroner Centervej-Trekroner Stationsvej.
207+215+219+236+245R+370R+930R Køreplansændringer 1.5-?? (207), 27/28.6.2022 (215), 29.6.2022 (219), 4.8.2022 (236), 28.6.2022 (245R) el. 24.6.2022 (370R+930R) pga. DSB sporarbejde.
215+511 Midlertidigt omlagt 15.3-(11.5?)2022 pga. vejarbejde så ej Søvej(-Vandingen, 215) i begge retninger men Hovedgaden(>Vandingen, 511) mod Solrød Strand st./Ugerløse.
218+226+227+231 Køreplansændringer 4.2.2022 (ændret sommerferieperiode, 226 indsat ny ekstratur man-fre Roskilde st. 7.45>Katedralskolen 7.52)).
233 Køreplansændringer 30.4.2022.
245R Køreplansændringer 21.4.2022.
246 Køreplansændringer 1.6.2022.
250S Midlertidigt omlagt 14.2-(29.7?)2022 pga. vejarbejde så mod Dragør Stationspl. ej Folmer Bendtsens Pl.>Lundtoftegade>Borups Pl.>Ågade men Nørrebrogade>Jagtvej. Midlertidigt omlagt 1.4-(1.9?)2022 pga. vejarbejde og levetidsforlængelse af Frederikssundsvej-tunnelen så mod Bagsværd st. ej Frederikssundsvej>Utterslevvej>Hareskovvej men Hulgårdsvej>Borups Allé>Frederikssundsvej-tunnelen.
* 251+252 Fra DitoBus Linjetrafik A/S Faxe (udbud A5) til Vikingbus Danmark A/S Hårlev (udbud A19) 10.4.2022.
253 Midlertidigt omlagt 2.2-(31.3?)2022 pga. vejarbejde så ej Egelundsvej men Strandparksvej-Egevangsvej-Bakkegårdsvej.
271 Køreplansændringer 17.1.2022.
* 300S Forsøgsvist indsat brintbus 10.1.2022-?? (min. 24 måneder senere)??? [BF307.12-14+BT.DK+MAB1-2022 s. 24-29+MY.DK].
305 Køreplansændringer 11.1.2022.
312 Midlertidigt omlagt 9.5-(19.8?)2022 pga. vejarbejde så ej Snostrupvej-Snostrup-Vinge st. nord-Dalvejen men St. Rørbækvej-Frederikssundsvej-Vinge Boulevard-Vinge st. syd-Vinge Boulevard-Frederikssundsvej. Midlertidigt omlagt 16.5-(19.8)2022 (ej nævnt 6.7.2022! atter nævnt omlagt 25.7-(15.10?)2022!) pga. vejarbejde så ej Garbogårds Allé-Ring Syd men Krogholmvej-Frode Fredegods Vej.
313 Oprettet (forsøgsvist?) 10.4.2022 man-fre i dagtimerne (6-14 mod Jægerspris og 9-13 og 18 mod Kyndby Huse) og weekend i dagtimerne (10-19) (Frederikssund st.-Jernbanegade-Nygade-Bruhnsvej-Færgevej-J.F. Willumsens Vej-Kronprins Frederiks Bro-Færgelundsvej-Hovedgaden-Møllevej, weekend)/(Jægerspris Lægecenter (Parkvej 3A)->Vinkelvej>/<Parkvej<Hovedgaden<, man-fre)-Møllevej-Over Dråby-Landerslevvej-Dråbyvej-Lærkevænget-Over Dråby Strand-Strandgårdsvej-Orebjergvej-Orebjerg Allé-Dalby Huse Vej-Dalby Huse-Toftegaardsvej-Kyndby-Kyndbyvej-Kyndby Huse (Frederikssund kommunebus nedlagt); Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) [SF.DK].
354 Køreplansændringer 17.1.2022 (alle dage sidste tur).
380R Midlertidigt omlagt 30.5-(8.8?)2022 pga. vejarbejde så ej Gadekærvej-Rundinsvej men Rådhusvej-Frederiksborgvej-Ammendrupvej-Bymosevej.
383 Køreplansændringer 2.1.2022 (tur man-fre morgen mod Rungsted Kyst st.).
500S Fabriksparken-ture midlertidigt omlagt 19.4-(19.9?)2022 pga. letbanearbejde så ej Ndr. Ringvej-Fabriksparken men Gl. Landevej-Smedeland.
600S Midlertidigt omlagt 2.6-(15.7?)2022 pga. vejarbejde så ej Frederiksborgvej-Udlejrevej men Ny Toftegårdsvej-Gl. Roskildevej. (evt. omlagt helt til (3.10?)2022???
801A Køreplansændringer 25.1.2022.
848 Midlertidigt omlagt 14.2-(17.6?)2022 pga. vejarbejde så ej Valhøjs Allé*-Mose Allé*-Rødager Allé* men direkte ad Brandholms Allé.
910 Lokaltog Køreplansændringer 1.5.2022.
991/992 Omlagt 27.2.2022 via Islands Brygge Syd og Enghave Brygge [MO.DK+SF.DK+SF.DK]. Forlænget 21.4.2022 så fra Refshaleøen til Orientkaj [MO.DK]. Sommerudvidet 29.5-??.2022 så weekend ej 10-21.30 45 min.-drift men 10-23 halvtimesdrift.
Frederikssund kommunebus Nedlagt 10.4.2022 (313).
Kombardo Expressen Ture (København-Molslinjen-Aarhus-(Silkeborg-(Herning)/(Viborg))/(Ran-ders-Aalborg) forlænget 4.4.2022 så fra København H til Københavns Lufthavn. Udvidet 6.4.2022 så også ture fra Skive trafikterminal (Søndergade 12A), Lyngby st., Ballerup st. (Perron D) og Bagsværd st. (Bindeledet) og ændret så mulighed for at skifte bus på Molslinjen (bagage overføres automatisk til rette bus), så der er 84 mulige ruter mellem i alt 21 byer (gul rute CPH Lufthavn-København H-Odden-§-Aarhus-Silkeborg-Viborg-Skive, grøn rute CPH Lufthavn-København H-Odden-§-Aarhus-Silkeborg-Herning, blå rute Helsingør-Hillerød-Roskilde-Holbæk-Odden-§-Aarhus-Randers-Aalborg, orange rute Lyngby-Bagsværd-Ballerup-Odden-§-Aarhus-Randers-Aalborg (§ busskifte på Molslinjen) og grå rute København H-Odense-Vejle-(Aarhus)/(Herning-Holstebro); derudover København H-CPH Lufthavn-Ystad-Rønne); Odden Færgehavn indført som officielt stop (hidtil ej særskilt afgangstid) [AARST.DK].
FlixBus+Kombardo Expressen Busstop i Odense ændret 1.6.2022 (FlixBus) eller 11.7.2022 (Kombardo Expressen) så ej Odense SØ (Ørbækvej 100 (p-plads)) men Parkering Odense Syd letbanestation (Søndre Hospitalsvej 25 i Hjallese) (Odense Letbanen åbnet 28.5.2022)
Flextur Bytakst i Helsingør Kommune ændret 1.3.2022 så ej 48 kr. men 60 kr. Plustur udvidet 4.1.2022 så også Rudersdal Kommune (trafikknudepunkter ved Øverødvej/Helsingør-motorvejen, Bistrup Trafikpl., Trørød Torv, Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej og Vedbæk st.) [MO.DK]. Plustur udvidet 3.2022? så også Hillerød Kommune.
S-tog A, B, Bx, C, E, F, H Køreplansændringer 13.12.2021.
S-tog C Ændret 13.12.2021 man-fre i dagtimerne så ej ture skiftevis stop ved Kildedal hhv. Vinge men hver 2. tur stop ved Kildedal og Vinge og hver 2. tur uden stop.
Takstændring 16.1.2022. Metrotillæg nedsat fra 1,60 til 1,50 kr., for pendlerkort fra 80 til 60 kr. pr. 30 dage og for Pendler20 fra ?? til 53 kr. for 20 rejsedage (pga. indførelse af metrotillæg på pensionistkort fra 1.7.2022, hvorved ca. 80 % i stedet for ca. 75 % skal betale kvalitetstillæg, og det er bestemt, at metrotillægget i gennemsnit skal være på 1 kr. pr. passager).

Udbud K6 19.4.2022 [BF.DK]:
Næstved Kommune: Kommunebuskørsel

Linje/driftsændringer 26.6.2022
* ˙1A Fra Arriva Danmark A/S Ryvang (udbud A8) til Umove Øst A/S Bagsværd med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
˙1A+˙4A+˙6A+˙7A+˙40E+150S+200S Reduceret sommerferieplan 26.6-6.8.2022.
˙7A Omlagt så ej Vesterbrogade-Platanvej men Pile Allé-Frederiksberg Allé (26).
˙11 Avedøre-ture forlænget så fra Byvej/Kettevej ad Byvej til Avedøre st. (14.12.2003: 130)
˙18 Udvidet drift man-fre mellem myldretiderne.
˙26 Omlagt så ej Pile Allé-Frederiksberg Allé-Frederiksberg Allé st.-Alhambravej-Gl. Kongevej-Ved Vesterport-Vesterport st.-Hammerichsgade (7A) men direkte ad Vesterbrogade (7A+13.10.2019: 6A).
˙37+˙65E+240+250S+312+316+317+318+323+370R Køreplansændringer.
* 133 Fra Arriva Danmark A/S Ejby (udbud A8) til Umove Øst A/S Bagsværd med el-busser (garageopladning) (udbud A19).
150S Udvidet drift alle dage 22-24 Kokkedal st.-Gl. Holte.
164 Omlagt så ej direkte ad Vandtårnsvej men Isbanevej-Gladsaxevej.
226 Reduceret så ej tur skoledage morgen Roskilde st. 7.45>Katedralskolen 7.52.
242 Omlagt så ej via Stensbjergvej>Lykkebækvej>Sjællands Universitetshospital Køge>Lykkebækvej>Stensbjergvej mod Ølby st.

Linjeændringer i perioden 26.6-7.8.2022
˙4A Midlertidigt omlagt 18/25.7-(15.11?)2022 pga. vejarbejde så mod Buddinge st. ej Hillerødgade>Lundtoftegade>Hyltebro>Nørrebro st. (Nørrebrogade)>Nørrebrogade men direkte ad Ndr. Fasanvej og Nørrebro st. busstop på Frederikssundsvej.
˙4A+˙18 Midlertidigt omlagt 7.7-(11.10?)2022 pga. vejarbejde og ensretning af Toftegårds Allé så ej Toftegårds Allé(-Valby Langgade, 18) i begge retninger men Gl. Jernbanevej(>Valby Langgade, 4A) mod Buddinge st./Emdrup Torv.
˙14 Midlertidigt omlagt 4.7-(15.11?)2022 pga. asfaltarbejde og ensretning af Østerbrogade så ej Ndr. Frihavnsgade-Østerbrogade i begge retninger men Strandboulevarden>Classensgade mod Nørreport st.
˙22 Midlertidigt omlagt 4.7-(9.9?)2022 pga. vejarbejde så fra Bystævneparken ej Bystævnet>Kobbelvænget>Gadelandet men direkte ad Bystævnet i begge retninger.
˙30E+˙40E+˙68+94N+184+191+192+194+300S+400+400S Midlertidigt omlagt primo 6.2022-(forår?) 2023 ved Lyngby st. pga. letbanearbejde så ej Jernbanepladsen i begge retninger men Lyngby Torv (sydøst)>Lyngby Torv (nordvest) mod syd/vest.
190 Midlertidig omlægning 4.1.2021-(28.2?)2023 ændret 13.7.2022 så Lundtoftegårdsvej-Klampenborgvej-Firskovvej-Nørgaardsvej.
207+215+219+236+245R Køreplansændringer 5.8-???.2022 pga. DSB sporarbejde.
224+225 Midlertidigt omlagt 6.7.2022-(13.3?)2023 pga. byggearbejde så ej Hundige Stationsvej-Anders Plougs Allé men Hundige Stationsvej-Hundige Centervej-Godsvej.
224+225+400+400S+600S Ny busterminal 6.7.2022 ved Hundige st.
300S Busstop Sdr. Ringvej ved Knudslundvej midlertidigt nedlagt 19.7.2022-(1.9?)2023 pga. letbanearbejde.
370R+930R Køreplansændringer 3.8-(2.10?)2022 pga. DSB sporarbejde.
375R+381+383 Midlertidigt omlagt 27.6-(22.8?)2022 pga. vejarbejde så ej (Ørbæksvej, 383-)Rungstedvej-Usserød Kongevej i begge retninger men Ørbæksvej mod vest.
847 Ændret 1.7.2022 så atter gratis.
920E/920R Midlertidigt forkortet 31.7-(6.10?)2022 pga. anlæg af Favrholm st. så ej til Hillerød men til Brødeskov (togbus Hillerød-Brødeskov).
940R Lokaltog køreplansændringer man-fre i dagtimerne 27.6.2022.
Nattog Malmö-Bruxelles og Stockholm-Hamborg fra 1.8.2022? [KOTR.DK]
Cykler Regler for medtagning af cykler ændret 1.7.2022 så ej cykelbillet til regionaltog, InterCity, InterCityLyn og Lyn+, der skulle købes på stationen eller betales med Rejsekort til ca. 25 % af voksenbilletpris (samt cykelpladsbillet i InterCity, InterCityLyn og Lyn+ til 30 kr. – obligatorisk 1.5-31.8) men ny kombineret og obligatorisk cykel- og cykelpladsbillet til regionaltog, InterCity, InterCityLyn og Lyn+ til 20 kr., der købes i DSB-app’en eller på stationen (uændet cykebillet når til/fra udland, til/fra Bornholm eller med tog der krydser Øresund) [JEB1.DK+DSB.DK+DSB.DK]. Busser og Lokaltog ændret regler for medtagning af cykler og el-løbehjul forsøgsvist (frem til (30.6?)2023) så ej cykelbillet eller Rejsekort men gratis (fortsat busser på min. 12 meter, dog 1A-100 og S-busser ej man-fre i myldretiderne (7-9 og 15.30-17.30 – rejse skal være ophørt inden tidsbegrænsning begynder) og 1A+2A+4A+5C+6A+7A+9A+natbusser ej nat fre/lør og lør/søn (0.30-4.30) (910+920E/920R+930R+940R+950R+960R+991/992+993 allerede gratis).
Takstændring 1.7.2022. Aldersgrænse for pensionistkort hævet fra 65 år til 67 år pga. reguleret folkepensions-alder. Pensionistkort får også metro-tillæg på 70 kr. for 3 måneder.

Linje/driftsændringer 7.8.2022
˙4A Reduceret så alle dage i dagtimerne færre ture Buddinge st.-Emdrup Torv (68).
˙7A+˙18+196+223+342+347+354+803 Køreplansændringer.
˙30E Nedlagt (300S) [MY.DK].
˙68 Udvidet så ej nogle ture til Bellahøj, flere ture Bellahøj-Gladsaxe Trafikpl. (4A) og omlagt så ej alle ture Utterslevvej-Horsebakken-Maglegårds Allé-Grønnemose Allé-Mars Allé-Gladsaxevej men nogle ture Hareskovvej-Høje Gladsaxe Vej (13.10.2019: 250S).
300S Udvidet drift (30E) og ændret så opdelt i ture Gl. Holte-Gladsaxe Trafikpl. og Gladsaxe Trafikpl.-Ishøj st. samt DTU, Rævehøjvej-Glostrup st. (kun man-lør) [MY.DK].
338 Nyt busstop Lyngevej ved Solrødgård (genbrugsstation) også mod Lynge.
353 Busstop Skolen ved Rønnebær Allé ændret så ej på Snerlevej men på Rønnebær Allé.
375R Busstop Skovledet ved Ved Skovgærdet mod Rungsted Kyst st. og Egedammen mod Hillerød st., Dyrehavevej ved Folevang og Tamsborgvej samt Langesvej ved Margrethevej nedlagt.

Linjeændringer i perioden 7.8.2022-???
˙1A Hvidovre Hospital-ture forkortes evt. på sigt pga. flytning af Hvidovre Hospitals hovedindgang fra østenden til vestenden så ej til Hvidovre Hospital men evt. til omkring kommunegrænsen mellem Københavns og Hvidovre Kommune.
˙4A+˙18 Midlertidigt omlagt (4-5?)2023 pga. vejarbejde så Toftegårds Allé enserettet mellem Valby Langgade og Gl. Jernbanevej i retning mod Toftegårds Pl., dvs. buslinjer omlagt i nordlig retning. Midlertidigt omlagt (10-12?)2022 pga. vejarbejde så Toftegårds Allé enserettet i retning mod Toftegårds Pl., dvs. buslinjer omlagt i nordlig retning, jf. https://valbyliv.dk/artikel/stort-vejar ... -p-pladser
˙6A Midlertidigt omlagt (10?)2022-?? pga. vejarbejde og ensretning af Tagensvej i retning ud af byen https://norrebroliv.dk/artikel/stor-ren ... -ensrettet
˙68 Omlagt (9?)2022 pga. ensretning af Rantzausgade så ej Rantzausgade-Borups Allé i begge retninger men Åboulevard>Ågade>Borups Pl. mod Lyngby st. [NØLI.DK].
101A+103 Evt. omlagt ???? så ej ad Lykkebækvej-Stensbjergvej men ny ringvej (Lykkebækvej?) øst om Sjællands Universitetshospital Køge? [SF.DK]).
102A Forlænget evt. juni 2020 til Køge Nord st. som erstatning for en del af den nye 121,. jf. https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dags ... #section94 Evt. omlagt ved Herfølge st., jf https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dags ... section124
(120 Evt. reduceret Høje Taastrup st.-Ishøj landsby 6.2021 (men betaling vist overtaget af kommuner) [REGH.DK]).
207? Lejre Kommune har besluttet en markant reduktion af deres servicebus, idet kommunen også tilbyder Flextur, jf. https://www.moviatrafik.dk/media/7609/d ... r-2019.pdf s. 25
218 Forventes 12.2022 ændret til at være kommunebus [DAR5.11.2020]. https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=912 ... 445f4cb4bf
250S Nyt busstop (xx?)2022 Lundtoftegade ved Høsterkøbgade (13.10.2019: 68) [NØLI.DK].
326 Omlagt 12.2022 så ej direkte ad Herredsvejen men Frejasvej-Industrivænget-Vølundsvej-Egespurs Allé (380R) [SN.DK].
375R Omlagt 2022? så ændret rute ved Kongens Vænge (rampeløsning) m.v. (sker næppe) [KOTR.DK+MO.DK+REGH.DK+SN.DK].
380R Omlagt 12.2022 pga. køretidsproblemer så ej Egespurs Allé-Vølundsvej-Industrivænget-Frejasvej men direkte ad Herredsvejen (326) [SN.DK].
500S mellem Glostrup st. og Avedøre Holme (CPH Business Park) skal opgraderes til +Way: https://www.moviatrafik.dk/presse/press ... 6293883328
875 Nedlagt 12.2022 [DAR5.11.2020]. https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=912 ... 445f4cb4bf
Ny servicebuslinje forventes oprettet i Hvidovre Kommune 12.2022 (budget 2022). https://www.facebook.com/groups/2890262 ... servicebus
Førerløs bus Ballerup (Copenhagen Commute) ved Applied Autonomy [BF298.35+MO.DK+BF.DK]. https://ballerup.dk/borger/ballerup-kom ... -i-lautrup +MAB1-2021 s. 8-9]
Elektriske andelsbusser til Stevns Klint Energi- og fibernetkoncernen Andel har de næste tre år et forsøg med gratis eldrevne busser på Møn. 5.7-8.8.2022 køres med en rute på Østmøn og en på Vestmøn. 8-28.8.2022 er der tre ruter: Udover de to førnævnte også en til Nordmøn. Busserne køres af Vikingbus. Se mere på http://andel.dk/elbus/, https://andel.dk/aktuelt/elektriske-and ... -og-stevns - og fotos på https://www.facebook.com/groups/busfron ... 6394972800. Fra sommeren 2023 er det planen, at der også kommer en gratis el-dreven bus på Stevns.
DSB Tog København H-Ny Ellebjerg-Køge Nord-Køge-Herfølge-Tureby-Haslev-Holme Olstrup-Næstved Nord-Næstved åbnet (3?)2023 (evt. Nivå-København H og Køge-Næstved-ture lagt sammen og hurtigtog København H-Nykøbing F ændret så ej stop ved Ny Ellebjerg og Køge Nord) [BAN.DK].
Transdev (oprindeligt planlagt SJ Öresund) Overtaget det fulde driftsansvar for Øresundstog 10.12.2022 til/fra Østerport (hidtil DSB) https://www.jernbanen.dk/forum1/index.p ... 105.0.html [JEB1.DK+FT.DK].
Tog og S-tog Ny Ellebjerg navneskifte (2024?) så København Syd [TRM.DK+POL.DK].
Fjernbusser Fjernbusterminal flyttes (?? – senere end 1.4.2023?) til Dybbølsbro st. øst (Carsten Niebuhrs Gade) [BB90 s. 21+BF283.26-28+BB93 s. 5-12+BF295.4-5+MAB1-2018 s. 8-10+MAB10-2019 s. 8+MAB3-2022 s. 4-5+MY.DK+POL.DK+DR.DK+KOTR.DK]. https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/udfo ... inal-se-ud

* Arriva Danmark A/S Ryvang lukket (26.6.2022 – nej senere)?? [BF300.30-33+MY.DK].
* ˙15E+150S Uændret udbud A8 (14,6 m-busser) men (26.6.2022 – nej senere)?? fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Gladsaxe [BF.DK].
* ˙27 Uændret udbud A8 men (26.6.2022 – nej senere)?? fra Arriva Danmark A/S Ryvang til Arriva Danmark A/S Ejby [BF.DK].


* Garage- og entreprenørændringer 11.12.2022
98N+230R Fra Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) til DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022 [BF.DK].
190+192+194+332+333+334+385 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A6) til Nobina A/S Holte (eller uændret De Blaa Omnibusser A/S Holte?) med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
194 Fra De Blaa Omnibusser A/S Holte (udbud A6) til Nobina A/S Holte (eller De Blaa Omnibusser A/S Holte?) med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
202Ax Fra Kruse A/S Roskilde (udbud A6?) til DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
202Ax+207+236x Fra Kruse A/S Roskilde (udbud A6) til Nobina A/S Roskilde med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022.
202Ax+221+226+227+231+358x Fra Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) til Nobina A/S Roskilde med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022.
215x Ekstrakørsel skoledage Solrød Strand st. 5.30>Viby Sjælland st. 5.58, Viby Sjælland st. 6.00>Solrød Strand st. 6.28 og Solrød Strand st. 6.30>Hvalsø st. 7.43 fra Vikingbus Danmark A/S Køge (udbud E10) til Nobina A/S Roskilde med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022.
215+219 Fra Vikingbus Danmark A/S Køge (udbud A16) og Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) til 100 % DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
223 Fra Keolis Danmark A/S A/S Skibby (udbud A6) til DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
233+240x Fra Kruse A/S Roskilde (udbud A6) til DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
236 Fra Kruse A/S Roskilde (udbud A6) og Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) til 100 % DitoBus Linjetrafik A/S ?Skibby/Kirke Hyllinge/Osted? med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022.
?313?+315+316+317+318 Fra Keolis Danmark A/S Skibby (udbud A6) til Nobina A/S Frederikssund med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022.
335+336 Fra Keolis Danmark A/S Helsinge (udbud A6) til Nobina A/S Holte (eller De Blaa Omnibusser A/S Holte?) med el-busser (garageopladning) (udbud A20) 11.12.2022 - står forkert på http://myldretid.dk/gfakta/linjeoversigt.php.
360R+361+362+363+380R Fra Keolis Danmark A/S Helsinge (udbud A6) til DitoBus Linjetrafik A/S Helsinge med el-busser (garageopladning) (udbud A19X) 11.12.2022.
468 Fra Kruse A/S Roskilde med minibusser (udbud A6) til Umove Øst A/S Roskilde (udbud A20) 11.12.2022.

Udbud A19X 13.2.2022 og 11.12.2022: [BF300.22-23+BF301.5-6+MO.DK+MO.DK+MY.DK+MY.DK+MY.DK+MY.DK+BF.DK+MAB1-2021 s. 24-29]
˙6A*, ˙7A*, 98N, 202Ax, 207, 215x, 221, 226, 227, 230R, 231, 236x, ?313?, 315, 316, 317, 318, 358x, 360R, 361, 362, 363 og 380R. (*13.2.2022, øvrige 11.12.2022)

Udbud A20 11.12.2022: [BF300.23-25+BF301.6-7+MY.DK+MY.DK]+MY.DK+MO.DK]
190, 192, 194, 202Ax, 215, 219, 223, 233, 236, 240x, 332, 333, 334, 335, 336, 385 og 468 (kun nævnt linjer med kørsel i hovedstadsområdet).

Udbud A21 15.10.2023, 10.12.2023, 11.2.2024 og 24.3.2024 (udbudsform ændret): [BF302.9-11+BF307.14-19+MY.DK+MY.DK+MY.DK]
˙13, ˙15E§ (integreres evt. i 150S), ˙22, ˙26*, ˙27*, ˙31*, ˙34*, ˙35*, ˙36*, ˙55E*, ˙65E*, ˙68, ˙77*, 90N, 99N¤, 101A¤, 102A¤, 103¤, 106¤, 108¤, 109¤, 114¤, 115¤, 116¤, 117¤, 118¤, 119¤, 120¤, 121¤, 127¤, 128¤ 132, 137, 139, 150S§, 161, 225¤, 245R¤, 246¤, 301, 302, 303, 305, 307, 337, 340, 345, 347, 350S§, 500S* og 801A (* fra 15.10.2023, ¤ fra 11.2.2024 og § fra 24.3.2024, øvrige 10.12.2023) (kun nævnt linjer med kørsel i hovedstadsområdet).
Per Holm
Indlæg: 55
Tilmeldt: 31. jul 2015, 11:27

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Per Holm »

Linjeændringer i perioden 7.8.2022-???
˙1A Hvidovre Hospital-ture forkortes evt. på sigt pga. flytning af Hvidovre Hospitals hovedindgang fra østenden til vestenden så ej til Hvidovre Hospital men evt. til omkring kommunegrænsen mellem Københavns og Hvidovre Kommune.
Hvilken intrige ligger bag? Er det Region Hovedstaden og Københavns Kommune der ikke vil betale for at der køres over kommunegrænsen og tænker at så får de nok en metroforlængelse i stedet for?
Jesper KD
Indlæg: 711
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Per Holm skrev: 28. jul 2022, 15:14
Linjeændringer i perioden 7.8.2022-???
˙1A Hvidovre Hospital-ture forkortes evt. på sigt pga. flytning af Hvidovre Hospitals hovedindgang fra østenden til vestenden så ej til Hvidovre Hospital men evt. til omkring kommunegrænsen mellem Københavns og Hvidovre Kommune.
Hvilken intrige ligger bag? Er det Region Hovedstaden og Københavns Kommune der ikke vil betale for at der køres over kommunegrænsen og tænker at så får de nok en metroforlængelse i stedet for?
Baggrunden er vist først og fremmest, at Hvidovre Hospitals hovedindgang flyttes vestpå, så den nuværende endestation mister sin værdi. Skulle linje 1A fortsat betjene hospitalet, skulle den altså forlænges. Samtidig mener jeg at kunne huske, at der er færre, som tager til hospitalet end forventet, og strækningen har jo fået ekstra betjening det sidste år med linje 11. Med afkortningen sparer Hvidovre Kommune 1,6 mio.kr. Linje 1A skal jo fortsat køre til kommunegrænsen, så Københavns Kommune sparer ikke noget - og regionen betaler ikke til linje 1A.

Her er tekst fra et notat fra juni 2020 (hvor bl.a. linje 11 også blev foreslået oprettet):
"Hvidovre Hospital er placeret stationsfjernt og derfor afhængig af god busbetjening. I forbindelse med udbygningen af Hvidovre Hospital, flytter hovedindgangen ca. 400 meter fra øst til en ny hovedindgang mod vest. En ny vendeplads vest for hospitalet, så alle afgange på linje 1A kan betjene den kommende hovedindgang, er en relativt stor investering. Der er derfor ønske om at kigge på en anden løsning for betjeningen af hospitalets nye hovedindgang. (...)
Samlet foreslår Movia, at linje 1A fastholdes som i dag, med den forskel at hver anden afgang vender på grænsen mellem Hvidovre kommune og Københavns kommune, og dermed ikke kører til Hvidovre Hospital, hvor det i fremtiden ikke vil være muligt at betjene en nye hovedindgang.
Som erstatning for reduktionen på 1A foreslås en direkte forbindelse mellem Vigerslev Allé St. og Hvidovre Hospital genetableret med en ny linje 11, som beskrevet i næste afsnit.
Løsningen fordrer, at der sikres en vendemulighed og et chaufførtoilet på grænsen mellem Hvidovre og Københavns Kommuner.
Der findes flere alternativer for at skabe vendemulighed for linje 1A, som dog alle skal afsøges nærmere og formentlig kræver en modificering, herunder parkeringspladsen på Vigerslev Allé ved Næsborgvej, en sløjfekørsel ad Vigerslevvej-Lykkebovej-Vigerslev Allé eller en U-vendemulighed ved Sønderkær, Holbækmotorvejen og Vigerslevvej."
Jesper KD
Indlæg: 711
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 27. jul 2022, 20:52 128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så via Ishøj Strandvej til Ishøj Strandvej/Industriskellet og retur og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Ruten var forkert beskrevet:. Her er det rigtige:
128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så ej Vejlebrovej-Ishøj Stationsvej men Vejlebrovej-Ishøj Strandvej-Ishøj Strandvej/Industriskellet-Ishøj Strandvej og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Thomas de Laine skrev: 7. jul 2022, 12:10
Jesper KD skrev: 5. jul 2022, 14:05 224+225+400+400S+600S Ny busterminal 6.7.2022 ved Hundige st. Se fotos på https://www.facebook.com/groups/busfron ... 3051645801
Busterminalen blev taget i brug i går ved driftens begyndelse, men den er ikke helt færdig. De fire pladser fra syd mod nord bruges af hhv. linjs 600S, 400S, 224 og - formentlig - 225, men den nordligste plads er endnu spærret af. Linje 225 holder i øjeblikket ved et midlertidigt stoppested under broen. Der er i øvrigt ikke meget plads at give af, så busser på f.eks. 600S, der holder pause, må stå uden for terminalen. Oppe på broen sås her til morgen stadig et skilt, der viste vej til den midlertidige busterminal...
Linje 225 holder d.d. fortsat under broen
Jesper KD
Indlæg: 711
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 28. jun 2022, 23:02
Jesper KD skrev: 21. sep 2021, 09:59
Jesper KD skrev: 13. jul 2021, 13:56 250S Midlertidigt omlagt 13.9.2021-(9?)2022 pga. anlæg af Rolighedsvej Bycampus og ensretning af Bülowsvej så ej Bülowsvej-Rosenørns Allé i begge retninger men Åboulevard>H.C. Ørsteds Vej mod Dragør. Omlægningen fremgår ikke af https://dinoffentligetransport.dk/250s, da der ikke er nogen busstop på ruten. Se også https://www.frb-forsyning.dk/bycampus og https://www.frederiksberg.dk/vejarbejde.
My bad! 250S er omlagt i begge retninger
Bülowsvej er i dag åbnet for kørsel i begge retninger (i går var den fortsat ensrettet), men der er stadig vejarbejde, så det er nok tvivlsom, om 250S allerede er lagt tilbage ad sin normale rute. Arbejdet afsluttes sensommeren 2022
I dag blev det observeret, at linje 250S mod Gladsaxe kørte ad den normale rute ad Bülowsvej, mens den i retning mod Dragør fortsat er omlagt ad Åboulevard.
Thomas de Laine
Indlæg: 147
Tilmeldt: 25. jul 2010, 22:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas de Laine »

Jesper KD skrev: 1. aug 2022, 00:59
Jesper KD skrev: 27. jul 2022, 20:52 128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så via Ishøj Strandvej til Ishøj Strandvej/Industriskellet og retur og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Ruten var forkert beskrevet:. Her er det rigtige:
128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så ej Vejlebrovej-Ishøj Stationsvej men Vejlebrovej-Ishøj Strandvej-Ishøj Strandvej/Industriskellet-Ishøj Strandvej og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Jeg kan ikke gennemskue, om det har været nævnt før, men linje 30E+300S kører pt. også ad Ishøj Strandvej - Vejlebrovej til og fra Ishøj station.
Thomas de Laine
Myldretid ** Buses Exposed ** Cars Exposed
Jesper KD
Indlæg: 711
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

804 Oprettet 7.8.2022 skoledage morgen med én tur mod Erhvervsskolen: Hornbæk st. 7.25>Hornbæk Stationsvej>Sauntevej>Holmegårdsvej>Carl Bødker Nielsens Vej>Nålemagervej>Havrevangsvej>Svinggårdsvej>Borsholm>Borsholmvej>Horserød Byvej>Horserødvej>Horserød Statsfængsel>Nygård>Esrumvej>Erhvervsskolen>Gefionsvej>Gurrevej>Rønnebær Allé>Nørrevej>Snekkersten st.>Nørrevej>Rønnebær Allé>Gurrevej>Gefionsvej>Esrumvej>Erhvervsskolen (Esrumvej) 8.10 (?!801Ax?!?+12.12.2021: 347); Umove Øst A/S Kvistgård (udbud ?!?!) [SF.DK].
Mellem Snekkersten og Erhvervsskolen kører den ad præcis samme rute og på samme klokkeslæt som den nuværende 801Ax Espergærde st. 7.40>som 801A>Snekkersten st.>Rønnebær Allé>Gurrevej>Gefions-vej>Esrumvej>Erhvervsskolen (Esrumvej) 8.10, som blev oprettet 12.12.2021 og erstattede 802x. 801Ax kan stadig søges frem på Rejseplanen 8.8.2022, mens den nye linje 804 ikke er på Rejseplanen endnu ...

801Ax Erhvervsskolen 8.8.2022 (men 804 oprettet!!)_crop.jpg
801Ax Erhvervsskolen 8.8.2022 (men 804 oprettet!!)_crop.jpg (202.52 KiB) Vist 864 gange
Thomas de Laine skrev: 4. aug 2022, 20:11
Jesper KD skrev: 1. aug 2022, 00:59
Jesper KD skrev: 27. jul 2022, 20:52 128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så via Ishøj Strandvej til Ishøj Strandvej/Industriskellet og retur og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Ruten var forkert beskrevet:. Her er det rigtige:
128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så ej Vejlebrovej-Ishøj Stationsvej men Vejlebrovej-Ishøj Strandvej-Ishøj Strandvej/Industriskellet-Ishøj Strandvej og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Jeg kan ikke gennemskue, om det har været nævnt før, men linje 30E+300S kører pt. også ad Ishøj Strandvej - Vejlebrovej til og fra Ishøj station.
Det har ikke været nævnt før. Bussen kan mig bekendt sagtens køre direkte ad Ishøj Stationsvej, så den er nok omlagt pga. kødannelser. Mon det er sket pr. 1.5.2022?! - samtidig med at linje 127 og 128 blev omlagt. Alternativt er det sket senere, hvor det blev vurderet, at den længere rute var hurtigere at køre.
Thomas de Laine
Indlæg: 147
Tilmeldt: 25. jul 2010, 22:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas de Laine »

Jesper KD skrev: 5. aug 2022, 14:45
Thomas de Laine skrev: 4. aug 2022, 20:11
Jesper KD skrev: 1. aug 2022, 00:59
Ruten var forkert beskrevet:. Her er det rigtige:
128 Køreplansændringer 10.4.2022. Midlertidigt omlagt 1.5-(1.11?)2022 pga. letbanearbejde så ej Vejlebrovej-Ishøj Stationsvej men Vejlebrovej-Ishøj Strandvej-Ishøj Strandvej/Industriskellet-Ishøj Strandvej og udvidet så man-fre morgenmyldretid ture Ishøj st.-Ishøj Strandvej/Industriskellet (127).
Jeg kan ikke gennemskue, om det har været nævnt før, men linje 30E+300S kører pt. også ad Ishøj Strandvej - Vejlebrovej til og fra Ishøj station.
Det har ikke været nævnt før. Bussen kan mig bekendt sagtens køre direkte ad Ishøj Stationsvej, så den er nok omlagt pga. kødannelser. Mon det er sket pr. 1.5.2022?! - samtidig med at linje 127 og 128 blev omlagt. Alternativt er det sket senere, hvor det blev vurderet, at den længere rute var hurtigere at køre.
I torsdags sås der skilte med forbud mod at svinge til højre fra Vejlebrovej ad Ishøj Stationsvej, men Ishøj Stationsvej er sådan set åben i begge retninger mellem Vejlebrovej og strandvejen. En enkelt 30E "snød" også og tog den normale vej til Ishøj st., men kørte den lange vej ved afgangen.
Thomas de Laine
Myldretid ** Buses Exposed ** Cars Exposed
Ulrik J
Indlæg: 46
Tilmeldt: 11. aug 2017, 11:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Ulrik J »

Så er Udbud A21 afgjort og nu skal det opdateres på Myldretid.dk

Arriva har ikke noget kørsel i denne omgang

Keolis Har desværre kun vundet 500S

Anchersen Har desværre kun vundet 350S

Umove og Ditobus og Vikingbus har vundet stort
Thomas de Laine
Indlæg: 147
Tilmeldt: 25. jul 2010, 22:04

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Thomas de Laine »

Det er opdateret på Myldretid: http://myldretid.dk/nyheder/nr/1015

Og det er altså en del af spillereglerne, at kørsel skifter hænder ved udbud!
Thomas de Laine
Myldretid ** Buses Exposed ** Cars Exposed
Besvar