Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Her kan linjehistorik for enhver form for bytrafik samles og diskuteres.

Redaktør: Jesper KD

Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 27. nov 2022, 02:26 (875 Forventes nedlagt 12.2022 (ændring ej nævnt 27.11.2022!) [DAR5.11.2020]. https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=912 ... 445f4cb4bf)
Op til køreplansskiftet blev der ikke nævnt nogen ændringer, men jo, den blev nedlagt som planlagt. Det var Movias sidste fullblown telebuslinje, så her får I lige en kort historie:

Telebusser
HT påbegyndte handicapkørsel med egne og entreprenørers minibusser i 1979. Siden 2.11.81 blev nogle af dem indrettet med sæder om aftenen til telebuskørsel; den første telebus blev oprettet i den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune. Visse telebuslinjer har i længere eller kortere perioder været betjent af midibusser, og der er i dag ikke sammenfald mellem materiel brugt til handicapkørsel og til telebuskørsel.

Kørslen med telebusser var oprindeligt et forsøg, men linjerne blev blev permanente 21.4.85 [HTN42 s. 16-17+HTN44 s. 21]. Oprindeligt havde telebusserne ikke selvstændigt linjenr., men kunne findes i køreplanen under det linjenr., som telebusserne erstattede om aftenen. De første telebusser med egne linjenumre blev oprettet 31.5.87. Alle telebusser fik 28.5.89 linjenr. mellem 820 og 840. Der skete en del entreprenørskift 1.4.92, og den mulige nummerserie blev indskrænket til mellem 820 og 830 pga. fremkomsten af de nye servicebuslinjer (senere mellem 813 og 838 på trods af nummersammenfald med servicebusserne).

I bymæssig bebyggelse benytter telebusserne normalt de almindelige busstop, mens der på den øvrige del af strækningerne tilstræbes dør-til-dør betjening; dog køres ikke ad markveje og lign.

Telebuslinjerne kører i stor udstrækning snarere i områder end ad bestemte ruter.

Telebusserne selv har aldrig haft speciel farvemarkering, men telebusserne markeres på stoppestedsstandere og trafikkort med orange farve.

I forbindelse med nye principper for linjenummerering vedtaget ca. 2010 er der indført metodefrihed mellem om, telebuslinjer skal tildeles et 800-nummer, eller linjen skal nummereres på en måde, så nummeret naturligt indgår i det geografiske område (fx 275 for telebussen i Lejre, som dog fra 2016 atter fik et 800-nummer, nemlig 875).

Udenfor HT-området blev de første telebusordninger iværksat 1.8.81 i Lemvig Kommune af Trafikselskabet Ringkøbing Amt [HTN48 s. 12-14], men allerede i 1974 ønskede Birkerød Bus Compagni at begynde et forsøg med telebusser i det østlige Birkerød; HTs bestyrelse gav dog ikke lov [BHS/avis8.12.74+25.3.75+BBC s. 53].

I de senere år er en stadig større del af telebuskørslen overgået til Flextrafik, som med Flextur kører en slags telebuskørsel med visse forskelle, bl.a. en højere takst, samt Plustur, hvor kunderne via Rejseplanen kan bestille en flextur i enden af rejsen.

I december 2022 blev linje 875 i Lejre Kommune nedlagt som Movias sidste tilbageværende telebuslinje (nogle linjer udenfor hovedstadsområdet kører dog kun nogle afgange som telebusture, der skal bestilles).
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

Jesper KD skrev: 8. jan 2023, 00:31
Jesper KD skrev: 27. nov 2022, 02:26 (875 Forventes nedlagt 12.2022 (ændring ej nævnt 27.11.2022!) [DAR5.11.2020]. https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=912 ... 445f4cb4bf)
Op til køreplansskiftet blev der ikke nævnt nogen ændringer, men jo, den blev nedlagt som planlagt. Det var Movias sidste fullblown telebuslinje, så her får I lige en kort historie:

Telebusser
...
Læs Thomas' fine artikel om telebussens endeligt på Myldretid.
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

240 Midlertidigt omlagt 12.9.2022-1.1.2023 i Benløse pga. klimatilpasningsprojekt m.v. så ej Roskildevej i begge retninger men Præstevej>Benløse By>Benløse Byvej>Smålodsvej>Benløseparken>Fredensvej mod Ringsted st. Der er flere etaper, og arbejdet varer samlet til ultimo 2024. Se også https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe ... oskildevej

240 Midlertidigt omlagt 2.1-(30.6?)2023 i Benløse pga. klimatilpasningsprojekt m.v. så ej Roskildevej men Præstevej-Benløse By-Benløse Byvej->Smålodsvej>Fluebæksvej>Holbækvej>/<Smålodsvej<Tofteåsvej<Fredensvej<Roskildevej.

310R+332+333+334+335 Midlertidigt omlagt 5.1-(5.5?)2023 pga. renovering af rundkørsel på Williams Pl. så 333 mod Farum vest+334 mod Stenløse st. ej Jernbanevej>Farum Hovedgade men Stationsvej i begge retninger og 335 ej Ryttergårdsvej-Gammelgårdsvej men Farum Hovedgade-Frederiksborgvej-Paltholmvej (310R+332+334+335 normal rute men gennem bussluse).
https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-t ... ams-plads/
https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/ ... renoveres/

40E Midlertidigt omlagt 4.1-(31.3?)2023 pga. vejarbejde så ej Hillerødmotorvejen-Vadstrupvej i begge retninger men Ring 4>Bagsværd Hovedgade mod Skodsborg st.

600S Midlertidigt omlagt 2.6-(3.10?)2022, 5.12-(23.12?)2022 (ej nævnt 20.12.2022!) og 12.1-(3.2?)2023 pga. vejarbejde så ej Frederiksborgvej-Udlejrevej men Ny Toftegårdsvej-Gl. Roskildevej.
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

14+(˙25?)+94N+250S Uændret udbud A9 (25 dog i 2022 (!) udbud aftale D1.57) men (9/10?)2023 fra Keolis Danmark A/S Stamholmen til Keolis Danmark A/S Naverland [BF.DK+BF.DK].
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

310R+332+333+334+335 Midlertidigt omlagt 5.1-(5.5?)2023 pga. renovering af rundkørsel på Williams Pl. så 333 mod Farum vest+334 mod Stenløse st. ej Jernbanevej>Farum Hovedgade men Stationsvej i begge retninger og 335 ej Ryttergårdsvej-Gammelgårdsvej men Farum Hovedgade-Frederiksborgvej-Paltholmvej (310R+332+334+335 normal rute men gennem bussluse).
https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-t ... ams-plads/
https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/ ... renoveres/
[/quote]
Vejarbejdet er i fuld gang, men bilisterne har åbenbart noget svært ved at respektere kørselsforbuddet for andet end busser og cykler: https://www.facebook.com/nsjpoliti/post ... SLrdd6ubjl
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

6A Midlertidigt omlagt 25.1-(11.12?)2023 pga. vejarbejde og ensretning af Tagensvej så ej Tagensvej i begge retninger men Hamletsgade>Mimersgade>Jagtvej mod Nørreport st. https://kobenhavnliv.dk/kobenhavn/stor- ... -ensrettet
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

˙11+˙23+133 Midlertidigt omlagt 30.1-(10.3?)2023 pga. vejarbejde på Vigerslev Allé så ej (Lyshøjgårdsvej-Toftegårds Allé, kun 23+133)-Vigerslev Allé i begge retninger men uden stop (Toftegårds Allé, kun 11>)Lyshøjgårdsvej>Fengersvej mod Avedøre st./Klampenborg st.

141+149+300S+500S Midlertidigt omlagt 2.2-(3.3?)2023 pga. letbanearbejde i krydset Hovedvejen/Ndr. Ringvej så 141 ej Stadionvej-Ndr. Ringvej i begge retninger men Sportsvej>Hovedvejen mod Glostrup st. og 149+300S+500S ej Hovedvejen-Nyvej i begge retninger men Sdr. Ringvej>Engtoftevej>Sydvestvej mod Glostrup st./Ishøj st./Ørestad st.

920E/920R Midlertidigt forkortet 4.2-(24.3?)2023 pga. renovering af jernbanebroen over Arresø Kanal så ej via (Hanehoved-Melby-Dyssekilde-Østerbjerg, ej 920E-)Vibehus-Hundested(-Hundested Havn, kun nogle ture på 920R) men til Frederiksværk. Togbus Frederiksværk-
Hanehoved-Melby-Dyssekilde-Østerbjerg-Vibehus-Hundested(-Hundested Havn) og man-fre også togbus Frederiksværk-
Vibehus-Hundested(-Hundested Havn).
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

˙14 Midlertidigt omlagt 2.1-(31.7?)2023 pga. vejarbejde så ej Ndr. Frihavnsgade-Østerbrogade i begge retninger men Strandboulevarden>Classensgade mod Nørreport st.
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

115+116 Midlertidigt omlagt 9.1-(21.3?)2023 pga. kloakarbejde så ej Vesterkøb men Hovedgaden-Kallerupvej-Hedetoften.
Jesper KD
Indlæg: 761
Tilmeldt: 27. jun 2011, 13:06

Re: Movia-linjeændringer i hovedstadsområdet

Indlæg af Jesper KD »

˙6A Midlertidigt omlagt 7.2-(30.6?)2023 pga. vejarbejde så ej Søborg Hovedgade i begge retninger men Gladsaxevej>Maglegårds Allé mod Buddinge st.
˙11+˙23+133 Midlertidigt omlagt 30.1-(3.4?)2023 pga. vejarbejde på Vigerslev Allé så ej (Lyshøjgårdsvej-Toftegårds Allé, kun 23+133)-Toftegårds Pl.-Vigerslev Allé i begge retninger men uden stop (Toftegårds Pl.>Toftegårds Allé, kun 11>)Lyshøjgårdsvej>Fengersvej mod Avedøre st./Klampenborg st. Midlertidig omlægning ændret 20.2.2023 så 11 ej mod Avedøre st./Vigerslev ej Vigerslev Allé>Vigerslev Allé st.(>Lykkebovej>Vigerslevvej) men Gl. Køge Landevej>Folehaven>Vigerslevvej, 23 ej Vigerslev Allé-Vigerslev Allé st.-Retortvej-Folehaven i begge retninger men direkte ad Gl. Køge Landevej mod Klampenborg st. og så 133 ej Vigerslev Allé-Vigerslev Allé st.-Retortvej i begge retninger men Gl. Køge Landevej>Folehaven>Retortvej mod Avedøre st.
˙18 Køreplansændringer 27.1.2023.
˙31 Midlertidigt omlagt 30.1-(8.5?)2023 pga. vejarbejde så ej Østrigsgade i begge retninger men Holmbladsgade>Strandlodsvej>Øresundsvej mod Kastrup st.
108+109 Midlertidigt omlagt 14.2-(3.4?)2023 pga. vejarbejde så ej Kystvejen men Stevnsvej-Strandvejen (108 som nævnt, 109 modsat).
163 Køreplansændringer 28.1.2023.
192 Midlertidigt omlagt 25.1-(21.3?)2023 pga. letbanearbejde så ej direkte ad Nybrovej i begge retninger men Buddingevej>Gammelmosevej>Sandtoften mod Hellerup st./Charlottenlund Fort.
206 Køreplansændringer 5.1.2023.
223 Køreplansændringer 10.1.2023.
251 Midlertidigt omlagt 16.1-(14.4?)2023 pga. gravearbejde så ej nogle ture sløjfe mod uret Stevnsvej>Valnøddevej>Acacievej>Brinken>Kystvejen>Stevnsvej mod Mandehoved men alle ture direkte ad Stevnsvej.
300S Køreplansændringer 29.1.2023 (længere køretid).
353+803 Nyt busstop (20.1?)2023 (evt. 14.2.2023?) på Prøvestensvej ved Helsingør Sundhedshus.
511 Køreplansændringer 2.1.2023.
600S Køreplansændringer 22.12.2023.
Besvar